2018 Yu Yangy won the 9th Hainan Danzhou Grand Master Chess Tournament.

2018 Yu Yangy won the 9th Hainan Danzhou Grand Master Chess Tournament.

Végeredménnyel – Danzhou Super GM 2018 2018-07-27 – 08-04 – A verseny gyöztese: Yu, Yangyi 7/4.5

2018 Yu Yangy won the 9th Hainan Danzhou Grand Master Chess Tournament. 2 Le Quang Liem. 3 Wei Yi, 4 Fedoseev, 5 Duda, 6 Bu Xiangzhi, 7 Shankland, 8 Vidit. Closing ceremony photos:

Danzhou Masters: Yu Yangyi comes out on top

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.27”]
[Round “1”]
[White “Yu, Yangyi”]
[Black “Le, Quang Liem”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E01”]
[WhiteElo “2762”]
[BlackElo “2728”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “73”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Bb4+ 5. Nd2 O-O 6. Ngf3 dxc4 {
E01: Catalan: Early deviations} (6… b6 7. O-O Bb7 8. b3 c5 9. Bb2 Nbd7 10. a3
Bxd2 11. Nxd2 cxd4 12. Bxd4 Rc8 13. b4 Qe7 14. Rc1 Rfd8 15. Qb3 dxc4 16. Nxc4
Bxg2 17. Kxg2 {0-1 (55) Ding,L (2777)-Carlsen,M (2837) Riadh 2017}) 7. a3 Bxd2+
8. Bxd2 Nc6 9. e3 {LiveBook: 6 Games} b5 10. b3 Bb7 11. bxc4 bxc4 12. Rc1 a5
13. Rxc4 Ne7 14. Rc5 Ne4 $146 15. Rc1 Bd5 16. O-O Qd6 17. Ne5 Qxa3 18. Ra1 Qb2
19. Bxa5 Ng6 20. Qb1 Qxb1 21. Rfxb1 Nxe5 22. dxe5 c6 23. f3 Nc5 24. Bb4 Nb3 25.
Rxa8 (25. Bxf8 $14 Nxa1 26. Bd6) 25… Rxa8 $11 {The position is equal.} 26. e4
Bc4 27. Bf1 Bxf1 28. Rxb3 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Bb5 29. Ra3 (29. g4 {
looks sharper.} g5 30. Be7 h6 31. h4 gxh4 32. Bxh4 Ra2 33. Bf2) 29… Rxa3 30.
Bxa3 {KB-KB} Kh8 31. Kf2 Kg8 32. Bc5 h5 33. h4 Ba4 34. Bb4 Bb5 35. Bc5 Ba4 36.
Bb4 Bb5 37. Bc5 {Precision: White = 58%, Black = 63%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.27”]
[Round “1”]
[White “Wei, Yi”]
[Black “Fedoseev, Vladimir”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E11”]
[WhiteElo “2729”]
[BlackElo “2707”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “91”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,91,19,14,17,0,17,3,0,-4,8,-10,27,18,29,27,35,29,50,28,53,22,33,0,1,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,0,2,0,0,-9,0,-5,-1,-14,0,0,0,-16,-23,-22,-22,-22,-22,
-22,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-3]} 1. d4 d5 2. Nf3
Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O Nbd7 8. Qc2 c6 9. Rc1 {
LiveBook: 24 Games. E11: Bogo-Indian} Re8 10. b3 $146 ({Predecessor:} 10. Bf4
Nh5 11. Be3 Nhf6 12. Nc3 dxc4 13. Bg5 h6 14. Bxf6 Bxf6 15. Rd1 Qc7 16. Ne4 Be7
17. Qxc4 {1/2-1/2 (46) Dubov,D (2696)-Khismatullin,D (2632) Sochi 2018}) 10…
Ne4 11. Nc3 Nxd2 12. Nxd2 g6 13. Rab1 Qa5 14. e4 dxe4 15. Ncxe4 ({Reject} 15.
Bxe4 f5 $15) 15… f5 16. Nc3 e5 17. b4 $1 {[%cal Rb4a5]} Qd8 18. dxe5 Nxe5 19.
Re1 Bf6 20. Rbd1 Bd7 21. Nb3 Qc7 22. Nc5 Rad8 23. Nxd7 Nxd7 24. Ne2 Ne5 25. Nf4
Qf7 26. c5 Kg7 27. h3 Rd7 28. a3 Rde7 {[#] White must now prevent …Nf3+!} 29.
Nd3 Qc4 30. Qb1 a5 31. Nxe5 Bxe5 32. Qd3 Qc3 33. Qxc3 Bxc3 {The position is
equal.} 34. Rxe7+ Rxe7 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} 35. Rb1 axb4 36. axb4
Re2 37. b5 Bd4 38. bxc6 bxc6 39. Rf1 Bxc5 40. Bxc6 h5 41. Kg2 Kf6 42. h4 Rb2
43. Bf3 Rd2 44. Kg1 Kg7 45. Kg2 Kh6 46. Kg1 {Precision: White = 54%, Black =
55%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.27”]
[Round “1”]
[White “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Black “Duda, Jan-Krzysztof”]
[Result “0-1”]
[ECO “C11”]
[WhiteElo “2718”]
[BlackElo “2737”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “140”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,140,4,24,-3,9,9,9,8,11,11,9,9,8,2,3,7,0,7,22,25,28,35,38,25,29,31,62,
60,18,-23,-16,-17,-21,-28,-21,-21,0,0,0,22,65,52,62,-111,-99,-215,-207,-355,
-366,-610,-616,-609,-603,-841,-533,-532,-498,-447,-364,-322,-144,-537,-544,
-512,-515,-513,-353,-948,-811,-967,-806,-683,-218,-339,-246,-331,-276,-229,0,
-245,-248,-248,-248,-248,-248,-248,-248,-1167,-1116,-927,-852,-1689,-1559,
-1569,-1421,-1277,-1197,-1047,-907,-901,-243,-822,-809,-748,-688,-5197,-5202,
-5181,-3631,-29973,-6560,-29992,-29993,-29993,-29994,-29994,-29995,-29996,
-29997]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6. Nf3 Nc6 7. Be3 Qb6
8. Na4 Qa5+ 9. c3 b6 10. Bd2 c4 11. b4 Qa6 {C11: Französische Verteidigung} (
11… Nxb4 12. cxb4 Bxb4 13. Qc2 Bxd2+ 14. Nxd2 b5 15. Nc3 b4 16. Nd1 f6 17.
Nf3 fxe5 18. fxe5 Bb7 19. a3 {1-0 (34) Kokarev,D (2634)-Savchenko,B (2613)
Khanty-Mansiysk 2016}) 12. Nb2 b5 {LiveBook: 4 Partien} 13. a3 $146 ({
Vorgänger:} 13. a4 bxa4 14. Be2 a3 15. Na4 Qb5 16. Rxa3 a5 17. Nc5 Rb8 18. Qa4
axb4 19. Qxb5 Rxb5 20. cxb4 Nxb4 {1/2-1/2 (45) Kukel,I (2321)-Lipka,J (2438)
Zvolen 2008}) 13… Qb7 {Die Stellung ist ausgeglichen.} 14. Be2 Be7 15. O-O a5
16. Qe1 O-O 17. Rc1 f5 18. Nd1 Nb6 19. Ne3 Bd7 20. Bd1 axb4 21. axb4 Ra3 22.
Bc2 Na4 23. Ra1 Rxa1 24. Qxa1 Nxc3 25. Bxc3 Nxb4 26. Qb1 Nc6 27. g4 {[%cal
Rg4f5]} g6 $1 28. gxf5 gxf5 29. Kh1 b4 30. Rg1+ Kh8 31. Ba4 $1 Nxe5 32. Nxe5
Bxa4 33. Bd2 $2 (33. Qb2 $14 {bleibt weiter vorne.}) 33… Bd6 34. Qf1 (34. Be1
$17) 34… c3 $19 35. Be1 (35. Bc1 {ist wohl besser.}) 35… Bb5 $1 {[%cal
Rb5f1]} 36. Qh3 $2 (36. Qf2 Bxe5 37. fxe5) 36… Bxe5 $1 37. fxe5 {
Beabsichtigt Dh6 und Matt.} Bd3 $1 38. Rg5 Be4+ 39. Kg1 Qe7 40. Qh6 {Droht
stark Lh4.} Qxg5+ 41. Qxg5 Rg8 $36 {[%mdl 2048] Läuft bei Schwarz.} 42. Qg3 $2
{[%mdl 8192]} (42. Qxg8+ $17 {nur so!} Kxg8 43. Kf2) 42… Rxg3+ 43. hxg3 Kg7
44. Kh2 Kg6 45. Kh3 $2 (45. Kg1 Kg5 46. Kf2) 45… Kh5 46. Kh2 Bf3 47. Kg1 Kg6
$2 (47… Kg5 48. Kf2 Be4) 48. Kf2 (48. Nf1 {war die einzige Chance.}) 48…
Be4 49. Ke2 Kg5 50. Kf2 {Wenn Weiss jetzt Zeit für Sd1 hätte…} Kg6 {[%mdl
1024] Schwarz hat starke Kompensation.} 51. Ke2 h5 52. Kf2 Kf7 53. Ke2 Ke8 54.
Kd1 Kd7 55. Kc1 $2 (55. Nc2 b3 56. Na3) 55… Kc6 56. Nd1 Kb5 57. Ne3 Ka4 58.
Nd1 Kb3 59. Ne3 Bd3 60. Bf2 Ka4 61. Be1 Ka5 $2 (61… Kb5 62. Nd1 Kc4) 62. Nd1
$2 (62. Ng2 Kb5 63. Bxc3 $1 {[%mdl 512]} bxc3 64. Nf4) 62… Kb5 63. Ne3 Be4
64. Kd1 {[#]} f4 $1 {[%mdl 512]} 65. gxf4 {[#]} h4 $1 {[%cal Rh4h3][%mdl 512]}
66. f5 (66. Bxh4 b3) 66… h3 {( -> …h2)} 67. f6 h2 {Schwarz setzt Matt.} 68.
f7 h1=Q 69. f8=Q Bf3+ 70. Kc2 Qh2+ {Precision: Weiß = 42%, Schwarz = 72%.} 0-1

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.27”]
[Round “1”]
[White “Bu, Xiangzhi”]
[Black “Shankland, Samuel”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D73”]
[WhiteElo “2712”]
[BlackElo “2727”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “92”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,92,20,21,27,10,6,0,0,0,0,0,59,37,61,58,43,54,54,56,50,58,51,31,175,
177,147,121,233,234,234,232,222,91,91,91,91,91,91,105,87,89,122,118,93,76,114,
93,191,191,354,350,402,400,391,388,595,388,381,348,362,176,210,141,141,141,162,
141,141,132,141,132,141,133,140,132,132,0,132,0,132]} 1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2
Bg7 4. d4 Nf6 {[%cal Bg8f6,Bf6d7,Bd7c5][%mdl 32]} 5. c4 dxc4 6. Qa4+ Nfd7 7.
Nbd2 {[%cal Bb1d2,Bd2c4,Bc4e5][%mdl 32] D73: Fianchetto Grünfeld: 5 Nf3} (7.
Qxc4 Nb6 8. Qb5+ Nc6 9. Ne5 O-O 10. Nxc6 bxc6 11. Qxc6 Rb8 12. O-O Bb7 13. Qc2
Bxg2 14. Kxg2 Qxd4 15. Na3 {0-1 (80) Gabuzyan,H (2571)-Ter Sahakyan,S (2563)
Yerevan 2018}) 7… O-O 8. Nxc4 {LiveBook: 6 Games} c5 9. dxc5 {White has an
edge.} Nxc5 10. Qa3 $1 {[%cal Ra3c5]} Nba6 $1 11. Bf4 Be6 12. Rc1 b5 $146 (
12… Bxc4 $11 13. Rxc4 Ne6) ({Predecessor:} 12… Qd7 13. b4 Rfd8 14. Nfe5 Qb5
15. bxc5 {1-0 (15) Garcia Medinilla,D (1894)-Ribeiro,N (1804) LSS email 2007})
13. Nce5 $1 $36 {[%mdl 2048] White fights for an advantage.} Rc8 14. O-O b4 15.
Qe3 Bxa2 16. Ra1 Bd5 17. Rfd1 e6 18. Bh6 Qf6 {[#]} ({Better is} 18… f6 $14
19. Bxg7 Kxg7) 19. Ng4 $1 $18 {[%cal Rg4f6]} Qxb2 20. Nfe5 f5 (20… Bxe5 $16
21. Nxe5 (21. Qxe5 Qxe5 22. Nxe5 Rfd8 $11) 21… Qc3) 21. Bxg7 ({Don’t play}
21. Bxd5 $6 exd5 22. Bxg7 Kxg7 $16) 21… Kxg7 22. Bxd5 exd5 {[#]} 23. Rxa6 (
23. Nd3 $1 $18 {[%cal Rd3b2] and the rest is easy.} Nxd3 24. Rab1) 23… Nxa6
$16 24. Nd3 Qc3 25. Rc1 {[#]} Qxc1+ $1 {[%mdl 512]} 26. Nxc1 {Intending Qe5+
and mate.} fxg4 27. Nd3 h5 28. Qxa7+ Nc7 29. Nf4 Kh7 30. Qb7 b3 (30… Kh6 $16)
31. Qxb3 $18 Rxf4 $2 (31… Rf7 {was called for.} 32. Qd3 (32. Nxd5 Nxd5 33.
Qxd5 Re7 $11) 32… Rg8 33. Nxh5 (33. Nxd5 Nxd5 34. Qxd5 Rgf8 $11) 33… Ne6)
32. gxf4 {[%mdl 4096] Endgame KQ-KRN} Ne6 {aiming for …Rc1+.} 33. e3 Rc5 34.
Qb6 Rc1+ 35. Kg2 Ng7 36. Qb7 d4 37. e4 (37. exd4 $142 {Black must now prevent
d5.} Kh6 38. Qb2) 37… Rc3 38. e5 d3 39. Qd7 Rc4 40. Qxd3 Rxf4 41. Qd5 {
Threatens to win with e6.} Rf8 42. Qd7 Re8 43. Qc7 Kh6 44. Qc1+ Kh7 45. Qc7 Kh6
46. Qc1+ Kh7 {Precision: White = 69%, Black = 50%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “2”]
[White “Yu, Yangyi”]
[Black “Bu, Xiangzhi”]
[Result “0-1”]
[ECO “C54”]
[WhiteElo “2762”]
[BlackElo “2712”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “140”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,140,22,23,39,35,51,54,55,60,56,58,60,65,49,39,44,0,8,17,66,75,86,47,
44,40,40,18,29,24,18,14,17,10,14,0,0,0,0,-42,-42,-40,-28,-31,-25,-25,-26,-26,
-28,-30,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-10,-49,0,-47,-35,-43,-4,-4,0,0,7,-28,-28,-28,-28,
-45,-26,-71,-71,-70,-70,-103,-104,-101,-89,-105,-97,-101,-95,-91,-97,-100,-99,
-79,-70,-70,-70,-68,-66,-68,-54,-74,-73,-74,-63,-52,-56,-55,-30,-68,-67,-67,
-37,-37,-37,-37,-37,-37,-37,-37,-37,-29969,-29973,-29977,-29979,-29982,-29983,
-29989,-29990,-29990,-29991]} 1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nf3 Bc5 5. O-O
d6 6. c3 a6 7. a4 {C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3}
Ba7 (7… O-O 8. Re1 h6 9. h3 Re8 10. Nbd2 Be6 11. b4 Bxc4 12. Nxc4 Ba7 13. Qc2
d5 14. Ne3 Bxe3 15. Bxe3 Qd7 {1-0 (44) Vachier Lagrave,M (2789)-Kramnik,V
(2792) Paris 2018}) 8. Na3 O-O 9. Bg5 {LiveBook: 14 Games. The position is
equal.} Be6 10. Re1 $146 ({Predecessor:} 10. b4 h6 11. Bh4 Re8 12. b5 Nb8 13.
Nd2 c6 14. bxc6 bxc6 15. Bxe6 Rxe6 {1/2-1/2 (23) Fang,Y (2429)-Zhao,Z (2544)
Danzhou 2016}) 10… Kh8 11. b4 Ne7 12. d4 Ng6 13. dxe5 Nxe5 14. Nxe5 dxe5 15.
Bxe6 (15. Qf3 {with more complications.} Bd7 16. Red1 Qe7 17. Bb3 Rad8 18. Nc4)
15… fxe6 16. Be3 Bxe3 17. Rxe3 b5 18. h3 Qe8 19. Nc2 (19. axb5 {is more
complex.} axb5 20. c4 bxc4 21. Qc2 Qc6 22. Rc1) 19… a5 20. axb5 Qxb5 21. bxa5
Rxa5 22. Rxa5 Qxa5 23. Ne1 Rb8 24. Kh2 h6 25. Qe2 Rb1 26. Nf3 Qa1 27. g3 Rb2
28. Nd2 Qc1 29. Rd3 Ra2 {[#] And now …Ra1 would win.} 30. Kg2 Kh7 31. Qf1 Qc2
32. c4 Ne8 33. Qb1 Nd6 34. Qxc2 Rxc2 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} 35. h4
Kg6 36. Kh3 h5 37. f3 {[%cal Bf2f3,Bf3g4,Bg4g5][%mdl 32]} Kf6 38. g4 hxg4+ 39.
fxg4 Nxc4 40. Nf3 Re2 41. g5+ Kg6 42. Rc3 Nd6 43. Nxe5+ Kh5 44. Rxc7 Re3+ ({
Much weaker is} 44… Nxe4 45. Rxg7 Re3+ 46. Kg2 $11) 45. Kg2 Rxe4 46. Nf7 Nf5
47. Kf3 Rxh4 48. Rc8 Kg6 49. Rc7 Rd4 50. Ra7 Rb4 51. Rd7 Kh5 52. Ra7 Rb1 53.
Kf4 Rf1+ 54. Ke5 Re1+ 55. Kf4 Ne3 56. Nh8 Nd5+ 57. Kf3 Rf1+ 58. Ke4 g6 59. Rg7
Nf4 60. Nf7 Kg4 61. Ke5 $1 Re1+ 62. Kf6 $1 Nh5+ 63. Kxg6 Nxg7 64. Kxg7 $15 {
KR-KN} Kf5 65. g6 e5 {[%cal Be6e5,Be5e4,Be4e3][%mdl 32] [#]} 66. Nh6+ $2 {
[%mdl 8192]} (66. Nxe5 $1 $15 {[%mdl 512]} Kxe5 (66… Rxe5 67. Kf7) 67. Kf7)
66… Ke6 {Black mates.} 67. Nf7 e4 68. Ng5+ Ke7 69. Kh7 Rh1+ 70. Kg8 e3 {
Precision: White = 53%, Black = 62%.} 0-1

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “2”]
[White “Le, Quang Liem”]
[Black “Duda, Jan-Krzysztof”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A25”]
[WhiteElo “2728”]
[BlackElo “2737”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “77”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,77,40,49,20,23,17,22,16,45,0,0,-18,-18,-18,-18,-17,-10,-29,-16,-17,
-17,-18,-21,-30,-10,-14,0,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,-12,-12,-14,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. e3 g6 5. d4 d6 6.
Be2 Bg7 7. dxe5 Nxe5 8. Nxe5 dxe5 9. Qxd8+ Kxd8 {LiveBook: 19 Games} 10. e4 {
A25: English Opening vs King’s Indian with …Nc6 but without early d3} Be6
$146 ({Predecessor:} 10… c6 11. f3 Be6 12. Be3 Kc7 13. O-O Nh5 14. g3 f5 15.
Rad1 f4 16. Bf2 Bf6 17. g4 Ng7 {1/2-1/2 (33) Van Bentum,H-Braun,G (2370)
Rostock 1978}) 11. Be3 Kc8 12. O-O c6 13. h3 h5 14. Rad1 Bh6 15. Bxh6 Rxh6 16.
h4 Kc7 17. g3 Rhh8 18. Rd2 Rad8 19. Rfd1 Rxd2 20. Rxd2 a6 21. f3 {The position
is equal.} b5 22. Nd1 b4 23. b3 Nd7 24. Nb2 Nc5 25. Kf2 a5 26. Nd3 Nxd3+ 27.
Bxd3 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} f6 28. a4 g5 29. Rd1 gxh4 30. gxh4 Rd8
31. Bc2 Rxd1 32. Bxd1 {KB-KB} Kd6 33. Ke3 Bf7 34. f4 c5 35. f5 Ke7 36. Be2 Kd6
37. Bd1 Ke7 38. Be2 Kd6 39. Bd1 {Precision: White = 67%, Black = 62%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “2”]
[White “Shankland, Samuel”]
[Black “Wei, Yi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E39”]
[WhiteElo “2727”]
[BlackElo “2729”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 19,66,11,6,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,-10,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
4,0,6,6,6,4,6,2,4,3,5,4,4,0,4,0,4]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5.
Bg5 c5 6. dxc5 Na6 {[%cal Bb8a6,Ba6c5,Bc5a4][%mdl 32]} 7. a3 Bxc3+ 8. Qxc3 Nxc5
9. Bxf6 Qxf6 10. Qxf6 gxf6 {LiveBook: 31 Games. The position is equal.} 11. Rd1
{E39: Nimzo-Indian: Classical: 4…c5 5 dxc5 0-0} (11. b4 Na4 12. e3 b6 13. Nf3
Ba6 14. Nd2 Rfc8 15. Ne4 Kf8 16. Be2 Ke7 17. Nd2 Rc7 18. e4 Rac8 19. Bd1 {
0-1 (41) Mchedlishvili,M (2583)-Gelashvili,T (2612) Tbilisi 2007}) 11… a5 12.
e3 Na4 13. b3 $146 ({Predecessor:} 13. Rb1 Rd8 14. Ne2 d5 15. cxd5 Rxd5 16. b3
Nc5 17. Nc3 Rd8 18. Bc4 Bd7 19. Ke2 Rac8 20. Rhc1 f5 21. f3 Kg7 22. Nb5 Be8 23.
h3 e5 24. Na7 {1/2-1/2 (24) Korovnik,I (2292)-Vegjeleki,A (2301) ICCF email
2014}) 13… Nc5 14. b4 Na4 15. Rc1 b6 16. Ne2 Bb7 17. Nf4 Rfc8 18. Be2 b5 19.
c5 axb4 20. axb4 d6 {[%cal Rd6c5]} 21. Bxb5 {[#] And now c6 would win.} dxc5
22. bxc5 Rxc5 23. Rxc5 Nxc5 24. O-O f5 25. h3 Nb3 26. Rd1 Ra1 27. Rxa1 Nxa1 $11
{[%mdl 4096] Endgame KBN-KBN} 28. Ba4 Be4 29. g4 fxg4 30. hxg4 Bc2 31. Bc6 Nb3
32. Ba4 Na1 33. Bc6 Nb3 {Precision: White = 67%, Black = 87%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “2”]
[White “Fedoseev, Vladimir”]
[Black “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D76”]
[WhiteElo “2707”]
[BlackElo “2718”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “87”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 27,87,6,13,13,9,0,0,0,0,0,41,20,36,11,11,10,14,18,12,12,16,21,16,0,0,0,
0,0,0,-32,-41,-48,-39,-42,-50,-41,0,0,-14,-24,-8,0,-3,-66,-4,0,0,0,0,0,0,0,0,
-353,0,0,0,0,0,0,0,5]} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 d5 5. cxd5 Nxd5 6.
Nf3 Nb6 7. O-O Nc6 8. e3 O-O 9. Nc3 e5 10. d5 e4 11. dxc6 Qxd1 12. Rxd1 exf3
13. Bxf3 bxc6 14. Ne2 {D76: Fianchetto Grünfeld: Main Line with 7…Nb6} (14.
Bd2 Nc4 15. Na4 Rb8 16. Bc3 Bxc3 17. bxc3 Ne5 18. Be2 Be6 19. Rd4 Nd7 20. Rad1
Nb6 21. Nc5 Nd5 22. Nxe6 fxe6 {1-0 (38) Tkachiev,V (2652)-Sutovsky,E (2637)
Dresden 2007}) 14… Nc4 {LiveBook: 3 Games} 15. Nd4 Ne5 16. Bg2 Rb8 $146 ({
Predecessor:} 16… Bg4 17. f3 c5 18. fxg4 Rad8 19. h3 cxd4 20. exd4 Nc4 21. b3
Rxd4 22. Bf4 Rfd8 23. Re1 Nb2 24. Bf1 Nd3 25. Bxd3 Rxf4 {1/2-1/2 (25)
Donchenko,A (2463)-Vokarev,S (2500) Moscow 2003}) 17. Nxc6 Nxc6 18. Bxc6 Bxb2
19. Rb1 Rb6 20. Bf3 Bf6 21. Ba3 Rd8 22. Rxd8+ Bxd8 23. Rd1 Bf6 24. Bc5 Rb2 25.
a3 a5 26. Rc1 Bh3 27. Bg2 Be6 28. h4 Ra2 29. Bf1 Rd2 30. e4 Bb2 31. Rb1 Ba2 32.
Re1 Rc2 33. Re2 Rxc5 34. Rxb2 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Be6 35. Kg2 ({
White should play} 35. Rb5 $11 Rc1 36. Kg2) 35… Rc1 ({Better is} 35… Rc3
$15) 36. Rb5 a4 37. Ra5 Bb3 38. Bb5 Ra1 39. Bxa4 Rxa3 40. Ra8+ Kg7 41. Bc6 {
The position is equal.} Rxa8 42. Bxa8 Kf6 43. Kf3 Ke5 44. Ke3 {Precision:
White = 63%, Black = 74%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “3”]
[White “Duda, Jan-Krzysztof”]
[Black “Fedoseev, Vladimir”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D31”]
[WhiteElo “2737”]
[BlackElo “2707”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “128”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,127,29,21,21,21,28,21,27,27,17,18,24,10,17,29,24,27,11,16,9,16,10,50,
44,17,0,0,0,0,0,120,123,98,89,180,161,159,170,252,239,238,237,248,234,377,377,
341,108,320,325,350,369,366,358,361,362,336,299,316,184,200,0,297,0,250,-83,
249,250,250,243,231,241,250,248,235,231,216,137,187,185,172,71,89,66,89,0,197,
0,34,34,34,34,34,37,60,0,18,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1294]
} 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4. cxd5 exd5 5. Qb3 Nf6 6. Bg5 {D31: Queen’s
Gambit Declined: Semi-Slav without …Nf6 (+ Marshall Gambit and Noteboom) and
Exchange Variation lines without …Nf6} c6 7. e3 Be7 8. Bd3 $146 {The
position is equal.} ({Predecessor:} 8. Nf3 Nbd7 9. Bd3 h6 10. Bf4 Nh5 11. Bg3
O-O 12. Rd1 Re8 13. O-O {1/2-1/2 (13) Levin,F (2475)-Landa,K (2604) Paderborn
2017}) 8… O-O 9. Nge2 Nbd7 {[%cal Bb8d7,Bd7b6,Bb6c4,Bc4b2][%mdl 32]} 10. Qc2
h6 11. Bh4 $1 {[%cal Bg5h4,Bh4g3,Bg3f4][%mdl 32]} Ne8 12. Bg3 Nb6 13. h3 Bd6
14. Bf4 a5 15. g4 Qh4 16. Rg1 Nc4 17. Rg3 $36 {[%mdl 2048] White is pushing.}
b5 18. O-O-O a4 19. Rdg1 a3 (19… Be7 $1 $11 {remains equal.}) 20. b3 $16 Nb2
21. g5 hxg5 (21… Ra7 $16 {might work better.}) 22. Bxd6 $18 (22. Rxg5 Nxd3+
23. Qxd3 Be7 $11) 22… Nxd6 23. Rxg5 Rd8 (23… Nxd3+ $142 24. Qxd3 Kh8) 24.
Rxg7+ Kf8 25. Nf4 Nxd3+ 26. Qxd3 Qxf2 (26… Bf5 {was worth a try.} 27. Qf1 Bh7
) 27. R7g2 Qh4 28. Rg8+ Ke7 {Threatens to win with …Rxg8.} 29. Ng6+ $1 (29.
Ncxd5+ cxd5 30. Nxd5+ Ke6 $14) 29… fxg6 30. Rg7+ Nf7 31. Rxf7+ $1 Kxf7 32.
Qxg6+ Ke7 33. Qg7+ Ke8 {White must now prevent …Be6.} 34. Qe5+ (34. Rf1 $142
{[%csl Gg7][%cal Rf1f8]} Qe7 35. Qg6+ Kd7 36. Rf7) 34… Kf7 (34… Qe7 $2 35.
Rg8+ Kd7 36. Rg7 $18) 35. Qg7+ (35. Rg7+ $142 $1 Kf8 36. Rg5) 35… Ke8 36.
Qe5+ Kf7 $1 (36… Qe7 $2 37. Rg8+ Kd7 38. Rg7 $18) 37. Rg7+ $1 Kf8 {[#] …
Re8 is the strong threat.} 38. Rg5 $1 {White wants to mate with Qg7+.} Be6 {[#]
} ({Stronger than} 38… Qe1+ 39. Nd1 Qg3 40. Qf6+ Ke8 41. Rxg3 Bg4 42. Rxg4
Rdb8 43. Rg8+ Kd7 44. Rg7+ Ke8 45. Qe7#) 39. Rh5 $1 {[%cal Rh5h4]} (39. Qf6+ $6
Bf7 $16) 39… Qxh5 ({But not} 39… Qf2 $2 40. Qxe6 Qb2+ 41. Kd1 $18) 40. Qxh5
Ke7 41. Qg5+ Kd7 {Black wants to play …Rg8.} 42. Qg7+ Kc8 43. h4 Rg8 44. Qe7
Bd7 45. h5 (45. Qd6 $18) 45… Kc7 $16 46. Ne2 Rae8 $1 {[%cal Re8e7]} 47. Qc5 (
{Of course not} 47. Qxa3 $6 Ra8 $11) ({Better is} 47. Qf6 $16) 47… Kb7 $2 (
47… Rg2 $1 $11 48. Nf4 Rg1+ 49. Kd2 Kb7 50. Qxa3 Bg4) 48. Qxa3 $2 (48. Nf4
$18) 48… Rxe3 49. Nf4 {Hoping for Qd6.} Ra8 $1 {[%cal Ra8a3]} 50. Qd6 Rxa2 {
[%cal Re3e1]} 51. Qxd7+ Kb8 {[%cal Re3e1]} 52. Kd1 (52. Qd8+ $14 Kb7 53. Kd1
Rxb3 54. Qd7+ Kb6 55. Qd8+ Kb7 56. Qd7+ Kb6 57. Qd8+ Kb7) 52… Rxb3 {[%cal
Rb3b1]} 53. Qe8+ Kb7 {[%cal Rb3b1]} 54. Qe7+ ({White should try} 54. Kc1 $1 $14
Rf3 55. Kb1) 54… Ka6 $11 {[%cal Rb3b1]} 55. Ne2 Rh3 {( -> …Rh1+)} (55…
Rf3 $5 56. Ke1 $8 Ra1+ 57. Kd2 Ra2+ 58. Ke1 Ra1+ 59. Kd2 Ra2+ 60. Ke1 $11) 56.
Ke1 {aiming for Qe8.} Rxh5 57. Qc7 Rh1+ 58. Kf2 Rc2 {Threatening …Rd1.} 59.
Kf3 Rf1+ 60. Ke3 Re1 61. Kd3 $1 {[%cal Rd3c2]} Rcxe2 62. Qxc6+ Ka5 {With the
idea …Re3+.} 63. Qc3+ Ka4 $2 {[%mdl 8192]} (63… b4 64. Qxb4+ Kxb4) 64. Qb4+
Kxb4 {Precision: White = 69%, Black = 69%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “3”]
[White “Wei, Yi”]
[Black “Yu, Yangyi”]
[Result “0-1”]
[ECO “C42”]
[WhiteElo “2729”]
[BlackElo “2762”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,82,27,38,17,40,31,39,26,31,22,50,42,49,45,60,47,52,49,72,4,9,2,3,2,2,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-4,0,-3,-3,-12,-12,-18,-18,-35,-18,-18,-18,-64,-64,-64,
-18,-53,0,-64,-64,-74,-75,-193,-198,-186,-162,-173,-160,-225,-214,-217,-216]}
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Nc3 Nf6 6. d4 Be7 7. Bd3 O-O 8.
O-O {C42: Petroff Defence: 3 Nxe5 and unusual White 3rd moves} (8. h3 Re8 9.
O-O b6 10. Ne2 Bb7 11. Ng3 Nbd7 12. c3 Bf8 13. Bg5 g6 14. Re1 Rxe1+ 15. Nxe1
Bg7 {0-1 (44) Zhao,J (2611)-Yu,Y (2759) Tianjin 2018}) 8… Nc6 {LiveBook: 4
Games} 9. d5 Ne5 10. Nxe5 {White is slightly better.} dxe5 11. Re1 Nd7 $146 ({
Predecessor:} 11… Bd6 12. Bg5 h6 13. Bh4 g5 14. Bg3 Re8 15. h3 a6 {1/2-1/2
(37) Cmor,N (1956)-Zagorsek,D (1862) Ptuj 2014}) 12. Ne4 (12. Qf3 {feels
hotter.} a6 13. Qh3 g6 14. Bh6 Nf6 15. Qf3) 12… Nf6 13. Nxf6+ Bxf6 14. Qf3
Re8 15. c4 b6 16. Bd2 Qd7 17. Re4 ({White should play} 17. Rad1 $16) 17… c6
$11 18. dxc6 Qxc6 19. Rxe5 Bb7 20. Qxc6 Bxc6 21. Rxe8+ Rxe8 22. Bc3 Bxc3 23.
bxc3 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Re5 24. f3 Kf8 25. Kf2 ({But not} 25. Bxh7
$2 g6 $17) 25… h6 26. a3 g5 27. g3 {[%cal Bg2g3,Bg3f4][%mdl 32]} Ke7 28. f4
gxf4 29. gxf4 Rh5 30. Kg3 Bd7 {[%mdl 1024] Black has compensation.} 31. h4 Rc5
32. Re1+ Kf6 33. Rb1 Ra5 34. Ra1 Rc5 35. Rb1 Bf5 $1 {[%cal Rf5d3]} 36. Bxf5
Kxf5 $15 {KR-KR} 37. Rd1 (37. Rb4 $17 {was worth a try.}) 37… Rxc4 $19 {
Black is clearly better.} 38. Rd5+ {[#]} Ke6 $1 39. Re5+ Kf6 40. Kg4 (40. Re3
$17) 40… Rxc3 41. a4 {[#]} Rc5 $1 {Precision: White = 51%, Black = 70%.} 0-1

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “3”]
[White “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Black “Shankland, Samuel”]
[Result “1-0”]
[ECO “D11”]
[WhiteElo “2718”]
[BlackElo “2727”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “129”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,129,-4,13,20,44,39,41,42,38,16,36,20,39,36,38,44,45,41,54,54,53,50,
52,49,61,58,70,75,79,53,72,17,22,12,12,12,41,8,75,75,164,164,164,172,171,161,
171,144,201,199,180,162,162,139,139,139,158,151,151,146,143,143,135,133,163,
164,249,197,202,156,165,110,941,945,1713,2051,1805,1802,1720,1775,803,518,543,
0,1156,1139,2191,1545,6542,6215,952,0,29983,0,29985,29986,29986,29987,29988,
29989,29989,29990,29990,29990,29988,29989,29989,29986,29984,29985]} 1. c4 c6 2.
d4 d5 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bg4 5. h3 Bxf3 6. Qxf3 e6 7. Nc3 Bb4 {D11: Slav Defence:
3 Nf3 sidelines and 3…Nf6 4 e3 Bg4} 8. Bd3 O-O 9. O-O Nbd7 10. Qd1 Qe7 (10…
Re8 11. Bd2 dxc4 12. Bxc4 Qe7 13. a3 Bd6 14. Qc2 Rad8 15. Rfd1 h5 16. b4 h4 {
0-1 (35) So,W (2815)-Carlsen,M (2832) chess.com INT 2017}) 11. Qb3 Rab8 {
LiveBook: 4 Games} 12. c5 Ba5 13. Qa4 Bc7 14. f4 (14. Qxa7 $2 Ra8 $19) 14… a5
15. a3 {[%cal Ba2a3,Ba3b4,Bb4c5][%mdl 32]} Ra8 16. Bd2 Rfb8 17. Qc2 b6 18. b4 {
[#]} axb4 $146 ({Predecessor:} 18… Qd8 19. cxb6 Nxb6 {1-0 (68) Kosic,D (2519)
-Mastrovasilis,D (2574) Mallorca 2004}) 19. axb4 bxc5 20. bxc5 Ba5 21. Ra4 Bxc3
22. Bxc3 Nf8 23. Rfa1 Rxa4 24. Rxa4 Ng6 25. Ba5 Ra8 26. Bb6 ({White should play
} 26. Be1 $16 Rxa4 27. Qxa4) 26… Qb7 $11 27. Qa2 Rxa4 28. Qxa4 Ne7 29. Qa5
Kf8 (29… Nf5 $11 {keeps the balance.}) 30. Bc7 $1 $36 {[%mdl 2048] White has
strong initiative.} Ne8 (30… Nf5 $16) 31. Bd6 $1 $18 f5 32. Qd8 {Strongly
threatening Ba6!} Kf7 33. Ba6 Qa7 34. Kh2 Nf6 {[#]} (34… h6 $16 {was called
for.} 35. Kg1 Nf6) 35. Qb6 $1 {[%cal Rb6a7]} Qd7 36. Qb8 Nfg8 37. Kg1 Qe8 38.
Qa7 Qd8 {intending …Qa5.} 39. Bb7 {aiming for Bxc6.} Kg6 40. Qa6 Qe8 41. Kf1
h6 42. Qb6 Kh7 43. Qc7 Kg6 (43… e5 $142 44. Bxe5 (44. fxe5 f4 $16) 44… h5)
44. Ke1 Kh5 45. Ba6 Kg6 46. g4 (46. Kf2 $18) 46… Qa8 $2 {[%mdl 8192]} (46…
fxg4 $16 47. hxg4 Qa8) 47. Bxe7 Nxe7 48. Qxe7 Qxa6 49. Qxe6+ {[%mdl 4096]
Endgame KQ-KQ} Kh7 50. Qxf5+ Kh8 51. Qf8+ Kh7 52. Qf5+ (52. f5 $142) 52… Kh8
$1 53. g5 Qa1+ 54. Kf2 Qb2+ 55. Kf3 Qc1 56. g6 $2 (56. gxh6 $18 {Threatening
mate with Qf8+.} gxh6 57. Qf6+ Kh7 58. Qe7+ Kg8 59. Qe8+ Kg7 60. Qd7+ Kf8 61.
Qxc6) 56… Qf1+ $2 {[%mdl 8192] [#]} (56… Qd1+ $11 57. Kg3 Qg1+ 58. Kh4 Qf2+
59. Kh5 Qe2+ 60. Qg4 Qa6) 57. Kg4 $1 {[%cal Rf5f8]} Qg2+ $2 {[%mdl 8192]} (
57… Qe2+ $11 58. Kh4 Qf2+ 59. Kh5 Qe2+ 60. Qg4 Qa6) 58. Kh5 {[%cal Rf5f8]
White mates.} Qe2+ 59. Qg4 Qa6 60. Kh4 Qa8 61. Qd7 h5 62. Kg3 Kg8 63. Kf3 h4
64. Qe6+ Kh8 65. Qe7 {Precision: White = 65%, Black = 40%.} 1-0

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “3”]
[White “Bu, Xiangzhi”]
[Black “Le, Quang Liem”]
[Result “1-0”]
[ECO “A33”]
[WhiteElo “2712”]
[BlackElo “2728”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “113”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,113,8,18,8,18,7,22,9,31,35,47,41,63,62,78,93,60,81,132,133,150,135,
176,168,178,151,204,193,202,199,208,189,198,198,197,202,197,197,204,210,232,
239,277,252,275,256,262,250,277,287,359,355,355,350,347,325,305,300,238,217,
1554,1642,1845,1871,1847,1847,1220,1234,1032,772,941,1334,1175,1101,880,275,
515,491,5616,5324,4606,2566,551,760,5417,4904,29972,29973,29972,29973,29974,
29975,29975,29976,29978,29979,29980,29981,29985,29986,29986,29987,29987,29988]
} 1. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Bf4 d6 {LiveBook: 39
Games. A33: Symmetrical English: 2 Nf3 Nf6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 e6 5 Nc3 Nc6} (6…
d5 7. e3 Bb4 8. Be2 Bd7 9. Ndb5 e5 10. Bg5 a6 11. a3 axb5 12. axb4 Rxa1 13.
Qxa1 dxc4 14. O-O O-O 15. Rd1 Qe7 16. Nd5 Qe6 17. Nc7 Qe7 18. Nd5 Qe6 19. Nc7
Qe7 {1/2-1/2 (19) Nepomniachtchi,I (2729)-Vachier Lagrave,M (2789) London 2017}
) 7. Bg3 Nh5 $146 ({Predecessor:} 7… a6 8. e4 Be7 9. Be2 O-O 10. O-O Bd7 11.
Nxc6 Bxc6 12. Bf3 Qb6 13. Rb1 Rfd8 14. Qe2 {1-0 (66) Fernandez,R-Lobato
Soriano,M Seville 2001}) 8. e3 Nxg3 {The position is equal.} 9. hxg3 Bd7 10.
Ndb5 Qb6 11. Qd2 O-O-O 12. Ne4 Kb8 13. Nbxd6 f5 14. c5 Qc7 (14… Qb4 $142) 15.
Ng5 $36 {[%mdl 2048] Black must now prevent Ngf7. White has strong initiative.}
Ne5 16. Rc1 (16. Rxh7 $6 Rxh7 17. Nxh7 Be7 $11) 16… Bxd6 17. cxd6 (17. Qxd6
$6 h6 $14) 17… Qb6 18. Qd4 (18. Rxh7 $6 Rxh7 19. Nxh7 Nf7 $14) 18… Rc8 (
18… Qa5+ $16 19. b4 Qa3) 19. Rxc8+ $18 Rxc8 20. Qxb6 $1 (20. Qxe5 Rc1+ 21.
Ke2 Qc6 $11) 20… axb6 21. f4 $1 ({Inferior is} 21. Nxh7 Nd3+ 22. Ke2 (22.
Bxd3 Rc1+ 23. Ke2 Rxh1 $11) 22… Nxb2 $14) 21… Ng4 22. Rxh7 Rc1+ 23. Kd2
Rxf1 24. Rxg7 Rf2+ 25. Kc3 {[%mdl 1024] White has strong compensation.} Nf6 26.
Rf7 Nd5+ 27. Kb3 Bc6 28. d7 ({Don’t take} 28. Nxe6 $6 Re2 $18) 28… Bxd7 29.
Rxd7 Rxg2 30. Nxe6 Rxg3 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} 31. Rd8+ ({Weaker is} 31.
Rxd5 Rxe3+ 32. Kc2 Rxe6 $18) 31… Ka7 32. Rxd5 Rxe3+ 33. Kc4 Rxe6 34. Rxf5 {
KR-KR} Re2 35. b4 {[%cal Bb2b4,Bb4b5][%mdl 32]} Rxa2 $2 (35… Re4+ 36. Kb5 Re3
) 36. b5 Ra4+ 37. Kd3 $1 {[%cal Rd3e3]} Kb8 38. Ke3 $1 Ra3+ 39. Ke4 Ra4+ 40.
Kf3 Rd4 41. Ke3 $1 {[%cal Re3d4]} Rd1 42. Ke4 $1 Re1+ 43. Kd4 Rd1+ {[#]} 44.
Ke5 $1 Kc7 (44… Re1+ $142 45. Kd6 Rf1 46. Rf8+ Ka7) 45. Rg5 Re1+ {[#]} 46.
Kd5 $1 Rf1 47. f5 {[%cal Bf4f5,Bf5f6,Bf6f7][%mdl 32]} Kd7 48. Rg7+ Kd8 49. Ke6
{White mates.} Re1+ 50. Kf7 Kd7 51. f6 Kd6 52. Kf8 Ra1 53. Rg2 Rb1 54. f7 Rxb5
55. Rg6+ Kc7 56. Kg7 Rf5 57. Rf6 {Precision: White = 96%, Black = 52%.} 1-0

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “4”]
[White “Yu, Yangyi”]
[Black “Vidit , Santosh Gujrathi”]
[Result “1-0”]
[ECO “D85”]
[WhiteElo “2762”]
[BlackElo “2718”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “123”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,123,33,30,22,0,0,0,0,29,28,37,28,11,0,0,0,0,0,0,0,16,7,14,10,7,11,6,
8,8,8,7,9,0,-10,31,34,29,23,45,41,79,12,85,85,85,85,85,85,78,47,47,47,47,47,
102,47,97,85,97,97,104,85,104,88,84,77,90,78,104,104,105,88,105,86,143,143,
2927,2591,2361,1968,1822,1564,5081,4540,6211,6183,3314,2813,29977,29978,29978,
29972,29974,29973,29966,29970,29982,29983,29980,29981,29989,29990]} 1. d4 Nf6
2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Nf3 c5 8. Be3 Qa5 9.
Qd2 O-O 10. Rc1 Nd7 11. Bd3 {D85: Exchange Grünfeld: Unusual White 7th moves
and lines with 7 Nf3} e5 12. d5 f5 {LiveBook: 6 Games} 13. Qe2 $146 {White has
an edge.} ({Predecessor:} 13. Bg5 Nf6 14. Nxe5 Nxe4 15. Bxe4 fxe4 16. Nc4 Qa6
17. Ne3 Bd7 18. c4 Rae8 {0-1 (49) Vovk,Y (2600)-Zubov,A (2604) Lvov 2017})
13… fxe4 14. Bxe4 Nf6 15. d6 Nxe4 16. Qc4+ Kh8 17. Qxe4 Bf5 18. Qd5 Qa4 19.
Ng5 ({Don’t play} 19. Bxc5 Qa5 $17) 19… h6 20. Ne6 Bxe6 $1 21. Qxe6 Qc6 22.
Qxg6 Rf6 23. Qg4 Rxd6 24. O-O c4 25. Rfd1 {And now Rxd6 would win.} Rd3 26.
Rxd3 cxd3 27. f3 Rd8 28. Qe4 d2 29. Rd1 {Hoping for Qxc6.} Qxc3 30. Kf2 b6 31.
a4 Qa5 32. g4 (32. Qc6 $16) 32… b5 (32… a6 $11 {keeps the balance.}) 33.
axb5 $1 $16 Qxb5 34. Rxd2 Rxd2+ 35. Bxd2 Qb2 36. Ke2 Qb5+ 37. Qd3 Qb6 38. h4 a6
(38… a5 $14) 39. h5 (39. Qd5 $16) 39… Qe6 40. Bc3 Kg8 41. Qe4 Qa2+ 42. Ke3
Qe6 43. Qb7 Qc4 {[#]} 44. Qb4 $1 {[%cal Rb4c4]} Qc6 45. Qa5 Qf6 46. Qd5+ Kh8
47. Ke4 {[%cal Rc3e5]} Qf4+ 48. Kd3 Qf6 ({Black should play} 48… Qg3) 49. Ba5
Qf8 $2 {[%mdl 8192] [#]} (49… Kh7 $16 50. Bc3 Qf8 51. Qe4+ Kg8) 50. Qd8 $1
$18 {[%cal Rd8f8]} Qxd8+ 51. Bxd8 {[%mdl 4096] Endgame KB-KB} Kg8 52. Ke4 Bf8
53. Ba5 Bd6 54. Kd5 Bb8 55. Bc3 Ba7 56. Kxe5 {White mates.} Bb6 57. Kf6 Be3 58.
Kg6 Bf4 59. Bb4 ({Less strong is} 59. Bg7 a5 $18) 59… Bc1 60. Bd6 a5 61. f4 {
[%cal Bf3f4,Bf4f5][%mdl 32]} a4 62. f5 {Precision: White = 63%, Black = 42%.}
1-0

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “4”]
[White “Le, Quang Liem”]
[Black “Fedoseev, Vladimir”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C45”]
[WhiteElo “2728”]
[BlackElo “2707”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “72”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 19,72,5,12,0,40,52,64,37,28,32,25,-4,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3.
d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 Nf6 7. Qe2 {C45: Scotch Game} (7. Bg5 h6
8. Bh4 d6 9. f3 g5 10. Bg3 Qe7 11. Qd2 Bd7 12. h4 Rg8 13. O-O-O O-O-O 14. hxg5
hxg5 15. Rh6 Be6 16. Bb5 Bxb3 17. axb3 {1-0 (41) Navara,D (2726)-Malakhov,V
(2691) Antalya 2017}) 7… O-O 8. Bg5 {[%cal Bc1g5,Bg5h4,Bh4g3][%mdl 32]} h6 9.
Bh4 Nd4 10. Qd3 Nxb3 {LiveBook: 6 Games} 11. cxb3 g5 $146 ({Predecessor:} 11…
Re8 12. O-O-O d6 13. Qc2 c6 14. Bc4 Qe7 {1-0 (24) Wang,J (2364)-Sachdev,T
(2417) Zaozhuang 2012}) 12. Bg3 d5 13. O-O-O ({Much weaker is} 13. Nxd5 Nxd5
14. Qxd5 Qxd5 $15) 13… c6 14. exd5 Nxd5 15. h4 {[%cal Rc3d5]} Bg4 {The
position is equal.} 16. Be2 Bxe2 17. Qxe2 {Threatens to win with Qh5.} Nxc3 $1
18. bxc3 Qf6 $132 {[%mdl 2048] Black is fighting back} 19. Rd3 Rfe8 20. Qd2 g4
21. Rd6 Re6 22. Rxe6 fxe6 23. Re1 Rd8 24. Qc2 Rd5 25. Kb1 h5 26. Re2 Qf5 27.
Kc1 Bc5 {[#] ( -> …Ba3+)} 28. Qxf5 Rxf5 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} 29.
b4 Bb6 30. Rd2 Kf7 31. c4 {next c5 is good for White.} Ke8 32. Kc2 Bd8 33. Re2
Kf7 34. Rd2 Ke8 35. Re2 Kf7 36. Rd2 Ke8 {Precision: White = 74%, Black = 90%.}
1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “4”]
[White “Shankland, Samuel”]
[Black “Duda, Jan Krzysztof”]
[Result “1-0”]
[ECO “B80”]
[WhiteElo “2727”]
[BlackElo “2737”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “67”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 27,67,58,68,66,55,12,28,25,22,22,44,40,59,57,59,52,56,24,7,0,10,0,16,0,
15,11,177,183,166,108,145,43,143,145,614,572,1407,1480,1206,1217,12843,12843]}
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Be3 Be7 7. f3 O-O 8. Qd2
Nc6 9. O-O-O d5 10. Be2 dxe4 {B80: Sicilian Scheveningen: 6 g3 and 6 Be3,
including English Attack} (10… a6 11. Kb1 Qc7 12. exd5 Nxd5 13. Nxd5 exd5 14.
Nb3 Rd8 15. Bg5 d4 16. h4 Be6 17. Bd3 a5 18. Bxe7 Qxe7 {1/2-1/2 (34) Giri,A
(2752)-Van Wely,L (2657) Amstelveen 2017}) 11. Nxc6 bxc6 12. Qxd8 Bxd8 13. Nxe4
Nxe4 14. fxe4 Bb6 {LiveBook: 3 Games} 15. Bxb6 axb6 {[#]} 16. Kb1 $146 ({
Predecessor:} 16. a3 Ba6 17. Bxa6 Rxa6 18. Rd6 {1/2-1/2 (67) Valutanu,M (2645)
-Stull,N (2576) ICCF email 2011}) 16… Ba6 17. Bxa6 Rxa6 $11 {[%mdl 4096]
Endgame KRR-KRR} 18. Rd6 Rfa8 19. Rhd1 {Intending Rd8+ and mate.} g5 20. Rxc6
Rxa2 {[%csl Ga8][%cal Ra2a1]} 21. c4 $1 R2a4 22. Rd7 g4 23. h3 h5 24. hxg4 hxg4
25. Rd3 Kf8 26. Kc2 b5 $2 (26… R8a5 $11 {and Black stays safe.}) 27. cxb5 $18
Rxe4 28. b6 ({White should try} 28. Kc3 $18) 28… Rb8 $16 29. Rb3 (29. Kc3 $1
$16) 29… Ke8 {[#]} (29… Ke7 $1 $14) 30. Kd3 $1 {[%cal Rd3e4]} Ra4 $2 {
[%mdl 8192] [#]} (30… Rf4 $16) 31. Rc7 $1 $18 {White is clearly winning.} Ra6
32. b7 Rd6+ 33. Kc4 Rdd8 34. Rd3 {Precision: White = 60%, Black = 14%.} 1-0

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “4”]
[White “Bu, Xiangzhi”]
[Black “Wei, Yi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D39”]
[WhiteElo “2712”]
[BlackElo “2729”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “44”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 31,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3
d5 5. Bg5 dxc4 6. e4 c5 7. Bxc4 cxd4 8. Nxd4 Bxc3+ 9. bxc3 Qa5 10. Bb5+ Bd7 11.
Bxf6 gxf6 12. Qb3 a6 13. Bxd7+ {D39: Damengambit (Ragosin-Verteidigung)} (13.
Be2 Nc6 14. O-O Qc7 15. Rab1 Na5 16. Qa3 Rc8 17. c4 Nxc4 18. Bxc4 Qxc4 19. Rfd1
Qc3 20. Qd6 Qc7 21. Qa3 Qc3 22. Qd6 {1/2-1/2 (22) Lputian,S (2638)-Lautier,J
(2666) Poikovsky 2003}) 13… Nxd7 14. Nxe6 Rc8 15. O-O Rxc3 16. Ng7+ Kf8 {
[#] LiveBook: 3 Partien. Die Stellung ist ausgeglichen.} 17. Qxb7 $146 {
[#] Und weiter mit Sf5 wäre nett.} ({Vorgänger:} 17. Qd1 Kxg7 18. Qg4+ Qg5 19.
Qxd7 Qb5 20. Qg4+ Qg5 21. Qd7 Qb5 22. Qxb5 axb5 23. Rfb1 Ra8 {1/2-1/2 (23)
Rustemov,A (2539)-Yakovich,Y (2565) Swidnica 1999}) 17… Rc7 (17… Nc5 $5 18.
Qc8+ $8 Kxg7 19. Qg4+ Kf8 20. Qc8+ Kg7 21. Qg4+ Kf8 22. Qc8+ Kg7 $11) 18. Qb3
Kxg7 19. Qg3+ Kf8 {Droht …Tg8 und aus.} 20. Qd6+ $1 Kg7 {[#] Weiss muss nun .
..Se5 beachten.} 21. Qg3+ Kf8 {zielt auf …Tg8 ab.} 22. Qd6+ $1 Kg7 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Duda, Jan Krzysztof”]
[Black “Yu, Yangyi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B41”]
[WhiteElo “2737”]
[BlackElo “2762”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “100”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 19,100,8,8,8,6,11,12,12,10,10,8,6,8,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,0,0,-1,0,-22,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,-7,-10,-18,0,-23,-25,-24,-10,-39,-25,-34,-13,-13,-13,-30,0,-13,
0,-13,-13,-13,-13,-13,-13,-16,-13,-17,0,-16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 Nf6 6. Nc3 Qc7 7. Be2 b6 {
B41: Sicilian: Kan Variation: 5 c4} (7… Bb4 8. O-O O-O 9. Qd3 d6 10. Bd2 Nc6
11. Nb3 b6 12. Rac1 Bc5 13. Bg5 Bb7 14. Qg3 Kh8 15. Rfd1 Ne5 16. Nxc5 bxc5 {
0-1 (34) Naiditsch,A (2705)-Artemiev,V (2691) Riadh 2017}) 8. f4 Bb7 9. e5 Ne4
10. Nxe4 Bxe4 {LiveBook: 4 Games} 11. Bf3 Bb4+ 12. Kf2 Bxf3 13. Qxf3 Nc6 14.
Nxc6 $146 ({Predecessor:} 14. Be3 O-O 15. Rac1 Nxd4 16. Bxd4 {1-0 (39)
Bellahcene,B (2481)-Chernykh,A (1983) Wasselonne 2017}) 14… dxc6 15. Be3 O-O
16. g3 Rad8 17. Rhd1 Be7 18. Qe4 b5 19. Ke2 bxc4 20. Qxc4 Qb7 21. Qb3 Qa8 22.
Rxd8 Rxd8 23. Kf2 c5 24. Qc4 h5 25. h4 g6 26. Re1 Rb8 27. b3 Rb4 28. Qe2 a5 29.
Bd2 Rd4 30. Bc3 Rd5 31. Qc4 Kf8 32. Rf1 Rd7 33. Kg1 Kg8 34. Kh2 Qd8 35. Kh3 Qa8
36. Kh2 {The position is equal.} Ra7 37. a4 Rd7 38. Qb5 Rb7 39. Qc6 Qb8 40. Rb1
Rb6 41. Qd7 $1 {[%cal Rd7e7]} Rb7 42. Qc6 $1 Rxb3 43. Rxb3 Qxb3 44. Bxa5 c4 45.
Bc7 $1 c3 46. Bd6 Qc2+ 47. Kh3 Qf5+ 48. Kh2 Qc2+ 49. Kh3 Qf5+ 50. Kh2 Qc2+ {
Precision: White = 60%, Black = 68%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Wei, Yi”]
[Black “Le, Quang Liem”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E16”]
[WhiteElo “2729”]
[BlackElo “2728”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “144”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,144,6,28,16,20,23,29,26,23,28,49,42,42,25,62,37,35,37,35,31,47,47,63,
48,125,118,125,119,104,39,89,33,136,130,130,131,137,86,82,89,85,50,43,0,4,8,6,
9,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,16,19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,81,81,81,80,81,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Nd2 d5 5. Bg2 O-O 6. Ngf3 b6
7. O-O Bb7 8. b3 {E16: Queen’s Indian: 4 g3 Bb7 5 Bg2 Bb4+} Nbd7 9. Bb2 c5 {
LiveBook: 3 Games} 10. a3 {White has an edge.} Bxd2 11. Nxd2 Rc8 12. b4 cxd4
13. Bxd4 {[#]} e5 $146 ({Predecessor:} 13… Qe7 14. Rc1 Rfd8 15. Qb3 dxc4 16.
Nxc4 Bxg2 17. Kxg2 {0-1 (55) Ding,L (2777)-Carlsen,M (2837) Riadh 2017}) 14.
Bb2 Qe7 15. Rc1 Rfd8 16. Qb3 {[%cal Rg2d5]} dxc4 17. Nxc4 Bxg2 18. Kxg2 b5 19.
Na5 Nb6 $1 20. Qe3 Rd5 (20… Rxc1 $1 $14 21. Rxc1 Re8) 21. Rxc8+ $16 Nxc8 22.
Rc1 Nb6 23. Rc5 (23. Nc6 $16 Qb7 24. Qf3) 23… Qd7 24. Qb3 (24. f3 $16) 24…
e4 (24… Qd6 $14) 25. Bxf6 $1 gxf6 26. Qe3 $1 Qe6 27. Rc6 ({White should try}
27. Nb3) 27… Qe5 28. Nb3 Kg7 29. Nd2 Rd4 30. Nb3 Rc4 31. Rc5 Nd5 32. Qd2 Rxc5
33. Nxc5 e3 34. Qd3 exf2 35. Kxf2 Nc3 36. Ke1 Nd5 37. Kf2 h5 38. Nd7 Qe6 39.
Nc5 Qe5 40. Nb3 Ne7 41. Nd4 a6 42. Kf3 h4 43. Qe4 hxg3 44. hxg3 Qd6 45. e3 {
And now Qxe7! would win.} Kg8 46. Qa8+ Kg7 47. Qb7 {Strongly threatening Qxe7!}
Kg8 48. Qe4 Kf8 49. Ke2 Nd5 ({But not} 49… Qxg3 $2 50. Qxe7+ $1 {[%mdl 512]}
Kxe7 51. Nf5+ Ke6 52. Nxg3 $18) 50. Qh1 {aiming for Qh8+.} Ke8 51. Qh8+ Kd7 $1
52. Qh7 Ke8 (52… Qe5 $11 {remains equal.} 53. Qxf7+ Kd6 54. Qf8+ Kd7 55. Qg7+
Kd6) 53. Qg8+ Qf8 54. Qg4 {Threatening mate with Qc8+.} Kd8 {[#]} 55. e4 (55.
Qh5 $1 $16 {[%cal Rh5d5]} Nc7 56. Qg4 (56. Nc6+ Kd7 $14)) 55… Nb6 $1 $11 {
The position is equal.} 56. Qf4 Nd7 57. Kf1 Qh8 58. Kg2 Ne5 59. Nc6+ Ke8 60.
Nxe5 fxe5 {[%mdl 4096] Endgame KQ-KQ} 61. Qf5 {Black must now prevent Qc8+.}
Ke7 62. Qg5+ f6 63. Qc1 Kf7 64. Qc7+ Kg6 65. Qd7 Qh5 {White should prevent …
Qe2+.} 66. Qe8+ Kg5 67. Qg8+ Qg6 68. Qxg6+ Kxg6 69. g4 Kg5 70. Kg3 $1 Kg6 {
…Kg5 is the strong threat.} 71. Kg2 Kg5 72. Kg3 $1 Kg6 {Precision: White =
66%, Black = 69%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Black “Bu, Xiangzhi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E04”]
[WhiteElo “2718”]
[BlackElo “2712”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “98”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,98,27,25,23,22,30,28,18,30,22,31,23,14,16,0,6,6,7,3,0,0,6,0,15,15,25,
25,18,11,17,0,7,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Nf3 Nc6
6. Qa4 Bb4+ 7. Bd2 Nd5 8. Bxb4 Ndxb4 9. O-O Rb8 10. Na3 {E04: Open Catalan: 5
Nf3} O-O 11. Qb5 b6 12. Qxc4 Ba6 13. Nb5 {LiveBook: 66 Games} Qe8 (13… Qd5
14. Qxd5 Nxd5 15. a4 Na5 16. Ne5 Rbd8 17. Bxd5 Bxb5 18. axb5 Rxd5 {1/2-1/2 (26)
Wang,Y (2679)-Bu,X (2718) Hangzhou 2018}) 14. Rfc1 Nd5 {[#] …Na5 is the
strong threat.} 15. Qxc6 Qxc6 16. Rxc6 Bxb5 17. Rc2 Rfc8 18. h4 $146 g6 19. b3
c5 20. dxc5 Nb4 21. Rd2 Rxc5 22. a3 Nd5 23. Nd4 {[#] Threatens to win with b4.}
Bd7 24. b4 Rc3 25. Bxd5 exd5 {[%cal Be6d5,Bd5d4][%mdl 32]} 26. Nc2 {The
position is equal.} Bb5 27. Ne3 d4 $1 {[%cal Rd4e3]} 28. Nd5 Rc4 29. a4 Be8 30.
b5 Kg7 31. f3 h6 {[%cal Bh7h6,Bh6g5][%mdl 32]} 32. Nf4 Rbc8 33. Kf2 g5 34. hxg5
hxg5 35. Nd3 f6 36. a5 Rc2 37. Rxc2 Rxc2 38. axb6 axb6 $11 {[%mdl 4096]
Endgame KRB-KRN} 39. Ra7+ Kg6 40. Ra4 Bxb5 41. Rxd4 Bxd3 42. Rxd3 {KR-KR} Rb2
43. g4 b5 44. Rd7 Rb3 45. Rb7 b4 46. Ke1 Rb2 47. Kf2 Rb3 48. Ke1 Rb2 49. Kf2
Rb3 {Precision: White = 69%, Black = 83%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Fedoseev, Vladimir”]
[Black “Shankland, Samuel L”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E04”]
[WhiteElo “2707”]
[BlackElo “2727”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “154”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 12,154,28,0,25,22,17,24,36,18,24,17,30,22,14,13,8,8,14,11,7,20,6,9,21,
10,47,33,82,45,73,74,70,72,72,87,112,110,129,129,129,128,128,126,128,121,124,
95,101,77,103,51,55,35,63,60,85,85,82,91,118,118,118,118,122,126,119,108,113,
92,91,24,24,24,24,24,24,8,26,8,8,8,8,8,8,8,8,7,7,0,8,8,8,2,8,8,27,8,8,8,8,8,8,
8,8,8,8,8,8,0,8,8,8,8,8,8,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 dxc4 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 a5 7. a3 {
LiveBook: 33 Partien. E04: Katalanisch} Bd6 8. Qa4+ Nc6 9. O-O (9. Qxc4 O-O 10.
Bc3 Qe8 11. Ne5 Nd5 12. Nxc6 bxc6 13. Qd3 Ba6 14. Qc2 c5 15. dxc5 Bxc5 16. O-O
Bb6 {1/2-1/2 (16) Wojtaszek,R (2738)-Korobov,A (2664) Batumi 2018}) 9… O-O
10. Qxc4 e5 11. dxe5 $146 ({Vorgänger:} 11. d5 Nb8 12. Nc3 Nbd7 13. Rfd1 Qe8
14. Ng5 b6 {1/2-1/2 (56) Tsolakidou,S (2423)-Georgiadis,I (2465) Rio Achaea
2018}) 11… Nxe5 12. Nxe5 Bxe5 13. Qc2 c6 14. Bc3 Qe7 15. Rd1 Re8 16. Bxe5
Qxe5 17. Nc3 Be6 18. Rd2 Nd7 19. Rad1 Nb6 20. Rd4 a4 21. Qd3 Bb3 22. Rc1 Qe7
23. Ne4 Bd5 24. Rb4 Nc8 25. Nc5 Bxg2 26. Kxg2 {[#] Te4 ist eine echte Drohung.}
Nd6 27. Rd4 ({Bloß nicht} 27. Rxa4 $6 Rxa4 28. Nxa4 Qxe2 $14) 27… Nb5 28. Re4
({Finger weg von} 28. Rxa4 $6 Rxa4 29. Nxa4 Qxe2 $14) 28… Qg5 29. e3 Rxe4 30.
Nxe4 Qe5 31. Rd1 (31. Rc5 $16 Qe7 32. Rc4) 31… Nc7 $14 32. Qc2 Nd5 33. Rd4 g6
34. Nd2 f5 35. Nb1 Qf6 36. Nc3 Nxc3 37. Qxc3 $16 {[%mdl 4096] Endspiel KDT-KDT}
Qe6 38. Qc5 b5 39. Rd6 Qe4+ 40. f3 Qc4 {[#]} 41. Qxc6 (41. Qxc4+ $1 $16 bxc4
42. Rxc6) 41… Qxc6 $11 42. Rxc6 $16 {KT-KT} Rd8 43. Rc2 Rd3 44. Kf2 Rb3 45.
g4 fxg4 46. fxg4 Kf7 47. Kf3 b4 48. axb4 Rxb4 49. h3 Kf6 50. h4 h6 51. Rc6+ Kf7
52. Ra6 Kg7 53. Ra7+ Kf6 54. Ra5 Kf7 {Die Stellung ist ausgeglichen.} 55. e4 g5
56. hxg5 hxg5 57. Rxg5 {zielt auf Tf5+ ab.} Rxb2 58. Ra5 Ra2 59. Kf4 a3 60. Kg5
Re2 61. Ra7+ Kf8 62. Kf5 ({Keinesfalls} 62. Rxa3 $6 Rxe4 63. Ra6 Kg7 $16) 62…
a2 63. g5 Rf2+ 64. Kg6 Re2 65. e5 Rf2 66. Ra5 Rg2 67. Kf6 {[%cal Ra5a8]} Rf2+
68. Ke6 Re2 69. Ra7 Rf2 70. g6 {[%cal Bg5g6,Bg6g7][%mdl 32]} Rg2 71. g7+ Kg8
72. Kd5 Rd2+ 73. Ke4 Re2+ 74. Kd4 Rd2+ 75. Ke3 Rg2 76. Kd3 Rf2 77. Kc4 Re2 {
Precision: Weiß = 58%, Schwarz = 69%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Yu, Yangyi”]
[Black “Fedoseev, Vladimir”]
[Result “1-0”]
[ECO “D31”]
[WhiteElo “2762”]
[BlackElo “2707”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “137”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,137,13,42,45,31,48,50,44,42,34,20,33,34,38,102,117,134,99,114,93,313,
312,286,316,297,299,389,381,399,389,364,370,381,374,360,305,291,281,304,292,
295,287,293,199,209,188,204,190,210,172,223,230,230,215,229,228,230,211,236,
227,244,237,229,225,250,245,252,245,267,222,220,212,268,260,262,258,264,247,
251,245,269,266,256,259,314,308,216,300,305,307,294,285,521,516,490,461,490,
455,446,445,652,627,702,689,12838,12838,12843,12843,12844,12844,12845,12845,
12845,12846,12846,12846,12846,12846,12847,12848,12849,12849,12850,12850]} 1. d4
d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4. cxd5 exd5 5. Bf4 Nf6 6. e3 {D31: Queen’s Gambit
Declined: Semi-Slav without …Nf6 (+ Marshall Gambit and Noteboom) and
Exchange Variation lines without …Nf6} Bd6 7. Bg5 Be6 8. Bd3 Nbd7 {LiveBook:
10 Games} 9. f4 $146 ({Predecessor:} 9. Nge2 h6 10. Bh4 Qe7 11. Qc2 Rc8 12. h3
c5 13. dxc5 Rxc5 {1/2-1/2 (26) Mchedlishvili,M (2600)-Berkes,F (2671) Batumi
2018}) 9… h6 10. Bh4 $1 g5 11. fxg5 hxg5 12. Bxg5 Rxh2 13. Rxh2 Bxh2 14. Nge2
{[%cal Bg1e2,Be2f4,Bf4h5,Bh5f6][%mdl 32]} Bd6 (14… Qe7 $14) 15. Nf4 $16 c5
16. Nh5 cxd4 17. exd4 {Hoping for Qf3.} Qe7 $2 (17… Bg4 $16 {is a better
defense.} 18. Qxg4 (18. Nxf6+ Nxf6 19. Qb3 b5 $14) 18… Nxg4 19. Bxd8 Rxd8)
18. Kf1 $18 O-O-O {Black wants to play …Rh8.} 19. Nxf6 Rh8 20. Qc2 ({Not} 20.
Ncxd5 Bxd5 21. Nxd5 Qxg5 $16) 20… Kd8 {aiming for …Rh1+.} 21. Nfe4 f6 22.
Nxd6 Qxd6 23. Be3 Qg3 24. Bg1 Rh1 {White should prevent …Qe3.} 25. Ne2 {
[%cal Bc3e2,Be2g1,Bg1f3][%mdl 32]} Qe3 {( -> …Bg4)} 26. Bf5 $1 {[%cal Rf5e6]}
({But not} 26. Rc1 $2 Bg4 $19) 26… Nb6 {intending …Nc4.} 27. b3 {And now
Bxe6 would win.} Rxg1+ 28. Nxg1 Qxd4 29. Rd1 (29. Bxe6 Qxa1+ 30. Kf2 Qd4+ 31.
Kf1 Qa1+ 32. Kf2 Qd4+ 33. Kf1 Qa1+ $11) 29… Bxf5 30. Rxd4 Bxc2 {[%mdl 4096]
Endgame KRN-KBN} 31. Nf3 Kc7 32. Kf2 Kd6 (32… Be4 {keeps fighting.} 33. Nd2
Bc2) 33. Rg4 Nd7 34. Rg7 Bb1 {[#]} 35. a3 $1 Be4 36. Nd4 b6 37. Ke3 a5 38. g3
Ne5 39. Rg8 Kd7 40. Rb8 Kc7 41. Re8 Kd6 42. Rc8 Kd7 43. Rf8 Kc7 44. Kd2 Nd7 45.
Re8 Nc5 46. Ke3 Bg6 47. Rg8 Be4 48. Rf8 Nd7 49. Re8 Nc5 50. b4 axb4 51. axb4
Kd7 52. Rg8 ({Weaker is} 52. bxc5 Kxe8 53. cxb6 Kd7 $11) 52… Nd3 53. Rg7+ Kc8
$2 (53… Ke8 54. Rb7 Ne5) 54. Nc6 {White is clearly winning.} Ne1 55. g4 Nc2+
56. Kf4 Bg2 57. Rh7 b5 (57… Bf1 $142 58. Rf7 d4 59. Rxf6 d3) 58. Rh2 Ne1 59.
Kf5 Nf3 60. Rxg2 Nh4+ 61. Kxf6 Nxg2 {KN-KN} 62. g5 {[%cal Bg4g5,Bg5g6,Bg6g7]
[%mdl 32]} Kd7 63. g6 {White wants to mate with Ne5+.} Nf4 {[#]} 64. Nd4 $1
Nh5+ 65. Kg5 Ng7 66. Nf5 Ne6+ 67. Kf6 Nc7 68. g7 Ne8+ 69. Ke5 {Precision:
White = 95%, Black = 43%.} 1-0

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Wei, Yi”]
[Black “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C81”]
[WhiteElo “2729”]
[BlackElo “2718”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 37,82,12,9,9,12,9,2,6,2,5,4,4,1,4,5,5,4,7,3,15,18,16,21,23,22,12,32,32,
90,87,98,34,34,34,91,91,91,91,91,32,67,32,32,31,31,19,19]} 1. e4 {Pavlovic,M}
e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6
9. Qe2 Be7 10. Rd1 O-O 11. c4 bxc4 12. Bxc4 Bc5 13. Be3 Bxe3 14. Qxe3 Qb8 15.
Bb3 Na5 {C81: Spanische Partie (Offene Verteidigung/Keres System)} 16. Nd4 c5
17. Nxe6 fxe6 18. f3 c4 19. fxe4 cxb3 {LiveBook: 5 Partien} 20. exd5 {Schwarz
sollte axb3 verhindern.} bxa2 21. Rxa2 Nc4 22. Qd4 Qb3 $132 {[%mdl 2048]
Schwarz puts up resistance} 23. Nc3 {[#] und nun wäre h3 stark für Weiss.} Rac8
$146 24. Rb1 ({Keinesfalls} 24. dxe6 $6 Nxb2 25. Rb1 Qxc3 $16) 24… Nd2 25.
Qxd2 Rxc3 $1 26. Qxc3 Qxa2 $11 {[%mdl 4096] Endspiel KDT-KDT} 27. Rd1 {[#] Und
d6 würde nun gewinnen.} exd5 28. Qd4 Qc4 {Und weiter mit …Tf1+! wäre nett.}
29. Qxd5+ Qxd5 30. Rxd5 {KT-KT} Re8 31. Rd6 Rxe5 32. Rxa6 Re2 (32… Rb5 $14)
33. Rb6 $16 h5 34. h4 (34. b4 $16) 34… Re4 $14 35. g3 Re3 (35… Re2 $14) 36.
Kf2 $16 Rd3 37. Rb5 Kf7 {[#]} 38. b4 (38. Rf5+ $1 $16 Ke6 39. Rg5 (39. Rxh5 Rb3
$16)) 38… Rb3 $14 39. Rf5+ Ke6 $1 {[%cal Re6f5]} 40. Rg5 Rxb4 41. Rxg7 {
Droht Tg6+ und aus.} Rb5 $1 {Precision: Weiß = 43%, Schwarz = 72%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Le, Quang Liem”]
[Black “Shankland, Samuel L”]
[Result “1-0”]
[ECO “E16”]
[WhiteElo “2728”]
[BlackElo “2727”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “77”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,77,13,12,18,18,11,16,21,0,0,0,0,0,0,0,14,14,6,7,8,0,7,14,0,0,12,0,0,
0,15,0,16,14,31,25,19,26,31,-50,-45,-75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,142,141,118,109,
112,97,263,293,343,353,5115,5645,1562,1513]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3
Bb7 5. Bg2 Bb4+ 6. Bd2 Be7 7. Nc3 c6 8. Bf4 {LiveBook: 4 Games. E16: Queen’s
Indian: 4 g3 Bb7 5 Bg2 Bb4+} d5 9. cxd5 Nxd5 $146 ({Predecessor:} 9… cxd5 10.
Nb5 Na6 11. O-O O-O 12. Rc1 Ne4 13. h4 Nd6 14. a4 Nc4 15. Ne5 Na5 16. Bh3 Qe8
17. h5 Nc6 18. h6 g5 19. e4 dxe4 20. Nxc6 Bxc6 21. Bxg5 Bxg5 {1/2-1/2 (66)
Bacrot,E (2717)-Ivanchuk,V (2729) Morelia/Linares 2006}) 10. O-O {The position
is equal.} O-O 11. Qc2 Nxf4 12. gxf4 Nd7 13. Rfd1 Qc7 14. e3 Rfd8 15. Rac1 Rac8
16. f5 exf5 17. Qxf5 g6 18. Qh3 c5 19. d5 {d6! is the strong threat.} Bf6 20.
Nd2 Qb8 21. Nde4 Bg7 22. Rc2 Nf8 23. Rcd2 Rd7 24. Qh4 Qe5 25. f4 Qe8 26. Kh1 ({
White should play} 26. Nf6+ $14 Bxf6 27. Qxf6) 26… f5 $15 27. Ng5 {[%cal
Be4g5,Bg5f3,Bf3e5][%mdl 32]} Bxc3 (27… h6 $17 28. Nf3 Rcd8) 28. bxc3 $11 Qxe3
29. Nf3 $1 Qxc3 30. Ne5 $36 {[%mdl 2048] Black is under pressure.} Rg7 31. Qf6
{Black must now prevent d6.} Re8 {Threatens to win with …Qe3.} 32. Re2 Qb4 {
[#]} (32… Ree7 $11) 33. Ng4 $1 $16 {[%cal Rg4h6][%mdl 512]} fxg4 34. Rxe8 {
[%csl Gf6][%cal Re8f8]} Rf7 35. Qe6 {[%mdl 1024] White has strong compensation.
} c4 $2 {[#]} (35… Qa4 $16 {keeps fighting.} 36. Re1 Qd4) 36. Rf1 $1 $18 ({
Less strong is} 36. Qxg4 c3 $14) 36… c3 {[#]} 37. f5 $1 {[%cal Rf5g6,Bf4f5,
Bf5f6][%mdl 32]} ({Inferior is} 37. Qxg4 Qb2 $11) 37… Kg7 $2 (37… gxf5 38.
a3 Qb3) 38. f6+ Kg8 {[#]} 39. Qe7 $1 {[%mdl 512] Precision: White = 68%, Black
= 54%.} 1-0

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Bu, Xiangzhi”]
[Black “Duda, Jan Krzysztof”]
[Result “0-1”]
[ECO “E36”]
[WhiteElo “2712”]
[BlackElo “2737”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “109”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,109,-7,-15,15,6,10,0,17,5,49,49,102,102,127,65,62,61,70,72,86,90,71,
54,56,0,45,-26,-30,-23,-21,-31,-20,-21,-8,-18,-22,-143,-108,-125,-80,-551,-213,
-207,-213,-209,-214,-185,-158,-155,-110,-109,-106,-109,-115,-112,-119,-141,
-156,-196,-169,-169,-169,-170,-170,-230,-224,-265,-262,-261,-255,-291,-255,
-403,-405,-544,-535,-474,-347,-358,-331,-616,-614,-574,-534,-616,-637,-12842,
-12843,-12842,-12843,-12844,-12845,-12850]} 1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. d4 Bb4 4.
Qc2 O-O 5. a3 Bxc3+ 6. Qxc3 d5 7. Nf3 dxc4 8. Qxc4 b6 9. g3 {E36: Nimzo-Indian:
Classical: 4…d5 5 a3} (9. Bg5 Ba6 10. Qa4 Qd7 11. Qc2 c5 12. Bxf6 gxf6 13.
Rd1 Qe7 14. g3 Bb7 15. Bg2 Rd8 16. O-O Nd7 {1/2-1/2 (30) Mamedyarov,S (2808)
-Caruana,F (2816) Paris 2018}) 9… Ba6 10. Qa4 {LiveBook: 3 Games} Qc8 $146 ({
Predecessor:} 10… Qd7 11. Qxd7 Nbxd7 12. Bg5 c5 13. Bg2 Rac8 14. Rd1 h6 15.
Bxf6 Nxf6 16. dxc5 Rxc5 {1/2-1/2 (58) Peng,Z (2352)-Ratsma,R (2265) Amsterdam
2018}) 11. Bg2 {The position is equal.} c5 12. Bg5 {Bxf6 is the strong threat.}
Nbd7 13. Rc1 Qb7 14. O-O {Threatens to win with Ne5.} Nd5 (14… Bxe2 $14 15.
Ne5 Qa6 16. Qxa6 Bxa6) 15. Rfe1 $1 $16 b5 16. Qc2 (16. Qd1 $16) 16… Rac8 $14
17. Qd2 c4 18. e4 N5b6 19. h4 Qa8 20. d5 Nc5 21. Bf6 Nbd7 22. e5 (22. Bc3 $14)
22… Nxf6 $11 ({Wrong is} 22… gxf6 $2 23. exf6 Qxd5 24. Qh6 $18) 23. exf6 {
Threatening mate with Qg5.} Qxd5 24. fxg7 Rfd8 $1 25. Qh6 Bb7 {Hoping for …
Nd3.} 26. Re5 Qd3 27. Rc3 (27. Nh2 $1 $11 Qd2 28. Qxd2 Rxd2 29. Bxb7 Nxb7 30.
Rxb5) 27… Qb1+ 28. Kh2 Ne4 $36 {[%mdl 2048] Black is in control.} 29. Rc1 $2
{[%mdl 8192]} (29. Rxb5 Nxf2 30. Qh5 Rd1) (29. Qf4 $17 Nxc3 30. bxc3) 29…
Nxf2 $2 (29… Qxb2 30. Ng5 Nxg5 31. Bxb7 Qxe5 32. hxg5 Rc5) 30. Rxb1 $19 Ng4+
31. Kg1 Nxh6 32. Rxb5 c3 33. bxc3 ({Don’t go for} 33. Rxb7 $2 c2 $19) 33…
Bxf3 34. Bxf3 Rxc3 35. R5b3 Rdd3 36. Rxc3 Rxc3 $17 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN
} 37. Kg2 Rxa3 38. g4 Kxg7 39. Rb7 {[#]} a5 $1 {[%cal Ba7a5,Ba5a4,Ba4a3][%mdl
32]} 40. Ra7 {[#]} a4 $1 41. Kf2 (41. Kg3 $142) 41… Ra2+ $19 42. Ke3 a3 43.
Be2 Rb2 44. h5 Rb4 45. g5 (45. Kd2 {was necessary.}) 45… Nf5+ 46. Kd2 Rb2+
47. Kd3 Rb3+ 48. Kc4 Rg3 49. g6 $2 (49. Ra8 Rxg5 50. Rxa3) 49… hxg6 {Black
is clearly winning.} 50. hxg6 Kxg6 51. Bd3 Kf6 52. Rxa3 Nd6+ 53. Kb4 e5 {
[%cal Be6e5,Be5e4][%mdl 32]} 54. Kc5 e4 55. Kd4 {Precision: White = 50%, Black
= 63%.} 0-1

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Duda, Jan-Krzysztof”]
[Black “Wei, Yi”]
[Result “0-1”]
[ECO “A18”]
[WhiteElo “2737”]
[BlackElo “2729”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “87”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,87,0,-9,-3,-41,-7,-31,-58,-75,-90,-84,-77,-75,-78,-78,-78,-78,-75,
-78,-86,-83,-72,-131,-131,-128,-110,-115,-96,-93,-76,-75,-82,-74,-70,-101,-16,
-16,-8,-15,0,-141,-122,-208,-234,-241,-195,-156,-191,-156,-149,-208,-192,-197,
-199,-462,-450,-459,-464,-459,-456,-426,-430,-426,-422,-644,-638,-915,-908,
-831,-697,-686,-682,-29990,-29991,-29999]} 1. c4 {Marin,M} e6 2. Nc3 Nf6 3. e4
{[%cal Be2e4,Be4e5][%mdl 32]} d5 4. e5 d4 5. exf6 dxc3 6. dxc3 {A18: English
Opening: Flohr-Mikenas System (1 c4 Nf6 2 Nc3 e6 3 e4)} Qxd1+ 7. Kxd1 gxf6 8.
g3 {LiveBook: 4 Games. The position is equal.} Nc6 $146 ({Predecessor:} 8…
Bd7 9. Bg2 Bc6 10. Bf3 Bxf3+ 11. Nxf3 Nc6 12. Ke2 Ne5 13. Nxe5 fxe5 {1-0 (57)
Jobava,B (2661)-Wojtaszek,R (2722) Gjakova 2016 CBM 173 [Marin,M]}) 9. Ke2 h5
10. b3 a5 {[%cal Ba7a5,Ba5a4][%mdl 32]} 11. Bg2 a4 {aiming for …axb3.} 12. b4
Ne5 13. c5 Bd7 {White must now prevent …Bb5+.} 14. c4 O-O-O 15. Bb2 Bg7 16.
Bxe5 fxe5 17. Rd1 f5 18. Nf3 (18. h4 $142) 18… Bf6 $1 $17 19. h4 Bc6 20.
Rxd8+ Rxd8 21. Rc1 e4 22. Ng5 Rd4 {…Rxc4! is the strong threat.} 23. Bf1 Bd7
24. Ke3 {[#]} e5 ({Black should play} 24… Kd8 $1 $17) 25. Be2 $11 Be8 26. Ne6
Rd7 27. Rd1 (27. a3 $11 {keeps the balance.}) 27… a3 {And now …Rxd1 would
win.} 28. Rb1 (28. Rg1 $17) 28… Bf7 $19 29. Ng5 Bg6 30. Rd1 Rd4 31. Nh3 Bg7
32. Rc1 (32. Ng5 $17) 32… Kd7 33. Rc3 Bh6+ 34. Ng5 $2 {[#]} (34. f4 exf3+ 35.
Kxf3) 34… f4+ $1 {[%mdl 512]} 35. gxf4 exf4+ 36. Kxf4 {Threatens to win with
Ke3.} Rd2 $1 {[%csl LRa2,LRe2]} 37. Bxh5 Bxh5 38. Rxa3 Rxf2+ 39. Kxe4 (39. Kg3
$142 Re2 40. Kf4) 39… Bg6+ 40. Kd4 Re2 41. c6+ Kxc6 {[%cal Rh6g7]} 42. b5+
Kb6 {( -> …Bg7+)} 43. Kd5 c6+ 44. Kd4 {Precision: White = 42%, Black = 78%.}
0-1

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Shankland, Samuel”]
[Black “Yu, Yangyi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C43”]
[WhiteElo “2727”]
[BlackElo “2762”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “76”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,76,14,14,14,14,14,14,14,8,12,9,12,8,11,12,12,12,17,17,17,20,18,17,20,
18,22,22,28,25,21,27,31,18,37,31,27,6,31,12,37,12,15,6,6,7,12,0,0,0,20,20,29,
23,58]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe4 4. Bd3 d5 5. Nxe5 Nd7 6. Nxd7 Bxd7 7.
O-O Bd6 8. Qh5 Qf6 {C43: Petroff Defence: 3 d4} 9. Nc3 (9. Be3 O-O-O 10. Nc3
Nxc3 11. bxc3 Qe6 12. Rfe1 f6 13. Bd2 Qg8 14. Rab1 Kb8 15. h3 b6 16. Ba6 {
1-0 (41) Ivanchuk,V (2728)-Giri,A (2772) Tbilisi 2017}) 9… Qxd4 10. Be3 Qe5
11. Qxe5+ Bxe5 12. Nxd5 Nf6 13. Rae1 {LiveBook: 15 Games. And now Bd4 would
win.} Nxd5 14. Bd4 O-O-O 15. Bxe5 Nb4 16. Bxg7 Nxd3 17. cxd3 Rhg8 $146 18. Be5
Bc6 19. f3 Rxd3 20. Bg3 Re8 21. Rxe8+ Bxe8 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB}
22. Rc1 Bc6 23. Be5 Kd7 24. Rc4 Rd5 25. Bc3 Rf5 26. Rd4+ Ke7 27. a3 Bd7 28. Kf2
c5 29. Re4+ Be6 30. Ke3 Rd5 31. h3 b5 32. g4 f5 33. Rf4 fxg4 34. fxg4 h5 35.
gxh5 Rxh5 36. h4 {[%cal Bh3h4,Bh4h5][%mdl 32]} Rf5 37. Rxf5 Bxf5 38. h5 Be6 {
Precision: White = 63%, Black = 49%.} 1/2-1/2

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Black “Le, Quang Liem”]
[Result “0-1”]
[ECO “E35”]
[WhiteElo “2718”]
[BlackElo “2728”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “150”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,150,12,18,10,19,14,26,19,38,26,31,27,36,35,34,18,63,46,57,0,0,0,0,
-41,0,0,28,28,54,20,35,29,23,16,51,1,1,0,62,0,0,0,0,0,15,11,19,0,0,0,0,0,0,0,
14,10,104,104,104,110,225,216,201,70,77,0,206,66,63,0,74,0,0,0,8,8,8,0,21,19,
12,8,43,0,38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23,0,-35,-15,-73,-72,-204,-218,
-324,-308,-1459,-1530,-1944,-2077,-29963,-29951,-2216,-1333,-2026,-1916,-1910,
-1732,-29978,-6176,-29983,-29985,-29991,-29992,-29992,-29993]} 1. d4 Nf6 2. c4
e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. cxd5 exd5 6. Bg5 h6 7. Bh4 c5 8. dxc5 {E35:
Nimzoindisch (4.Dc2)} O-O 9. e3 Be6 10. Nf3 Nbd7 11. Be2 Rc8 {LiveBook: 20
Partien} 12. c6 bxc6 13. O-O Qa5 {[#]} 14. Nd4 $146 ({Vorgänger:} 14. Rac1 c5
15. Rfd1 Rfe8 {0-1 (120) Shirov,A (2701)-Adams,M (2752) Bilbao 2014}) 14… Bd6
15. Rfd1 Rfe8 16. Rac1 c5 17. Nxe6 fxe6 18. e4 {[%cal Re4d5]} c4 19. exd5 exd5
{Mit der Idee …Lf4.} 20. Qf5 (20. g3 $14) 20… Kh8 $11 21. Bf3 {[%cal Rc3d5]
} Be5 22. Bg3 (22. Bxd5 $2 Bxc3 23. Be6 (23. bxc3 $2 Rc5 $19) 23… Qxf5 $19)
22… Bxg3 23. hxg3 {[%cal Rc3d5]} Re5 (23… Rc5 $5 {[%cal Rd5d4]} 24. Qf4 (
24. Nxd5 Re5 $11) (24. Bxd5 $2 Nb6 $19) 24… Ne5 $11) 24. Qf4 Rce8 25. b3 Nb6
26. Qd4 R5e7 27. g4 (27. Bxd5 $2 Nfxd5 28. Nxd5 Nxd5 $19) (27. Nxd5 $2 Nbxd5
28. Qxc4 Rc7 $19) 27… Rc8 28. Ne2 (28. Bxd5 $2 Nfxd5 29. Nxd5 Nxd5 $19) (28.
Nxd5 $2 Nbxd5 29. Rxc4 (29. g5 $2 hxg5 30. Bxd5 Nxd5 $19) 29… Rxc4 $19) 28…
Qxa2 29. Nf4 Rec7 ({Günstiger ist} 29… Ree8 $11) 30. bxc4 (30. Qe5 $1 $14)
30… Rxc4 31. Rxc4 Qxc4 32. Qe5 {Droht Sg6+ und aus.} Re8 33. Qf5 Qc3 34. g5
hxg5 35. Qxg5 Re1+ 36. Rxe1 Qxe1+ 37. Kh2 d4 38. Be2 {Droht Matt per Se6.} Qb4
(38… Kg8 $1 $11 {bleibt in der Remisbreite.}) 39. Ng6+ $16 {[%mdl 1024]
Weiss hat starke Kompensation.} Kg8 40. Qe5 $1 {[%cal Re5e6]} Kf7 (40… Qd2
$16 41. Nf4 Kh7) 41. Qc7+ $1 $18 Kg8 (41… Kxg6 $2 42. Bd3+ Ne4 43. Qf4 $18 (
43. Bxe4+ Kf6 $16)) 42. Ne7+ (42. Qxa7 $6 Qd6+ 43. Kg1 d3 $16) (42. Bd3 $1 $18
{Schwarz muss nun Dd8+ beachten.} Nbd7 43. Qc6 (43. Qxa7 Qb8+ 44. Qxb8+ Nxb8
$16)) 42… Kf8 $14 43. Ng6+ (43. Nf5 $16 Ne8 44. Qxa7) 43… Kg8 $18 44. Qb8+
({Jedoch nicht} 44. Qxa7 $6 Nbd7 $16) (44. Bd3 $1 $18 Nbd7 45. Qc6 (45. Qxa7
Qb8+ 46. Qxb8+ Nxb8 $16)) 44… Kf7 $14 45. Bd3 ({Lieber} 45. Nh8+ $14 Ke6 46.
Qxa7) 45… Qc5 (45… a5 $1 $11) 46. Nf4 ({Besser ist} 46. Qxa7+ $16 Nbd7 47.
Qa2+ Ke8 48. g3) 46… Nbd7 $36 {[%mdl 2048] Schwarz steht aktiver.} 47. Qb3+
Ke7 48. Qe6+ Kd8 {Droht stark …De5.} 49. g3 Nf8 {und nun wäre …Dh5+! stark
für Schwarz.} 50. Qf7 Qe7 51. Qb3 {Beabsichtigt Db8+ und Matt.} N6d7 ({Ein No
Go ist} 51… Ng4+ $6 52. Kg2 $16) 52. Qd5 {Und Da8+ würde nun gewinnen.} Qc5 {
Weiss sollte …Dxd5 verhindern.} 53. Qa8+ Ke7 54. Qe4+ Ne5 55. Be2 {zielt auf
Sd3 ab.} Kd6 56. Qa8 Ned7 57. Bg4 g5 58. Nd3 Qb5 59. Qe4 Qd5 60. Qe1 a5 61. Qc1
Qb5 62. Be2 Ne6 63. Qa3+ {[#]} (63. Qd2 $11 {hält das Gleichgewicht.}) 63…
Nec5 $1 $17 64. Kh3 (64. Nxc5 $17 Qxc5 65. Qb3) 64… Ne5 $19 65. Nxe5 (65.
Nxc5 $142 Qxc5 66. Qb3) 65… Qxe2 66. Nf7+ $2 {[#]} (66. Ng4 a4 67. Qb4) 66…
Kc6 $1 67. Kg2 g4 68. Nd8+ Kb5 69. Qa1 Qe4+ 70. Kg1 d3 {[%cal Bd4d3,Bd3d2]
[%mdl 32]} 71. Nf7 Qd5 72. Qb2+ Ka6 (72… Nb3 $142 73. Nd6+ Kb4 74. Qg7 Qxd6
75. Qg8 d2 76. Qxg4+ Qd4 77. Qd1 Qa1 78. Qxa1 Nxa1 79. Kg2 d1=Q 80. Kh3 a4 81.
g4 Nc2 82. Kh4 a3 83. Kg5 a2 84. Kf4 a1=Q 85. Kg3 Qe5+ 86. f4 Qg1+ 87. Kh4 Qh2#
) 73. Qf6+ Ne6 {Schwarz setzt Matt.} 74. Qc3 d2 75. Qc8+ Ka7 {Precision: Weiß
= 38%, Schwarz = 47%.} 0-1

[Event “9th Hainan Danzhou GM 2018”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Fedoseev, Vladimir”]
[Black “Bu, Xiangzhi”]
[Result “1-0”]
[ECO “E12”]
[WhiteElo “2707”]
[BlackElo “2712”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “115”]
[EventDate “2018.07.27”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,115,8,7,17,4,15,11,14,9,14,3,27,17,26,17,20,17,25,22,22,16,31,39,71,
71,71,45,40,30,36,35,70,70,122,125,129,95,124,129,116,105,157,153,147,150,189,
195,194,195,189,198,213,194,206,206,180,105,105,105,105,105,132,106,206,213,
212,207,212,212,212,212,212,212,212,212,228,212,212,212,212,212,212,212,212,
212,189,122,119,112,592,555,497,447,785,749,711,679,1177,1151,584,562]} 1. d4
Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Bf4 d5 6. cxd5 exd5 7. Nc3 Bd6 8. Bxd6 Qxd6
9. Rc1 {LiveBook: 19 Games. And now Nb5 would win. E12: Queen’s Indian:
Unusual White 4th moves, 4 a3, 4 Nc3 Bb7 5 a3 and 4 Nc3 Bb7} Qe7 (9… a6 10.
g3 O-O 11. Bg2 Nbd7 12. O-O Rfe8 13. e3 Rac8 14. Ne1 c5 15. dxc5 bxc5 16. Nd3
Nb6 {1/2-1/2 (109) Nakamura,H (2779)-Dubov,D (2660) Doha 2016}) 10. g3 O-O 11.
Bg2 {The position is equal.} Nbd7 12. O-O c5 13. e3 $146 ({Predecessor:} 13.
Re1 Rfd8 {1/2-1/2 (24) Piket,J (2410)-Van der Wiel,J (2555) Leiden 1986}) 13…
a6 14. Nd2 Rfd8 15. Re1 Rac8 16. e4 dxe4 17. Ncxe4 Nxe4 18. Nxe4 Bxe4 19. Bxe4
Qd6 20. dxc5 $1 Qxd1 21. Rexd1 {Hoping for Bf5.} Nxc5 22. Bf5 Rb8 23. b4 $36 {
[%mdl 2048] Black is under pressure.} Ne6 24. Bxe6 Rxd1+ ({Better is} 24…
fxe6 $14 25. Rxd8+ Rxd8) 25. Rxd1 $16 fxe6 $14 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} 26.
Rd6 Kf7 27. Rd7+ Kf6 28. Ra7 a5 ({Black should play} 28… b5) 29. bxa5 $16
bxa5 30. Rxa5 Rb3 31. a4 Ra3 32. Ra8 g5 33. Kf1 Ra1+ 34. Ke2 Kf5 35. Kf3 $1 g4+
36. Ke3 (36. Kg2 $1 $18) 36… e5 37. a5 {[%cal Ba4a5,Ba5a6,Ba6a7][%mdl 32]
Strongly threatening a6.} Ra3+ 38. Ke2 Ke4 39. a6 $1 Ra1 (39… h6 $16 {
was called for.}) 40. a7 $18 h6 41. Kd2 Ra2+ 42. Ke1 $1 Ra1+ {[#]} 43. Ke2 $1
Ra2+ 44. Kf1 Ra1+ 45. Kg2 Ra2 46. h4 h5 47. Rh8 Rxa7 48. Rxh5 Rg7 49. Kf1 Rg8
50. Ke2 Rg7 {[#]} 51. Rh8 $1 Kf5 52. Rf8+ Ke6 $2 {[%mdl 8192]} (52… Ke4 $16 {
is a better chance.} 53. Re8 Rc7) 53. f3 {White is clearly winning.} Ke7 54.
Ra8 {Threatens to win with Ra7+.} Kf6 (54… Ke6 $142 55. Ra4 gxf3+ 56. Kxf3
Kd5) 55. Ra4 gxf3+ 56. Kxf3 Rf7 57. Ke4 Kg6 58. Ra5 {Precision: White = 87%,
Black = 38%.} 1-0


9th Hainan Danzhou GM 2018 (Danzhou CHN) 
Fri 27th Jul 2018 – Fri 3rd Aug 2018 – Official Site – Results

9th Hainan Danzhou GM (8 players 7 Rds SRR Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) – Games in PGN: Games |

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 1 GM Yu Yangyi CHN 2762 4,5 0,0 3 14,75 3,0
2 8 GM Le Quang Liem VIE 2728 4,0 0,0 2 13,00 2,0
3 3 GM Wei Yi CHN 2729 3,5 2,0 1 11,75 2,5
6 GM Fedoseev Vladimir RUS 2707 3,5 2,0 1 11,75 2,5
5 5 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2737 3,5 1,5 2 12,00 2,5
6 2 GM Bu Xiangzhi CHN 2712 3,5 0,5 2 13,00 2,5
7 7 GM Shankland Samuel USA 2727 3,0 0,0 1 11,00 3,0
8 4 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2718 2,5 0,0 1 8,25 1,5