ChampionS Showdown 2017 INFO-LIVE-RESULTS-PGN

ChampionS Showdown 2017 INFO-LIVE-RESULTS-PGN

Champions Showdown 2017 (Saint Louis USA) Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 - Official Site

Champions Showdown G10 (2 players 8 Rds Match Indiv TC:10m)

Champions Showdown G20 (2 players 6 Rds Match Indiv TC:20m)

Champions Showdown G5 (2 players 12 Rds Match Indiv TC:5m)

Champions Showdown G30 (2 players 4 Rds Match Indiv TC:30m) - Games in PGN: Games G30 | Games G30

Carlsen-Ding Showdown G10 (2 players 8 Rds Match Indiv TC:10m)

Carlsen-Ding Showdown G20 (2 players 6 Rds Match Indiv TC:20m)

Carlsen-Ding Showdown G30 (2 players 4 Rds Match Indiv TC:30m)

Carlsen-Ding Showdown G5 (2 players 12 Rds Match Indiv TC:5m)


Champions Showdown G20 (2 players 6 Rds Match Indiv TC: 20m) - Games in PGN: Games G20
Champions Showdown G20 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 6 Standings:
Rk Name Ti Rtg 1 2 3 4 5 6 Pts
1 Nakamura, Hikaru GM 2774 4 2 2 2 2 4 16
2 Topalov, Veselin GM 2749 0 2 2 2 2 0 8
1 Grischuk, Alexander GM 2785 2 2 0 2 4 4 14
2 Caruana, Fabiano GM 2794 2 2 4 2 0 0 10
1 Dominguez Perez, Leinier GM 2739 2 4 4 0 4 2 16
2 So, Wesley GM 2788 2 0 0 4 0 2
Champions Showdown G30 (2 players 4 Rds Match Indiv TC: 30m) - Games in PGN: Games G30
Crosstable">
Champions Showdown G30 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 4 Standings:
Rk Name Ti Rtg 1 2 3 4 Pts
1 Nakamura, Hikaru GM 2774 2.5 5 0 5 12.5
2 Topalov, Veselin GM 2749 2.5 0 5 0 7.5
1 Caruana, Fabiano GM 2794 5 2.5 0 2.5 10
1 Grischuk, Alexander GM 2785 0 2.5 5 2.5 10
1 Dominguez Perez, Leinier GM 2739 2.5 2.5 2.5 5 12.5
2 So, Wesley GM 2788 2.5 2.5 2.5 0 7.5
6 players
Champions Showdown G10 (2 players 8 Rds Match Indiv TC: 10m) - Games in PGN: Games G10
Champions Showdown G10 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 8 Standings:
Rk Name Ti Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts
1 Nakamura, Hikaru GM 2774 3 0 3 0 1.5 1.5 1.5 1.5 12
1 Topalov, Veselin GM 2749 0 3 0 3 1.5 1.5 1.5 1.5 12
1 Caruana, Fabiano GM 2794 0 1.5 0 0 3 3 3 1.5 12
1 Grischuk, Alexander GM 2785 3 1.5 3 3 0 -0 0 1.5 12
1 So, Wesley GM 2788 1.5 1.5 1.5 1.5 0 3 3 3 15
2 Dominguez Perez, Leinier GM 2739 1.5 1.5 1.5 1.5 3 0 0 0 9
6 players
Champions Showdown G5 (2 players 12 Rds Match Indiv TC: 5m) - Games in PGN: Games G5
hampions Showdown G5 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 12 Standings:
Rk Name Ti Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts
1 Nakamura, Hikaru GM 2774 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 21
2 Topalov, Veselin GM 2749 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
1 Caruana, Fabiano GM 2794 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 17
2 Grischuk, Alexander GM 2785 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 7
1 So, Wesley GM 2788 2 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 0 17
2 Dominguez Perez, Leinier GM 2739 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 7
6 players
Carlsen-Ding Showdown G10 (2 players 8 Rds Match Indiv TC: 10m) - Games in PGN: Games G10 2
;
Carlsen-Ding Showdown G10 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 8 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts
1 Carlsen, Magnus GM NOR 2837 0 3 3 3 3 1.5 3 3 19.5
2 Ding, Liren GM CHN 2774 3 0 0 0 0 1.5 0 0 4.5
2 players
Carlsen-Ding Showdown G5 (2 players 12 Rds Match Indiv TC: 5m) - Games in PGN: Games G5 2
Crosstable">
ading Final Round 12 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts
1 Carlsen, Magnus GM NOR 2837 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 17
2 Ding, Liren GM CHN 2774 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 7
2 players
Carlsen-Ding Showdown G20 (2 players 6 Rds Match Indiv TC: 20m) - Games in PGN: Games G20 2
Carlsen-Ding Showdown G20 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 6 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 5 6 Pts
1 Carlsen, Magnus GM NOR 2837 2 4 2 4 4 2 18
2 Ding, Liren GM CHN 2774 2 0 2 0 0 2 6
2 players
Carlsen-Ding Showdown G30 (2 players 4 Rds Match Indiv TC: 30m) - Games in PGN: Games G30 2
Carlsen-Ding Showdown G30 Saint Louis USA Thu 9th Nov 2017 - Tue 14th Nov 2017 Leading Final Round 4 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 Pts
1 Carlsen, Magnus GM NOR 2837 2.5 2.5 2.5 5 12.5
2 Ding, Liren GM CHN 2774 2.5 2.5 2.5 0 7.5
2 players
PGN CHESSBASE
[Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.12"] [Round "5"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E21"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "72"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,72,0,0,0,0,7,0,52,45,80,39,39,50,48,43,39,36,64,4,3,13,17,0,87,85,83, 0,0,0,0,0,0,0,0,-38,0,0,0,0,0,-2,-6,-12,0,-53,-9,-8,-13,-13,0,0,0,0,0,0,0,0,-1] } 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 O-O 5. Bg5 c5 6. e3 cxd4 7. exd4 d5 8. Be2 {B14: Caro-Kann (Panow-Angriff)} (8. cxd5 exd5 9. Be2 h6 10. Bxf6 Qxf6 11. O-O Bxc3 12. bxc3 Nc6 13. Re1 b6 14. Nd2 Be6 15. Nf1 Na5 16. Ne3 Rac8 {0-1 (28) Mamedyarov,S (2800)-Carlsen,M (2832) Paris 2017}) 8... dxc4 9. O-O {LiveBook: 3 Partien} h6 10. Bh4 b6 $146 ({Vorgänger:} 10... Nbd7 11. Bxc4 Bxc3 12. bxc3 b6 13. Rc1 Bb7 14. Re1 Qc7 15. Bd3 Nh5 16. Bb5 Bc6 17. Bxc6 Qxc6 18. c4 Nhf6 19. Qe2 {0-1 (36) Rogozenco,D (2430)-Nisipeanu,L (2515) Bucharest 1996}) 11. Ne5 Bxc3 (11... Bb7 $11) 12. bxc3 $14 {[%cal Bb2c3,Bc3c4][%mdl 32]} Bb7 13. Nxc4 Nbd7 14. Nd6 Bc6 15. c4 Qe7 16. Bg3 Rfd8 17. d5 (17. a4 $14) 17... exd5 $11 18. Nf5 Qe8 19. Bc7 dxc4 (19... Nc5 $1 $11 20. Bxd8 Rxd8) 20. Bxd8 $16 Rxd8 21. Bf3 (21. Bxc4 $16 Nc5 22. Qe2) 21... Ne5 22. Bxc6 Nxc6 ({Nicht} 22... Rxd1 $2 23. Bxe8 Rxa1 24. Rxa1 $18) 23. Qa4 Ne5 24. Qxa7 Qe6 $36 {[%mdl 2048] Weiss steht unter Druck.} 25. Qc7 Re8 {[%mdl 1024] Schwarz hat Kompensation.} 26. Ne3 Rc8 27. Qb7 Nd3 28. Rad1 Ne4 {Weiss muss nun ...Tc5 beachten.} 29. Qd5 { [#] Dxe6 ist eine echte Drohung.} b5 $1 {[%mdl 512]} 30. h3 ({Günstiger ist} 30. a4 $11 bxa4 31. Qxe6 fxe6 {[#]} 32. Nxc4 $1 {[%mdl 512]} Nexf2 33. Nd6) ( 30. Qxb5 Nexf2) 30... Qe8 {Und ...Sc3 würde nun gewinnen.} 31. Rxd3 $1 { Die Stellung ist ausgeglichen.} cxd3 32. Qxd3 Rd8 33. Nd5 Qe5 34. Nf6+ $1 Qxf6 35. Qxe4 g6 36. a4 bxa4 {Precision: Weiß = 52%, Schwarz = 46%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.12"] [Round "6"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "E49"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "134"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 19,134,-7,7,-7,15,8,11,14,15,23,17,6,24,34,35,12,12,12,15,12,14,9,9,10, 9,9,10,12,22,23,22,22,22,9,23,7,7,7,11,7,2,0,15,14,27,12,18,12,57,8,16,56,59,0, 0,0,0,0,0,-14,0,-49,-49,-49,-49,-49,-49,-49,-49,-49,-49,-207,-207,-644,-616, -590,-434,-337,-434,-427,-426,-419,-422,-418,-414,-408,-395,-386,-367,-340, -320,-479,-452,-29975,-29976,-29976,-29976,-29976,-29976,-29977,-29977,-29981, -29982,-29982,-29981,-29981,-29982,-29982,-29983,-29983,-29984,-29984,-29985, -29985,-29986,-29986,-29987]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. a3 Bxc3+ 7. bxc3 dxc4 8. Bxc4 c5 9. Nf3 Qc7 10. Be2 b6 {LiveBook: 23 Games. E53: Nimzo-Indian: Rubinstein: Main Line (4...0-0 5 Nf3 d5 6 Bd3 c5 7 0-0)} 11. Bb2 Ba6 12. c4 cxd4 $146 {The position is equal.} ({Predecessor:} 12... Nbd7 13. Rc1 Rfd8 14. O-O Rac8 15. Re1 Bb7 16. h3 Nf8 {0-1 (40) Rusev,K (2548) -Capone,N (2373) Baku 2016}) 13. Nxd4 Nbd7 14. O-O Rac8 15. Nb5 Qb8 (15... Bxb5 $5 16. cxb5 Rfd8 $11) 16. a4 Rfd8 17. Qd6 (17. Qd4 {is interesting.} Bb7 18. Rfd1 Nc5 19. Qe5 Rxd1+ 20. Rxd1 Qxe5 21. Bxe5 h6 22. Nxa7 Ra8 23. Nb5) 17... Bxb5 $1 18. Qxb8 Nxb8 19. axb5 {Black must now prevent Bd4.} Rd2 20. Bxf6 $1 gxf6 21. Rfe1 Rc7 22. Rad1 Rxd1 23. Rxd1 $11 {[%mdl 4096] Endgame Rd8+ is the strong threat. KRB-KRN} Nd7 24. g4 Kf8 25. Kg2 Ke7 26. Kg3 Nc5 27. f3 a5 28. bxa6 $1 Nxa6 29. Ra1 Nc5 30. Ra8 Nd7 31. h4 Ne5 32. Ra4 h6 33. f4 Nc6 (33... Nd7 {seems wilder.} 34. Ra8 Nc5 35. Kf3 Nb3 36. Ra2 Rc6) 34. h5 Ra7 35. Rxa7+ Nxa7 {KB-KN} 36. Kh4 (36. Kf2 $14) 36... Kf8 37. g5 Kg7 38. gxh6+ Kxh6 39. Kg3 Nc8 40. Kf2 Nd6 41. Ke1 Ne4 42. Bf3 f5 43. Ke2 Nf6 44. Kd3 Ng4 45. Kc3 $2 (45. Kd4 $15) 45... Kxh5 $19 ({Less strong is} 45... Nxe3 46. Kb4 $17) 46. Kb4 $2 { [#]} (46. Kd2) 46... Kh4 $1 47. Kb5 Kg3 48. Bd1 Nxe3 49. Bb3 e5 50. Kxb6 exf4 51. c5 f3 {Strongly threatening ...f2.} 52. c6 f2 53. c7 f1=Q 54. c8=Q f6 55. Qc7+ (55. Qc3 $142 Qf4 56. Ba4) 55... Qf4 {aiming for ...Qxc7+.} 56. Qxf4+ (56. Qc3 $19) 56... Kxf4 {KB-KN. Black mates.} 57. Kc5 Ke4 58. Ba4 f4 59. Bc6+ Kd3 60. Kd6 Nf5+ 61. Kd7 Nd4 62. Bb7 Ke3 ({Stronger than} 62... f3 {[#]} 63. Bxf3 $1 {[%mdl 512]} f5 64. Bg2 $11) 63. Ke7 f5 {[%cal Bf6f5,Bf5f4][%mdl 32]} 64. Kf6 f3 {[%cal Bf4f3,Bf3f2][%mdl 32]} 65. Kg5 f2 66. Bg2 Nf3+ 67. Kf6 f4 { Precision: White = 48%, Black = 82%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.12"] [Round "7"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C50"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "87"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 21,87,0,3,0,0,4,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,0,0,-15,-4,-14,0,0,0,-8,0,0,0,0, 0,0,5,-8,-9,-9,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,-21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O O-O 6. h3 d6 7. c3 a5 { C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3} 8. Re1 h6 9. Nbd2 { [%cal Bb1d2,Bd2f1,Bf1e3,Be3c4][%mdl 32]} Be6 10. Bb5 Qb8 11. Nf1 Qa7 {LiveBook: 5 Games. The position is equal.} 12. Be3 Bxe3 13. Nxe3 Ne7 {[#]} 14. a4 $146 ({ Predecessor:} 14. Bc4 Bxc4 15. Nxc4 {1/2-1/2 (58) Nevednichy,V (2524)-Kravtsiv, M (2677) Heraklio 2017}) 14... Ng6 15. Bc4 Bxc4 16. Nxc4 Qa6 17. g3 Rfe8 18. Qb3 Nf8 19. Qb5 Ne6 20. d4 exd4 21. cxd4 Qxb5 22. axb5 b6 23. Ncd2 a4 24. Nb1 d5 25. exd5 Ng5 26. Rxe8+ Rxe8 27. Nbd2 Nxf3+ 28. Nxf3 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} Re2 29. Rxa4 Rxb2 30. Ra8+ Kh7 31. Ne5 Rxb5 32. Nxf7 Rxd5 33. g4 g5 34. Rc8 Rxd4 {...Nd5 is the strong threat.} 35. Rxc7 {Black must now prevent Nxg5+.} Rd7 36. Rxd7 Nxd7 {KN-KN} 37. Nd6 Kg6 38. Kg2 Ne5 39. Kg3 Nd3 40. f3 h5 {[#] And now ...h4+ would win.} 41. h4 hxg4 42. fxg4 gxh4+ 43. Kxh4 Ne5 44. Kg3 {Precision: White = 72%, Black = 85%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.12"] [Round "8"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "A28"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "54"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,54,0,8,-11,-8,-23,-26,-32,-12,-36,-13,-34,-23,-31,-27,-75,-38,-45,-43, -50,-56,-70,-45,-98,-106,-188,-84,-271,-276,-258,-274,-277,-271,-242,-201,-400, -386,-408,-422,-393,-409,-407,-401,-434,-439,-1097,-1041]} 1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. e3 Bb4 {[%cal Bf8b4,Bb4a5,Ba5b6][%mdl 32]} 5. Qc2 d6 6. Nd5 { A28: English Opening: Four Knights Variation} Ba5 7. a3 Nxd5 8. cxd5 {Black has an edge.} Ne7 9. b4 Bb6 10. Bc4 O-O 11. Bb2 Bf5 12. d3 Ng6 $146 ({ Predecessor:} 12... Bg4 13. h3 Bxf3 14. gxf3 {0-1 (33) Svanholm,B (2001) -Kuzubov,Y (2635) Helsingor 2009}) 13. h4 h6 14. h5 Ne7 15. Nd2 Rc8 16. e4 ({ White should play} 16. Qd1 $15) 16... Bg4 $17 17. d4 (17. Nf1 $17 {was called for.}) 17... exd4 (17... c6 $19 {is more deadly.} 18. dxe5 cxd5 19. exd5 Nf5) 18. f3 $2 (18. Qd3 $17) 18... Bd7 $19 19. Qd3 c6 20. dxc6 Bxc6 ({Less strong is } 20... Nxc6 21. f4 $17) 21. b5 Bd7 ({Don't take} 21... d5 22. Bb3) 22. O-O $2 {[#]} (22. a4 {keeps fighting.}) 22... d5 $1 {[%mdl 512]} 23. exd5 (23. Bxd5 Rc3) 23... Bf5 24. Ne4 {next d6 is good for White.} Nxd5 25. Bxd5 Qxd5 26. Rad1 Rfd8 {Hoping for ...Rc3!} 27. Rfe1 {[#]} (27. Rf2 $142) 27... Rc3 $1 {[%mdl 512] Precision: White = 16%, Black = 69%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.12"] [Round "9"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1-0"] [ECO "C84"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "61"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 26,61,7,17,19,12,16,16,6,0,0,0,2,10,10,0,6,14,33,28,50,31,25,38,38,35, 51,57,55,68,675,655,813,813,770,771,765,750]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 { [%cal Bf1b5,Bb5a4,Ba4b3][%mdl 32]} a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 Na5 {C77: Ruy Lopez: 3...a6 4 Ba4 Nf6, unusual lines} 10. Ba2 Be6 11. b4 Bxa2 12. Rxa2 Nc6 13. Bg5 Qd7 14. Bxf6 {LiveBook: 5 Games} Bxf6 15. Nd5 a5 {[#]} 16. c4 $146 ({Predecessor:} 16. Nxf6+ gxf6 17. Rb2 axb4 18. axb4 { 1/2-1/2 (100) Dominguez Perez,L (2751)-Tomashevsky,E (2701) Baku 2014}) 16... Ne7 $1 17. Rc2 Nxd5 18. cxd5 axb4 19. axb4 Ra4 20. Qd2 Rfa8 21. Rfc1 Bd8 22. h3 Ra1 23. Rxa1 Rxa1+ 24. Rc1 Ra4 25. d4 $36 {[%mdl 2048] White has some pressure. } exd4 26. Nxd4 Bf6 27. Nc6 Qc8 $2 {[%mdl 8192] [#]} (27... Qe8 $14) 28. e5 $1 $18 {[%mdl 512] White is clearly winning.} dxe5 {[#]} 29. d6 $1 {[%cal Bd5d6, Bd6e7][%mdl 32]} Ra8 30. Ne7+ Bxe7 31. dxe7 {Precision: White = 88%, Black = 31%.} 1-0 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.12"] [Round "10"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E06"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "66"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 28,66,35,33,40,35,29,24,43,18,20,20,16,9,6,7,8,8,7,0,0,0,10,9,15,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Qxc4 Bc6 10. Bg5 h6 {E05: Open Catalan: 5 Nf3 Be7} (10... a5 11. Nc3 Na6 12. e3 Nb4 13. Rfd1 Nd7 14. Bxe7 Qxe7 15. e4 Rfd8 16. Rd2 Nb6 17. Qe2 Be8 18. b3 c5 19. Qe3 Rac8 {1/2-1/2 (75) Ding,L (2777) -Aronian,L (2799) Tbilisi 2017}) 11. Bxf6 Bxf6 12. Nc3 Bxf3 13. Bxf3 c6 14. e3 a5 15. b4 {LiveBook: 10 Games} axb4 16. Qxb4 Ra7 17. a5 Nd7 {[#]} 18. a6 $146 ( {Predecessor:} 18. Rfb1 Be7 19. Qc4 Nf6 20. a6 bxa6 21. Bxc6 Qc8 22. Rb6 a5 23. Nb5 {1/2-1/2 (23) Gustafsson,J (2643)-Matlakov,M (2603) Sestao 2010}) 18... Be7 {The position is equal.} 19. Qc4 bxa6 20. Rxa6 Nb6 21. Qa2 Rxa6 22. Qxa6 { next Rb1 is good for White.} c5 23. Nb5 {[%cal Bc3b5,Bb5d4,Bd4c6][%mdl 32]} cxd4 24. Nxd4 {[#] Nc6 is the strong threat.} Nd7 25. Nc6 Nb8 26. Nxd8 (26. Nxe7+ {is interesting.} Qxe7 27. Qa5 Nd7 28. Rc1 Qd6 29. h4) 26... Nxa6 27. Nc6 Bf6 28. Rc1 Nb8 29. Kg2 Nxc6 30. Rxc6 g6 31. Ra6 Kg7 32. Ra8 Rxa8 33. Bxa8 Be7 {Precision: White = 57%, Black = 86%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "11"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "0-1"] [ECO "B48"] [WhiteElo "2837"] [BlackElo "2774"] [Annotator "TA"] [PlyCount "94"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,94,16,0,11,13,6,11,22,-58,-53,-48,-21,-19,-7,-17,0,-2,0,-19,0,-33,0, 0,0,0,0,-40,-44,-45,-38,-45,-47,-54,-45,-57,-56,-54,-72,-124,-124,-123,-125, -194,-197,-153,-191,-195,-197,-184,-191,-198,-193,-195,-194,-175,-185,-198, -194,-214,-198,-321,-308,-292,-284,-275,-278,-6120,-3734,-2686,-3419,-5933, -700,-3208,-2652,-29987,-12848]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6. Be3 a6 7. a3 b5 8. Nxc6 Qxc6 9. Bd3 Bb7 10. O-O Nf6 11. Re1 { LiveBook: 41 Games} Rc8 {B48: Sicilian: Taimanov: 5 Nc3 Qc7 6 Be3 a6 without Be2} 12. Qf3 Bd6 $146 ({Predecessor:} 12... Qc7 13. Bf4 Bd6 14. Bxd6 Qxd6 15. e5 Bxf3 16. exd6 Bb7 17. a4 b4 18. Na2 Rc6 19. Nxb4 Rxd6 {1/2-1/2 (38) Mahjoob, M (2335)-Al Modiahki,M (2492) Kolkata 2001}) 13. Bd4 Qc7 {The position is equal.} 14. Bxf6 (14. Nd5 $11 Nxd5 15. exd5) 14... gxf6 $15 15. Qh5 Be5 16. Nd1 Ke7 17. c3 Rcg8 18. Ne3 Rg5 19. Qh3 h5 20. Qh4 Rhg8 21. g3 {[#]} f5 $1 { [%mdl 512]} 22. exf5 Qc6 {[%csl Gb7][%cal Rc6h1]} 23. Nd5+ Qxd5 {[%csl Gb7] [%cal Rd5h1]} 24. Be4 Qc4 25. b3 $1 {[%cal Rb3c4]} Qxc3 {And now ...Bxe4 would win.} 26. Bxb7 Bf6 $1 $36 {[%mdl 2048] Hoping for ...Rxg3+! Black is more active.} 27. Rac1 Qxb3 {Strongly threatening ...Rxg3+!} 28. Qe4 Rg4 29. Qe2 ( 29. f4 $142) 29... h4 $1 $17 30. fxe6 fxe6 {[%cal Rh4g3]} 31. Rcd1 (31. Kf1 $17 ) 31... hxg3 $19 ({And not} 31... Qxa3 32. Bc6 $1 $11 {[%mdl 512]}) 32. fxg3 Rd4 33. Kg2 Rxd1 34. Rxd1 Qxa3 35. Qd2 {[#]} Qb2 $1 36. Qxb2 Bxb2 37. Bxa6 { [%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} b4 38. Bd3 d5 {[%cal Bd7d5,Bd5d4][%mdl 32]} 39. Kf3 e5 {[%cal Be6e5,Be5e4,Be4e3][%mdl 32] ...e4+ is the strong threat.} 40. Bc2 (40. Bb1 $142) 40... e4+ 41. Ke2 {[#]} Rc8 $1 {[%cal Rc8c2]} 42. Bb3 d4 43. Bd5 $2 (43. Rb1 Ba3 44. Rd1) 43... Rc2+ 44. Kf1 e3 {( -> ...e2+)} 45. Re1 Rf2+ 46. Kg1 Bc3 47. Rf1 Rxf1+ {Precision: White = 53%, Black = 72%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "12"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "A06"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "70"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 17,70,20,29,5,26,25,37,19,19,24,29,30,35,22,51,35,51,44,41,51,51,41,51, 47,63,48,57,26,29,27,26,28,43,-58,-58,-58,-58,-58,-58,-58,-58,-58,-58,-58,-58, -1435,-1388,-1297,-1160,-954,-950,-5421,-5385,-2420,-2262]} 1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 c6 5. O-O Nf6 6. b3 O-O 7. Bb2 Bf5 8. c4 Nbd7 9. e3 {D78: Fianchetto Grünfeld: 6 0-0 c6} (9. cxd5 cxd5 10. Nc3 Qb6 11. Rc1 Rfc8 12. e3 Be4 13. Qe2 e6 14. Rfd1 a6 15. Bf1 Bxf3 16. Qxf3 Qd8 {1/2-1/2 (42) Wojtaszek,R (2737)-Grischuk,A (2785) Heraklio 2017}) 9... Ne4 {LiveBook: 31 Games} 10. Nfd2 Ndf6 11. Nxe4 $146 {White has an edge.} ({Predecessor:} 11. f3 Nxd2 12. Qxd2 Qd7 13. Nc3 Rac8 14. c5 Rfd8 15. Rad1 h5 16. Qe2 Bh3 17. Bxh3 Qxh3 {1/2-1/2 (59) Shvadchenko,G (1927)-Shcherbakov,N (1887) Tambov 2014}) 11... Bxe4 12. Bh3 Qb6 13. f3 Bxb1 14. Rxb1 e6 15. Qd3 Rfe8 16. c5 Qc7 17. e4 {[%cal Be3e4,Be4e5] [%mdl 32]} b6 18. e5 {[#] aiming for cxb6.} Nd7 19. b4 a5 20. a3 $1 Reb8 21. Bc3 Bf8 22. Rfc1 axb4 23. axb4 bxc5 24. bxc5 Ra3 {White must now prevent ... Nxc5!} 25. Bf1 {[#]} (25. Kh1 $14) 25... Nxc5 $1 {[%mdl 512]} 26. dxc5 Bxc5+ 27. Kh1 d4 $1 {[%cal Bd5d4,Bd4c3,Bc3c2][%mdl 32] Threatens to win with ...Rxb1. } 28. Rxb8+ Qxb8 29. Qc4 Rxc3 30. Rxc3 dxc3 31. Qxc5 $4 {[%mdl 8192]} (31. Qxc3 $15 Qb6 32. Qd3) 31... Qb1 $19 {Black is clearly winning.} 32. Kg2 c2 33. Qd6 Qd1 ({Inferior is} 33... c1=Q 34. Qd8+ Kg7 35. Qf6+ Kh6 36. Qh4+ Kg7 37. Qf6+ Kh6 38. Qh4+ Kg7 39. Qf6+ $11) 34. Bd3 Qd2+ 35. Kh3 Qh6+ {Precision: White = 28%, Black = 65%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "13"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1-0"] [ECO "B40"] [WhiteElo "2837"] [BlackElo "2774"] [Annotator "TA"] [PlyCount "63"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,63,-12,-20,0,0,5,9,0,1,23,0,0,0,18,8,61,0,72,76,120,112,114,120,150, 135,129,116,128,83,82,86,97,83,164,164,164,127,350,356,367,361,369,350,356,320] } 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d3 Nc6 4. g3 d5 5. Qe2 Nf6 6. Bg2 Be7 7. O-O O-O 8. e5 Nd7 9. c4 d4 {C00: French: Unusual White 2nd moves} (9... Re8 10. Nc3 d4 11. Ne4 Ndxe5 12. Nxe5 Nxe5 13. Nxc5 Nc6 14. Ne4 e5 15. g4 f5 16. gxf5 Bxf5 17. Ng3 Bg6 {1/2-1/2 (26) Anand,V (2803)-Khairullin,I (2652) Berlin 2015}) 10. Re1 Rb8 11. h4 {LiveBook: 7 Games} b5 {The position is equal.} 12. cxb5 Rxb5 13. Na3 Rb8 14. Nc4 Nb6 $146 ({Predecessor:} 14... Ba6 15. Nfd2 Nb4 16. Rf1 Nb6 17. Be4 Nxc4 18. dxc4 {0-1 (29) Hollinberger,D (1960)-Castaneda,N (2282) Indianapolis 2009}) 15. b3 Nxc4 16. bxc4 Rb6 17. Ng5 h6 (17... Bxg5 $1 $11 18. Bxg5 Qc7) 18. Nh3 ({White should play} 18. Bxc6 $1 $14 hxg5 19. Be4) 18... Bb7 (18... Qe8 $11 ) 19. Qg4 $16 {Threatens to win with Bxh6.} Kh8 {[#]} 20. Qh5 $1 Qe8 {[#]} 21. Bxh6 $1 $40 {[%mdl 640] White attacks with force.} f5 (21... gxh6 22. Qxh6+) 22. Qxe8 Rxe8 23. Bd2 Kg8 24. Nf4 Kf7 25. Bf3 g6 26. Rab1 Rxb1 (26... Rb8 $16 { was necessary.}) 27. Rxb1 $18 Ba8 28. h5 g5 $2 (28... Nxe5 $16 29. hxg6+ Kf6 30. Bxa8 Rxa8) 29. Ng6 Bd8 30. Rb5 g4 31. Bg2 Bb6 32. a4 {Precision: White = 69%, Black = 37%.} 1-0 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "14"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "E10"] [WhiteElo "2774"] [BlackElo "2837"] [Annotator "TA"] [PlyCount "144"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 14,144,10,-2,-6,-1,35,33,27,27,30,14,20,22,18,18,18,14,36,18,17,-2,2,0, 6,7,7,7,3,0,0,-110,0,-4,-5,0,0,0,0,-4,-8,-10,-10,-18,-10,-27,-5,-41,-17,-53,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-20,-20,-7,-23,-10,-13,-28,-35,-50, -2,-20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,-130,-128,-408,-323,-256,-248,-233,-208]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O Nbd7 8. Bc3 {LiveBook: 3 Games. E11: Bogo-Indian} b6 $146 ({Predecessor:} 8... c6 9. b3 Ne4 10. Bb2 b6 11. Nfd2 Ndf6 12. Qc2 Nxd2 13. Nxd2 Bb7 14. e4 dxe4 15. Nxe4 Qc7 {1-0 (38) Ding,L (2777) -Vidit,S (2693) Tbilisi 2017}) 9. cxd5 Nxd5 10. e4 {White is slightly better.} Nxc3 11. Nxc3 Bb7 12. Re1 Re8 13. Qc2 c6 14. Rad1 Qc7 15. e5 Rad8 16. h4 h6 17. Qe4 Qb8 18. Qg4 Bb4 19. Nd2 c5 20. Bxb7 Qxb7 21. Nde4 cxd4 {...Kh8 is the strong threat.} 22. Rxd4 (22. Nf6+ $1 $11 {was the only way to keep the balance.} Nxf6 23. exf6) 22... Be7 (22... Nxe5 $17 23. Nf6+ Kh8 24. Rxe5 Rxd4 25. Qxd4 gxf6) 23. Nd6 $132 {[%mdl 2048] White puts up resistance} Bxd6 $1 24. exd6 Nf6 25. Qe2 Rd7 26. Qe5 Rc8 27. Red1 Rc5 28. Qe2 Qc6 29. a3 Kf8 30. R4d3 Rc4 31. Qe1 Ne4 (31... Ne8 $15) 32. Nxe4 $11 Rxe4 33. Qd2 {aiming for Rc3.} Rc4 34. b3 Rc2 35. Qe3 Qc5 36. Qf3 Qc6 37. Qe3 Rc5 38. a4 a5 39. Qf4 Kg8 40. Qe3 Rc2 41. R3d2 Rc3 42. Rd3 Rc5 43. Qf4 Rd5 44. Rxd5 exd5 {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQR} 45. Rc1 Qxd6 46. Rc8+ Kh7 {Threatens to win with ...Qxf4.} 47. Qd4 Qe6 (47... Rd8 {with more complications.} 48. Rc1 Kg8 49. Kg2 Kf8 50. Kg1 f6) 48. Qd3+ (48. Rb8 {keeps more tension.} Rd6 49. Rb7 f6 50. Qd3+ Qe4 51. Qc3) 48... Qe4 (48... Qg6 {with more complications.} 49. Qxg6+ Kxg6 50. Rc6+ Kf5 51. Rxb6 Ke4) 49. Qxe4+ $1 dxe4 {KR-KR} 50. Rc6 Rb7 51. Kf1 g6 52. Ke2 Kg7 53. Ke3 b5 54. Rc5 bxa4 55. bxa4 Rb3+ 56. Ke2 Rb2+ 57. Kf1 Ra2 58. Rxa5 Kf6 59. Ke1 Ke6 60. Kf1 f6 61. Ke1 g5 62. hxg5 hxg5 63. g4 e3 64. fxe3 Rg2 65. Ra6+ Kf7 66. a5 Rxg4 67. Rb6 Rg2 68. a6 Ra2 69. e4 {[#]} (69. Kf1 $11) 69... Ra4 $1 $17 70. e5 $2 {[%mdl 8192] [#]} (70. Rb7+ $17 {was the only chance.} Kg6 71. a7) 70... Re4+ $1 $19 71. Kd2 Rxe5 72. Kc3 Ra5 {Precision: White = 67%, Black = 70%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "15"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1-0"] [ECO "C90"] [WhiteElo "2837"] [BlackElo "2774"] [Annotator "TA"] [PlyCount "85"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 27,85,0,0,-16,-19,-17,-17,-29,-13,-54,-39,-52,-48,-75,-47,-75,-74,-79, -29,-11,-30,-42,158,154,152,119,153,153,148,111,103,86,347,345,298,187,206,185, 185,176,375,364,373,378,468,475,563,544,599,403,600,518,451,232,1305,766,1989, 1724,1799,1788]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. Re1 Na5 10. Bc2 c5 11. Nbd2 Re8 12. Nf1 Nc6 13. Ne3 Bf8 14. a4 b4 {LiveBook: 4 Games. C90: Closed Ruy Lopez with 7...d6: Early deviations} 15. Nd5 h6 {[#]} 16. a5 $146 ({Predecessor:} 16. Ne3 Rb8 17. h3 g6 18. Nh2 Be6 19. Nhg4 Nxg4 20. hxg4 Qh4 21. Qf3 {1-0 (41) Mekhitarian,K (2503) -Della Morte,G (2346) Villa Martelli 2012}) 16... Nxd5 {The position is equal.} 17. exd5 Nxa5 18. Ba4 Re7 19. Nd2 Rb8 20. c4 Nb7 21. Ne4 f5 22. Ng3 f4 23. Ne4 Rf7 24. Bd2 Qb6 $2 {[#]} (24... Be7 $15) 25. Be8 $1 $16 Re7 26. Qh5 Bf5 27. Qxf5 {Black must now prevent Bg6.} Rbxe8 28. Qg6 {White wants to mate with Nf6+.} Kh8 29. g3 $40 {[%mdl 128] White goes for the king.} Na5 $2 {[%mdl 8192] } (29... Ra8 $16) 30. Nxd6 $18 Kg8 {...Rd8 is the strong threat.} 31. Rxa5 Rd8 {[#]} 32. Rea1 $1 Rxd6 33. Qe4 Qb7 $2 (33... g5 {was called for.} 34. b3 (34. Rxa6 Qxa6 35. Rxa6 Rxa6 $14) 34... Qa7) 34. Rxc5 Rf7 35. Rc6 Rxc6 36. dxc6 Qb6 {intending ...fxg3.} 37. gxf4 Bc5 38. Kh1 Bd4 (38... Rc7 $142 39. fxe5 Qxc6 40. Qd5+ Kh7) 39. fxe5 Rxf2 40. Bf4 (40. Qd5+ $142 Kh7 41. Qe4+ Kh8 42. Bf4) 40... Bxb2 $2 (40... Rxf4 41. Qxf4 Bxb2) 41. Be3 {White is clearly winning.} Qb8 42. Rg1 Rf8 43. d4 {Precision: White = 49%, Black = 28%.} 1-0 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "16"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E11"] [WhiteElo "2774"] [BlackElo "2837"] [Annotator "TA"] [PlyCount "69"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 10,69,13,10,25,22,56,50,70,61,68,72,80,60,61,56,74,55,81,20,21,18,17,9, 16,0,15,0,0,0,0,0,7,0,0,-15,35,38,48,1,8,4,3,0,0,-22,7,0,6,0,43,62,66,47,64,0, 0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. a3 Be7 6. e4 d6 { E11: Bogo-Indian} (6... d5 7. e5 Nfd7 8. Bd3 c5 9. Qc2 h6 10. O-O Nc6 11. Nb3 a5 12. Bf4 b6 13. Rfe1 dxc4 14. Bxc4 a4 15. Nbd2 Bb7 {1/2-1/2 (37) Bluebaum,M (2643)-Anand,V (2783) Germany 2017}) 7. Be2 c5 8. d5 $1 e5 {White is slightly better.} 9. Qc2 Nbd7 {[%cal Bb8d7,Bd7f6,Bf6g4][%mdl 32]} 10. Nf1 a6 $146 ({ Predecessor:} 10... g6 11. Bh6 Re8 12. Ng3 Ng4 13. Bd2 h5 14. h3 {1-0 (34) Cheparinov,I (2681)-Dubov,D (2614) Kocaeli 2014}) 11. Bd2 Nh5 12. g3 g6 13. Ne3 Ng7 14. Bd3 (14. h4 $16) 14... Nf6 $11 15. O-O Ng4 16. b4 b6 17. bxc5 bxc5 18. Rab1 Nxe3 19. Bxe3 Bh3 20. Rfe1 f5 {Threatens to win with ...f4.} 21. exf5 gxf5 {Threatening ...e4.} 22. Bf1 Bxf1 (22... Bg4 {with more complications.} 23. Be2 f4 24. gxf4 Qe8 25. Rb3 Qh5) 23. Rxf1 Qd7 24. Bg5 e4 25. Bxe7 Qxe7 26. Nh4 f4 27. Ng2 {[%cal Bh4g2,Bg2f4,Bf4e6][%mdl 32]} Nf5 {[%cal Bg7f5,Bf5d4,Bd4f3][%mdl 32]} 28. Nxf4 {[#] And now Ne6 would win.} Nd4 29. Qb2 Qg5 {White must now prevent ...Rxf4.} 30. Ne6 Nf3+ 31. Kg2 Qg4 $1 32. h3 (32. Qc3 $1 $14) 32... Nh4+ $1 {The position is equal.} 33. Kh2 Nf3+ 34. Kg2 Nh4+ $1 35. Kh2 { Precision: White = 43%, Black = 55%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "17"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1-0"] [ECO "C84"] [WhiteElo "2837"] [BlackElo "2774"] [Annotator "TA"] [PlyCount "170"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 21,170,6,0,0,19,11,16,12,20,22,34,0,17,0,17,3,12,1,7,0,98,102,111,91, 158,148,312,318,310,14,27,0,17,18,13,13,11,4,23,0,0,0,0,0,10,10,11,11,28,13,13, 10,24,22,30,10,99,99,99,88,99,44,99,99,99,99,99,99,100,99,99,99,107,114,105, 105,108,105,110,89,122,119,121,124,152,115,143,143,143,143,143,143,143,143,143, 142,293,143,143,143,143,143,143,143,143,143,143,143,143,143,143,109,102,97,109, 109,109,109,268,109,109,0,268,268,414,189,189,189,189,180,180,180,180,180,192, 107,98,16,16,16,16,8,7,4,5,8,62,25,126,127,135]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 { [%cal Bf1b5,Bb5a4,Ba4b3,Bb3a2][%mdl 32]} a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 {C84: Spanische Partie (Mittelgambit)} O-O 9. Nbd2 (9. Nc3 Bg4 10. Be3 Nd4 11. Bxd4 exd4 12. Nd5 Nxd5 13. Bxd5 Rc8 14. Bc6 Bf6 15. a4 Bd7 16. Bxd7 Qxd7 17. Qd2 Qc6 18. b3 {1-0 (64) Vachier Lagrave,M (2804)-Aronian,L (2799) Tbilisi 2017}) 9... Na5 10. Ba2 c5 11. Re1 Nc6 {LiveBook: 8 Partien} 12. c3 Re8 $146 ({Vorgänger:} 12... Be6 13. Nf1 Bxa2 14. Rxa2 d5 15. Bg5 d4 16. cxd4 cxd4 {1-0 (25) Antipov,M (2573)-Korchmar,V (2450) Moscow 2016}) 13. Nf1 h6 14. Ne3 ( 14. Qb3 Be6 $15) 14... Bf8 15. b4 Be6 16. Nd5 Rc8 17. Bd2 Bxd5 18. exd5 Ne7 19. c4 Nf5 20. a4 (20. Rc1 {feels hotter.} Qb6 21. bxc5 Qxc5 22. cxb5 Qxb5 23. Bc4) 20... bxa4 (20... cxb4 $11 {hält das Gleichgewicht.} 21. axb5 axb5) 21. bxc5 $16 Rxc5 22. Qxa4 e4 (22... Rc8 $142) 23. dxe4 Nxe4 $2 (23... Rxe4 $16 { war einen Versuch wert.} 24. Qxa6 Rxe1+ 25. Rxe1 Nd7) 24. Bb4 $1 $18 ({ Vergiftet wäre} 24. Qxa6 $2 Nxd2 25. Nxd2 Rxe1+ 26. Rxe1 Ra5 $19) 24... Rc8 25. Qc2 $2 ({Schlechter ist} 25. Qxa6 Ra8 $15) ({Der einzige Zug:} 25. Bb1 $1 $18 { [%cal Rb1e4]} Rxc4 26. Bd3) 25... Qf6 $11 26. h3 Nd4 27. Nxd4 Qxd4 28. Rad1 Qb6 29. Rb1 Qd4 30. Rbd1 Qb6 31. Ba3 {[%cal Bb4a3,Ba3c1,Bc1e3][%mdl 32]} Qa5 32. Re3 Nf6 33. Rdd3 Rxe3 34. Rxe3 Re8 35. Bc1 $36 {[%mdl 2048] Weiss kämpft um Vorteil.} Rxe3 36. Bxe3 Qe1+ 37. Kh2 Qa1 38. g3 a5 (38... Nd7 $11) 39. Kg2 $1 $16 Qe5 40. Bb1 g6 41. Bb6 (41. Bd2 $16) 41... Qe1 (41... Bg7 $14) 42. Bd4 Nd7 43. Bc3 Qe7 44. Bxa5 Bg7 45. Bd2 h5 46. Be3 Be5 47. Qd2 Nc5 48. Bc2 Kg7 49. Qe2 (49. Bg5 {is interesting.} Bf6 50. Bh6+ Kg8 51. Bf4 Nd7 52. Be3) 49... Qf6 50. Qf3 (50. Qd1 {keeps more tension.} h4 51. Qf3 Qe7 52. g4 Qb7 53. Qe2) 50... Qxf3+ 51. Kxf3 {[%mdl 4096] Endspiel KLL-KLS} f5 52. Ke2 Kf6 53. Kd2 g5 54. f4 gxf4 55. gxf4 Bb2 56. Bf2 Kg6 57. Kd1 Bc3 58. Bh4 Bf6 $2 {[#]} (58... Bb4 $16 { ist eine bessere Verteidigung.} 59. Bd8 Ne4) 59. Be1 (59. Bxf6 $1 $18 Kxf6 60. h4) 59... Bd4 60. Ke2 Bb2 61. Ba5 {Droht Lc7 und aus.} Bc1 62. Kf3 {Lc7 ist eine echte Drohung.} Ba3 63. Bc7 Nd7 64. Ke2 Nf6 65. Bd3 Bc5 66. Kd1 Ne4 67. Kc2 Nf2 68. Bf1 Ne4 69. Bg2 Ng3 $2 (69... Nf2 $16 {war angesagt.} 70. Kd2 Ba3) 70. Bf3 (70. Kd3 $18 {ist der präzise Gewinnweg.}) 70... Ne4 71. Bg2 $2 (71. Ba5 $16) 71... Ng3 $1 $18 72. Kd3 h4 (72... Kf7 {ist wohl besser.} 73. Bd8 Ke8) 73. Bd8 (73. Bf3 $142 Nh5 74. Bxh5+ Kxh5 75. Bd8) 73... Nh5 74. Bg5 Bf2 75. Bf3 Nf6 76. Ke2 Bg3 77. Ke3 Kf7 78. Kd3 (78. Be2 $18) 78... Nh7 $16 {[#]} 79. Bh5+ (79. Bd8 $1 $16) 79... Kg7 $11 80. Be7 Nf6 81. c5 ({Natürlich nicht} 81. Bxd6 Nxh5 82. Ke3 Kf7 $17) 81... dxc5 82. Bf3 Bxf4 83. Bxc5 Ne8 (83... Nd7 $11 84. Bd4+ Be5) 84. Be7 Nd6 (84... Bg3 $11) 85. Bxh4 $16 Kg6 {Precision: Weiß = 41%, Schwarz = 46%.} 1-0 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.13"] [Round "18"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "D37"] [WhiteElo "2774"] [BlackElo "2837"] [Annotator "TA"] [PlyCount "130"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 19,130,12,17,0,0,0,0,0,7,0,0,-28,-23,-42,-3,-26,-18,-17,-18,-22,-6,-13, 0,-17,0,0,20,-109,-110,-171,-175,-137,-183,-186,-167,-158,-126,-127,-122,-112, -127,-151,-158,-148,-159,-182,-182,-182,-182,-182,-182,-183,-182,-187,-162, -290,-286,-279,-137,-276,-128,-290,-120,-526,-525,-534,-527,-505,-490,-483, -339,-409,-339,-604,-448,-448,-455,-455,0,-304,0,-611,-581,-455,-455,-657,-338, -648,-626,-614,-570,-639,-616,-593,-481,-29965,-29966,-29965,-29967,-29967, -29968,-29968,-29969,-29967,-4686,-29976,-29977,-29977,-29978,-29977,-29978, -5691,-2933]} 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 a6 5. cxd5 exd5 6. Bg5 { D37: Queen's Gambit Declined: 5 Bf4} Be6 7. e3 Nbd7 8. Bd3 h6 9. Bh4 Bd6 10. O-O O-O {LiveBook: 4 Games} 11. Rc1 Re8 12. a3 $146 ({Predecessor:} 12. Qc2 c6 13. a3 Qb8 {1/2-1/2 (24) Bu,X (2705)-Riazantsev,A (2671) Doha 2016}) 12... c6 13. Bg3 Bxg3 14. hxg3 Bg4 15. Ne2 Ne4 16. Nf4 Ndf6 17. Be2 Nd6 18. Ne5 Bxe2 19. Qxe2 Nfe4 20. g4 Qg5 21. g3 f5 22. Kg2 {Black must now prevent f3.} fxg4 23. Rh1 (23. Nxg4 $11 Nf5 24. Rce1) 23... Nf6 $1 $17 24. Rh4 (24. Neg6 $17 { was called for.}) 24... Rxe5 $1 $19 25. dxe5 Qxe5 26. Rhh1 Qe4+ 27. Kg1 Nc4 28. Qc2 Ne5 29. Qxe4 Nxe4 30. Kg2 Rf8 31. Rc2 Rf6 32. Rd1 g5 33. Nd3 Nxd3 34. Rxd3 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRN} h5 {[%cal Bh6h5,Bh5h4][%mdl 32]} 35. b4 h4 36. a4 Kg7 37. b5 (37. gxh4 {was worth a try.} gxh4 38. b5) 37... axb5 38. axb5 Kg6 ( 38... h3+ $19 39. Kg1 Kg6 40. bxc6 bxc6) 39. bxc6 {[#]} (39. gxh4 $17 gxh4 40. bxc6 bxc6 41. Ra3) 39... bxc6 (39... h3+ $1 $19 40. Kg1 bxc6) 40. Ra3 $2 {[#]} (40. gxh4 $17 {only move.} gxh4 41. Rb3) 40... c5 (40... h3+ $1 $19 {has better winning chances.} 41. Kg1 c5) 41. Rd3 $2 {[%mdl 8192]} (41. gxh4 $17 { was the crucial defense.} gxh4 42. Ra8) 41... h3+ 42. Kg1 Rd6 43. Rd1 Kf5 44. Rb2 c4 45. Rb8 c3 46. Rf8+ $2 (46. Rc8 Kg6 47. Rg8+ Kf7 48. Rc8) 46... Ke5 47. Re8+ Re6 48. Rd8 Rd6 49. Re8+ Kf5 $2 (49... Kf6 50. Rxe4 c2) 50. Rf8+ $1 Ke6 51. Re8+ Kd7 52. Ra8 (52. Re5 $142 Nd2 53. Kh1) 52... Nd2 53. Rc1 $2 (53. Ra7+ Kc6 54. Rc1) 53... Rc6 54. Ra3 Ne4 55. Rd1 Ke6 56. Rc1 Rb6 57. Raxc3 (57. Ra2 $19 Ke5 58. Kh2) 57... Nxc3 58. Rxc3 {KR-KR} Rb1+ 59. Kh2 Rf1 60. Rc2 Kf5 61. Rb2 Ke4 62. Ra2 Kf3 63. e4 Kxe4 ({Not} 63... dxe4 64. Ra3+ Ke2 65. Re3+ Kd1 66. Rxe4 $17) 64. Re2+ Kd3 65. Re3+ Kc4 {Precision: White = 21%, Black = 52%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "19"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A04"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "99"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 15,99,0,0,0,20,9,23,23,23,25,57,64,68,50,94,95,84,60,47,46,57,24,109,56, 102,94,101,57,51,62,114,119,142,109,124,130,109,-93,-107,-109,-118,-93,-90,-93, -95,-126,-126,-119,-118,-127,-126,-133,-126,-274,-126,-126,-71,-120,-71,-71, -40,-45,0,-71,-68,-68,-68,-67,-43,-40,-40,-40,-41,-43,-36,-37,-37,-45,-43,-43, -43,-45,0,-41,0,-46]} 1. Nf3 c5 2. e3 Nf6 3. d4 e6 4. c4 d5 5. cxd5 exd5 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Nbxd7 8. O-O {D30: Queen's Gambit Declined: Systems without Nc3} c4 {LiveBook: 4 Games} 9. a4 a6 $146 ({Predecessor:} 9... Rc8 10. a5 Bd6 11. Nc3 a6 12. Qa4 O-O 13. Bd2 Qe7 14. b3 Qe6 15. Rfb1 Ne4 16. bxc4 Rxc4 { 0-1 (83) Markus,R (2586)-Wang,H (2643) Khanty-Mansiysk 2007}) 10. a5 Bd6 11. b3 Rc8 12. bxc4 dxc4 13. Qa4 O-O $1 14. Ba3 b5 15. axb6 $1 Nxb6 16. Qc2 Nbd5 17. Nc3 Nxc3 18. Qxc3 Rc6 (18... Nd5 $11 19. Qc2 Bxa3 20. Rxa3 c3) 19. Bxd6 (19. Ne5 $16 Rc7 20. Rfc1 (20. Nxc4 Bxa3 21. Rxa3 Qd5 $17)) 19... Qxd6 20. Ne5 $36 { [%mdl 2048] White is in control.} Rc7 21. Qa3 ({Not} 21. Nxc4 Qd5 $17) 21... Qxa3 22. Rxa3 c3 (22... Nd5 $14) 23. Rc1 c2 24. Kf1 Rb8 25. Rxa6 h5 {White should prevent ...Rb1.} 26. Ra2 $2 {[#]} (26. Ke2 $16 {keeps the pressure on.}) 26... Rb1 $17 27. Nd3 Rc3 28. Raxc2 Rxc1+ 29. Rxc1 Rxd3 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KR} 30. Ke2 Ra3 31. Rc2 g6 32. Kf3 Kg7 33. h3 g5 34. Rc5 (34. Rb2 $17 { was worth a try.}) 34... Kg6 (34... g4+ $19 {and Black stays clearly on top.} 35. Ke2 Ra2+ 36. Ke1 Ne4 37. Rxh5 Kg6 38. hxg4 Nxf2) 35. Rc6 h4 (35... Ra5 $142 36. g4 h4) 36. g4 hxg3 37. Kxg3 Kf5 38. Rc5+ Kg6 (38... Ke6 $5 {[%cal Rf6e4]} 39. Re5+ Kd6 $15) 39. Rc6 Kg7 40. h4 $1 g4 41. h5 $1 Nxh5+ 42. Kxg4 Nf6+ 43. Kf3 Nd5 44. Rc5 Nb4 45. Rb5 Nc6 {[#] Hoping for ...Nxd4+.} 46. Ke4 Ne7 47. Rb7 Kf6 48. Rb6+ Kg7 49. Rb7 Kf6 50. Rb6+ {Precision: White = 53%, Black = 52%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "20"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "E62"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "114"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,114,33,18,32,22,27,9,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-10,-6,-6,-6,-42, -42,-102,-7,-15,0,-16,-17,-352,-345,-348,-341,-346,-253,-335,-363,-430,-258, -257,-268,-246,-127,-244,-246,-375,-357,-308,-264,-381,-358,-578,-389,-389, -375,-614,-570,-629,-602,-1190,-1128,-2004,-1445,-2967,-2642,-7823,-8040,-5560, -1002,-3122,-999,-984,-981,-6632,-6612,-5699,-1040,-29946,-6628,-5627,-965, -29974,-1025,-29981,-29982,-29984,-29985,-29984,-29984,-29984,-29985]} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. Nc3 d6 6. Nf3 {[%cal Bg1f3,Bf3e1,Be1d3] [%mdl 32]} c6 7. O-O Bf5 8. Ne1 Be6 9. d5 {E62: King's Indian: Fianchetto: 6... c6 and Panno Variation (6...Nc6) without ...a6} (9. b3 d5 10. cxd5 cxd5 11. Nd3 Bf5 12. Bb2 Nc6 13. e3 Rc8 14. Rc1 h5 15. h3 e6 16. Ne5 g5 {1-0 (42) Howell,D (2701)-Timman,J (2573) Douglas 2017}) 9... cxd5 10. cxd5 Bd7 11. Be3 {LiveBook: 12 Games. White is slightly better.} a5 12. Bd4 Na6 $146 ({Predecessor:} 12... a4 13. Nd3 Qa5 14. e4 Ng4 15. Bxg7 Kxg7 16. h3 Ne5 17. Nxe5 dxe5 {1/2-1/2 (65) Damljanovic,B (2571)-Nenezic,M (2569) Belgrade 2016}) 13. Nd3 b5 14. a3 b4 15. axb4 Nxb4 16. Qd2 Rb8 17. Nxb4 Rxb4 18. e3 $1 Qb8 19. Ne2 a4 20. Bc3 Rb5 21. Nd4 Rxd5 22. Bxd5 Nxd5 23. Rfc1 Qb7 24. Ne2 {[#]} (24. Qd1 $15) 24... Nxc3 ({ Black should try} 24... e5 $1 $17 {Threatens to win with ...Nf6.} 25. e4 Nf6) 25. Nxc3 $11 Rb8 26. Nd5 Bxb2 27. Rc7 $2 {[%mdl 8192]} (27. Rab1 $1 $11 { and White is okay.} a3 28. Rc7) 27... Qxc7 $1 $19 28. Nxc7 Bxa1 29. Nd5 Kf8 ({ Less strong is} 29... Rb1+ 30. Kg2 $17) 30. Qa5 Bc6 31. Nb4 Bc3 32. Qc7 Rxb4 { [%cal Rb4b1]} 33. Qxc6 {[%mdl 4096] Endgame KQ-KRB} Bf6 (33... Bb2 $19 34. h3 h6) 34. Qa8+ (34. Kg2 $17) 34... Kg7 35. Qa5 (35. Kg2 $142) 35... Rb1+ 36. Kg2 Ra1 37. f4 (37. Kf3 $142) 37... a3 38. e4 $2 (38. Qa4) 38... Bb2 39. Qb4 Re1 40. Qb3 $2 ({Much weaker is} 40. Qxe1 a2 $19) (40. Kf3) 40... Rxe4 41. Kf3 Re1 42. h4 h5 43. Qc4 e6 44. Qb3 d5 45. Qa2 Ra1 46. Qb3 Rc1 (46... Bf6 $142 47. Qc2 a2) 47. Kg2 Rc3 (47... d4 $142 48. Kf2 {[#]} d3 $1 {[%mdl 512]}) 48. Qa4 Rc4 49. Qa7 Rc2+ 50. Kf3 d4 (50... Bf6 $142 51. Qxa3 Rc3+ 52. Qxc3 Bxc3) 51. Qa5 d3 52. Qa4 Rc1 (52... Bf6 $142 53. Qxa3 d2) 53. Qb4 Rc8 (53... Bc3 $142 54. Qxa3 d2 55. Qd6 d1=Q+ 56. Qxd1 Rxd1 57. Kf2 Rd2+ 58. Kg1 Kf6 59. Kf1 Ra2 60. Kg1 Kf5 61. Kf1 Kg4 62. Kg1 Kxg3 63. Kf1 f5 64. Kg1 Ra1#) 54. g4 hxg4+ {Black mates.} 55. Kxg4 Rd8 56. Qd2 Bf6 57. h5 {[#]} a2 $1 {Precision: White = 29%, Black = 59%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "21"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "0-1"] [ECO "B23"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "114"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 14,114,8,1,14,0,0,0,50,-17,-14,-1,21,16,28,29,49,21,27,9,11,14,13,-23, -18,-14,-12,-18,-12,-106,-6,-11,0,-20,-14,-22,-14,-26,-14,-14,-14,-24,-22,-25, -14,-14,-15,-17,-16,-19,-15,-17,-21,-112,-104,-109,-116,-124,-84,-97,-68,-127, -101,-101,-112,-402,-407,-506,-477,-534,-344,-322,-313,-312,-312,-277,-214, -207,0,0,0,0,0,0,0,-188,-181,-435,-397,-753,-720,-1000,-1938,-2393,-2608,-2033, -1118,-29977,-29978,-29978,-29979,-29980,-29981]} 1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Nge2 Nf6 4. g3 Nc6 5. Bg2 g6 6. d3 Bg7 7. O-O O-O 8. h3 {LiveBook: 169 Games} e6 { B25: Closed Sicilian: 3 g3, lines without early Be3} (8... Ne8 9. Be3 Nd4 10. Rb1 Bd7 11. b4 b6 12. f4 Rc8 13. Qd2 Nc7 14. Kh2 e6 15. Bf2 Bc6 16. bxc5 Nxe2 17. Nxe2 dxc5 {1/2-1/2 (31) Nisipeanu,L (2672)-Wojtaszek,R (2737) Heraklio 2017 }) 9. Be3 b6 10. Qd2 d5 {The position is equal.} 11. Bh6 (11. exd5 $1 $14 Nxd5 12. Nxd5 exd5 13. d4) 11... Bxh6 $146 ({Predecessor:} 11... d4 12. Nd1 e5 13. Bxg7 Kxg7 14. f4 Rb8 15. f5 Nb4 16. a3 {0-1 (33) Poetasch,T-Hauck,S Germany 1995}) 12. Qxh6 Nd4 13. exd5 Nxe2+ 14. Nxe2 {Strongly threatening dxe6.} exd5 15. Rfe1 Bb7 16. g4 Re8 17. Ng3 Qd6 18. g5 Rxe1+ 19. Rxe1 Re8 20. Rxe8+ Nxe8 21. Nf1 (21. Qh4 $1 $11 {keeps the balance.}) 21... Bc8 ({Black should play} 21... Qf4 $1 $17 22. b3 a6) 22. Qh4 $11 d4 23. Qg3 Be6 (23... f6 {keeps more tension.} 24. gxf6 Kf7 25. Nd2 Qxg3 26. fxg3 Be6) 24. a3 Kg7 25. Nd2 Qxg3 26. fxg3 {[%mdl 4096] Endgame KBN-KBN} Nd6 27. Kf2 Nf5 28. Nf1 f6 29. gxf6+ Kxf6 30. g4 Nd6 31. Nd2 h5 32. gxh5 gxh5 {[%cal Bg6h5,Bh5h4][%mdl 32]} 33. Kg3 (33. h4 $11) 33... Nf5+ $1 $17 34. Kf4 Ne3 35. Bf3 h4 36. Ne4+ Ke7 37. Ng5 ({ White should try} 37. Nf2 $15) 37... Nxc2 38. Nxe6 Kxe6 {KB-KN} 39. Kg5 $2 { [%mdl 8192]} (39. Bb7 $17) 39... Ke5 $19 40. Kxh4 Kf4 41. Bc6 Ne1 42. Bb5 Ke3 43. Kg5 Nxd3 44. h4 {intending h5.} Nf4 45. Kf5 Kf3 $2 (45... Nh5 $19 {And now ...d3 would win.} 46. Kg4 Ng7) 46. Bc6+ $1 $11 Kg3 47. Bb5 Kf3 $2 (47... a5 $11 ) 48. Bc6+ $1 $19 Ke3 {Threatens to win with ...d3.} 49. Bb5 $1 Nh5 $1 50. Kg5 $2 {[#]} (50. a4) 50... Ng3 $1 51. Kg4 $2 (51. Bc4 d3 52. Bxd3 Kxd3 53. Kf4 Nh5+ 54. Kg5) 51... Ne4 52. h5 Nf6+ 53. Kg5 {[#]} Nxh5 $1 {[%mdl 512]} 54. Kxh5 d3 55. Kg4 d2 {Black mates.} 56. Ba4 Ke2 57. Kf4 d1=Q {Precision: White = 42%, Black = 59%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "22"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "A05"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "46"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 22,46,54,54,47,34,57,54,78,73,80,24,56,0,22,-9,43,31,48,46,90,29,39, -418,-408,-647,-624]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 e6 4. g3 b6 5. Bg2 Bb7 6. O-O a6 7. Re1 d6 8. e4 Be7 9. d4 cxd4 10. Nxd4 Qc7 11. Be3 Nbd7 12. Rc1 Rc8 { A30: Symmetrical English: Double Fianchetto and Hedgehog} (12... O-O 13. f4 Rac8 14. g4 Nc5 15. Bf2 g6 16. b4 Ncd7 17. e5 dxe5 18. fxe5 Nxe5 19. Bxb7 Nexg4 20. Qf3 Qxh2+ 21. Kf1 Rxc4 22. Bg1 {0-1 (43) Harutyunian,T (2515)-Perunovic,M (2604) Lisbon 2017}) 13. f4 Qb8 14. g4 h5 $146 {White is slightly better.} ({ Predecessor:} 14... Qa8 15. Bf2 g6 16. Nd5 exd5 17. exd5 Kf8 18. g5 Nh5 19. Nc6 Bxc6 {1-0 (35) Leniart,A (2442)-Soltanici,R (2373) Bucharest 2011}) 15. g5 Ng4 16. g6 ({White should try} 16. Nd5 $16) 16... Rxc4 $11 17. gxf7+ Kxf7 18. Bf1 Nxe3 (18... d5 $11 19. Bxc4 dxc4) 19. Rxe3 $14 Rxd4 $1 ({But not} 19... Rb4 $6 20. Nxe6 $1 {[%mdl 512]} Nf6 21. Nd5 $18) 20. Qxd4 b5 21. Rg3 (21. Bh3 $16) 21... Bf6 $11 22. e5 $2 {[%mdl 8192] [#]} (22. Qe3 $14 {keeps the upper hand.}) 22... Bd8 $1 $19 {[%cal Rd8b6] And now ...Bb6 would win.} 23. Ne4 ({Wrong is} 23. exd6 $2 Bb6 $19) (23. Qf2 $142 Bb6 24. Re3) 23... Bb6 {Precision: White = 13%, Black = 45%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "23"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A45"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "169"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 15,169,10,9,12,16,17,11,12,19,19,23,8,28,0,-2,-30,-20,-35,-29,-33,-26, -56,-67,-48,-46,-72,-71,-83,-68,-61,-18,-23,-10,-10,-4,-3,0,-4,-6,-6,-12,-12,0, -8,0,0,0,0,0,0,0,-50,27,-9,0,0,0,-11,0,-98,-81,-101,-119,-95,16,6,13,11,12,8, 14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8,-278,-267,-584,-584,-519,-513,-707,-975, -29971,-5097,-29974,-29975,-29975,-29976,-29973,-29977,-29977,-29978,-29978, -29978,-29979,-29980,-29980,-29981,-29981,-29982,-29982,-29983,-29983,-29984, -29984,-29985,-29987,-29988,-29988,-29985,-29984,-29985,-29985,-29986,-29986, -29987,-29987,-29985,-29985,-29983,-29988,-29989,-29989,-29986,-29990,-29991, -29991,-29992,-29992,-29987,-29987,-29987,-29987,-29988,-29988,-29989,-29989, -29990,-29990,-29991,-29991,-29992,-29992]} 1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d5 4. e3 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Be2 c5 7. O-O cxd4 8. exd4 Bg4 {LiveBook: 7 Games. D00: 1 d4 d5: Unusual lines} 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 ({But not} 10. gxf3 Nc6 $15) 10... Nc6 { The position is equal.} 11. Ne2 b5 {[%cal Bb7b5,Bb5b4][%mdl 32]} 12. c3 e6 13. a3 $146 ({Predecessor:} 13. Qd2 Qb6 14. a4 Na5 15. Qd3 Nb3 16. Ra3 bxa4 17. Rxa4 {0-1 (36) Barva,A (2390)-Liptay,L (2351) Hungary 2007}) 13... a5 14. Nc1 b4 15. a4 Ne4 16. Bxe4 dxe4 17. Nb3 e5 18. dxe5 bxc3 19. bxc3 Nxe5 20. Bxe5 Bxe5 21. Rc1 Qg5 22. Qe2 e3 23. fxe3 Rae8 24. Rf3 Bc7 25. Nd4 Re4 26. Rcf1 { [%cal Bc1f1,Bf1b1,Bb1b5][%mdl 32]} Qe5 27. Qd3 Re8 {next ...Qh2+ is good for Black.} 28. Kf2 Qg5 29. Rb1 Qh4+ 30. Kf1 Qg5 {[%cal Re4e3]} 31. Rb5 Qe7 32. Rb7 Qc5 33. Nb5 {[#]} R4e7 ({Black should play} 33... Bf4 $1 $15 {[%mdl 512]}) 34. c4 Be5 35. Rxe7 Qxe7 36. Nc3 Qa3 37. e4 (37. Qd5 $11 {keeps the balance.} Re7 38. Qa8+ Kg7 39. Nd5) 37... Qc1+ (37... Rb8 {with more complications.} 38. Nd1 Qa1 39. Ke1 Bd4 40. Qa3 Qxa3 41. Rxa3 Rb4) 38. Qd1 Qxd1+ 39. Nxd1 $17 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} Rb8 (39... Rc8 $1 $17 40. Ne3 Bd4) 40. Rd3 $11 Rb4 41. Rd5 f6 42. Rxa5 {Threatening Ne3.} Rxc4 43. Ra8+ Kg7 44. Ra7+ Kh6 45. Ne3 Rxe4 46. Ng4+ Kg5 47. Nxe5 fxe5 {KR-KR} 48. a5 Ra4 49. a6 Kf4 50. Rxh7 {White wants to mate with Rh4+.} Rxa6 51. Rh4+ $2 {[%mdl 8192]} (51. Rb7 $11 {and White is okay.}) 51... Ke3 $19 {[%cal Ra6a1]} 52. Kg1 $2 (52. g3 {nothing else works.} Ra1+ 53. Kg2) 52... e4 $1 53. Rh8 {[#]} Ke2 $1 54. Rb8 {[#]} e3 $1 55. Rb2+ Kd1 (55... Ke1 $142 56. g4 e2 57. Kg2 Kd1 58. Rb1+ Kc2 59. Rg1 Kd2 60. Kg3 e1=Q+ 61. Rxe1 Kxe1 62. g5 Ke2 63. Kf4 Kf2 64. Ke5 Kg2 65. Kd4 Kxh3 66. Kc3 Kg4 67. Kd3 Kxg5 68. Ke2 Kf4 69. Kd3 Rc6 70. Kd4 g5 71. Kd5 Rh6 72. Kc4 g4 73. Kd5 g3 74. Kc5 g2 75. Kd4 g1=Q+ 76. Kc4 Qc1+ 77. Kb4 Rb6+ 78. Ka5 Qc5+ 79. Ka4 Qb4#) 56. Rb1+ Kc2 {Black mates.} 57. Rb8 Ra1+ 58. Kh2 e2 59. Rc8+ Kd3 60. Rd8+ Kc4 61. Rc8+ Kd5 62. Rd8+ Kc6 63. Re8 e1=Q 64. Rxe1 Rxe1 {KR-KPP} 65. Kg3 Re4 66. Kf3 Kd5 67. h4 Ke5 68. g3 Rd4 69. Ke3 g5 70. hxg5 Rg4 71. Kf3 Rxg5 {KR-KP} 72. g4 Kf6 73. Kf4 Kg6 74. Kg3 Re5 75. Kf4 Kf6 76. Kf3 Kg5 77. Kg3 Re4 78. Kf3 Rxg4 {KR-K} 79. Ke3 Rf4 80. Kd3 Kf5 {[%cal Bg5f5,Bf5e5,Be5d5][%mdl 32]} 81. Ke3 Re4+ 82. Kd3 Ke5 83. Kc3 Rd4 84. Kc2 Kd5 85. Kc3 {[%mdl 32768] Precision: White = 48%, Black = 55%. . An unexpected result.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "24"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "A56"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "86"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,86,20,2,52,22,22,10,18,18,18,14,20,21,14,16,7,1,34,6,19,-1,115,117, 101,26,93,48,71,74,79,75,91,0,0,-39,-36,-35,-41,-128,-135,-125,-135,-185,-174, -697,-682,-618,-167,-363,-354,-609,-722,-652,-512,-698,-667,-711,-632,-780, -560,-29990,-29991,-29991,-29992,-29992,-29993,-29996,-29997]} 1. d4 {[%cal Bd2d4,Bd4d5][%mdl 32]} Nf6 2. c4 c5 3. d5 g6 4. Nc3 Bg7 5. e4 d6 6. Nf3 { [%cal Bg1f3,Bf3d2,Bd2b1,Bb1a3,Ba3c2][%mdl 32]} O-O 7. Be2 e6 8. Nd2 Re8 9. O-O Na6 10. f3 Nc7 {E91: King's Indian: Classical: 6 Be2, unusual replies including 6...c5 and 6...Bg4} 11. a4 {LiveBook: 8 Games} Na6 (11... b6 12. Kh1 Rb8 13. Ndb1 a6 14. Na3 exd5 15. cxd5 Nh5 16. g4 Nf6 17. Bf4 Bf8 18. Qd2 { 1-0 (42) Beliavsky,A (2657)-Tosic,M (2439) Rijeka 2010}) 12. Ndb1 $146 ({ Predecessor:} 12. Kh1 Nb4 13. Na2 a5 14. Nc3 Bd7 15. Nb5 Qb6 16. Re1 Re7 17. Nf1 Rae8 18. Bg5 {1/2-1/2 (26) Todorov,O (2326)-Mrdja,M (2360) Crikvenica 2008} ) 12... Nh5 {The position is equal.} 13. Be3 e5 14. Na3 f5 15. Nc2 Nf4 16. exf5 gxf5 17. Qd2 Nb4 18. Bd1 Nbd3 19. Ne1 $36 {[%mdl 2048] White has some pressure. } Nb4 20. Nc2 Bd7 {[#]} (20... Nfd3 $11) 21. Nxb4 $1 $16 cxb4 22. Ne2 (22. Nb5 $16 Bxb5 23. axb5) 22... Rc8 (22... Nxe2+ $11 {keeps the balance.} 23. Bxe2 a5) 23. b3 a5 24. Nxf4 exf4 25. Bd4 Qg5 26. Bxg7 (26. Ra2 $16) 26... Qxg7 $11 27. Bc2 Re3 28. Rae1 Rce8 29. Rxe3 ({Better is} 29. Qf2 $15) 29... fxe3 $17 30. Qe2 f4 31. Rd1 b6 32. Kf1 $2 (32. Kh1) 32... Qh6 $19 33. Kg1 Qf6 $2 (33... Re5 34. Re1 Qh4) 34. g4 $2 {[#]} (34. Kh1) 34... h5 $1 {[%mdl 512]} 35. gxh5 $2 (35. g5 Qxg5+ 36. Kh1) 35... Re5 36. Kh1 Rxh5 37. Rg1+ Rg5 38. Rxg5+ Qxg5 39. Qd3 { Black must now prevent Qh7+.} Kf8 40. Qd4 e2 {Black mates.} 41. Qf2 Qe5 42. Qe1 Bh3 43. Bb1 Qc3 {Precision: White = 32%, Black = 48%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "25"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A25"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "108"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,108,23,10,19,0,18,-35,56,58,50,42,52,35,49,39,56,32,58,16,13,17,61, 50,50,50,66,33,55,65,513,514,466,103,101,77,91,69,172,151,190,178,182,175,176, 166,152,141,186,191,193,16,114,0,179,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. c4 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 e5 4. Nc3 Nc6 5. e3 Nge7 6. Nge2 O-O 7. O-O d6 8. d3 Be6 9. Nd5 Qd7 10. Nec3 {LiveBook: 10 Games. A25: English Opening vs King's Indian with ...Nc6 but without early d3} Rae8 (10... Nd8 11. Qa4 Nxd5 12. Qxd7 Bxd7 13. cxd5 f5 14. Bd2 c5 15. dxc6 bxc6 16. Rac1 Ne6 17. Na4 Rac8 {1/2-1/2 (49) Malakhatko,V (2488)-Yilmazyerli,M (2452) Izmir 2017}) 11. b4 $146 ({Predecessor:} 11. Qa4 Rc8 12. Rb1 f5 13. Bd2 g5 14. f4 gxf4 15. exf4 Ng6 16. Rbe1 Kh8 17. Kh1 a6 {1-0 (56) Erneker,J (2158) -Hacaperkova,L (1966) Klatovy 2007}) 11... e4 12. dxe4 (12. Bxe4 $11 Bh3 13. Nxe7+ Rxe7 14. d4) 12... Bxd5 ({Better is} 12... Ne5 $15) 13. exd5 $14 Nxb4 14. Bd2 Nd3 15. Rb1 Nc5 16. Ne2 Nf5 17. Qc2 h5 18. Nc1 b6 19. Nb3 h4 20. Nxc5 dxc5 21. Bh3 Re7 22. Rfe1 (22. Kg2 {feels hotter.} Rfe8 23. Rbe1 Qc8 24. f3 c6 25. e4) 22... hxg3 23. hxg3 Nd4 $2 {[%mdl 8192]} (23... c6 $14) 24. exd4 $18 ({ Inferior is} 24. Bxd7 Nxc2 25. Rec1 Na3 $17) 24... Rxe1+ 25. Rxe1 $2 (25. Kg2 $18 f5 26. Rxe1) 25... Qxh3 $16 26. dxc5 bxc5 27. Bf4 Bd4 (27... Qd7 $14) 28. Bxc7 $18 Rc8 29. Bf4 Kg7 30. Qe4 {Black must now prevent Be5+.} Rh8 {[#] ( -> . ..Qh2+)} 31. Be5+ Bxe5 32. Qxe5+ {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQR} Kg8 {[%csl Gh8] [%cal Rh3h1]} 33. Qe4 Kg7 34. Qg2 $2 (34. Qf3 $18) 34... Qf5 (34... Qg4 $1 $11 {remains equal.}) 35. Qe4 (35. a4 $16) 35... Qh3 $1 36. d6 $2 (36. Re3 $18) 36... Qh2+ $1 $11 {The position is equal.} 37. Kf1 {[#] Threatens to win with Qe5+.} Qh1+ $1 38. Qxh1 Rxh1+ 39. Ke2 Rxe1+ 40. Kxe1 {And now d7 would win. KP-KP} Kf6 41. Ke2 Ke6 42. Ke3 Kxd6 43. Kf4 f6 {[%cal Bf7f6,Bf6f5][%mdl 32]} 44. g4 Ke6 45. f3 Kd6 46. Ke4 Ke6 47. f4 f5+ 48. Kf3 Kf6 49. Kg3 g5 50. fxg5+ $1 Kxg5 51. gxf5 Kxf5 52. Kf3 Ke5 53. Ke3 Kf5 {Hoping for ...Ke5.} 54. Kf3 Ke5 {Precision: White = 40%, Black = 45%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "26"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "A56"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "156"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,156,70,45,83,76,79,73,79,68,79,23,43,12,19,23,50,45,45,30,25,19,83, 67,141,92,125,98,89,120,139,58,109,72,97,58,72,0,7,0,0,0,0,0,0,0,18,13,50,25, 25,0,16,0,33,0,0,0,0,-18,0,0,0,0,29,11,25,0,437,425,1227,1202,1179,1177,1128, 1119,1158,1057,915,0,0,-210,-219,-198,-141,-219,670,659,1947,1991,1621,1612, 1203,939,1249,0,52,40,40,0,0,0,197,-1135,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,81,0,0,0,0,0,15,15,53,25,86,86,86,0,101,66,66,-29990,-29991]} 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 g6 4. Nc3 Bg7 5. e4 d6 6. Nge2 O-O 7. Ng3 a6 8. a4 {E70: Königsindisch (Weiß spielt früh e2-e4)} h5 (8... e6 9. Be2 exd5 10. cxd5 Nbd7 11. O-O Re8 12. f3 Rb8 13. Be3 h5 14. Qd2 Nh7 15. Bh6 Bd4+ 16. Be3 Bg7 17. Rfd1 h4 18. Nf1 h3 19. g3 b5 20. axb5 axb5 21. Nxb5 Ne5 {1-0 (46) Ivanchuk,V (2776) -Andreikin,D (2687) Havana 2011}) 9. Be2 {LiveBook: 4 Partien} e5 10. Bg5 { Weiß steht besser.} Qe8 11. Qd2 Nbd7 $146 ({Vorgänger:} 11... Nh7 12. Bh6 Nd7 13. Bxh5 gxh5 14. Nf5 Bf6 {0-1 (47) Serper,G (2574)-Shabalov,A (2601) Seattle 2000}) 12. O-O Nh7 13. Bh6 ({Besser ist} 13. Bh4 $1 $16) 13... h4 $11 14. Bxg7 Kxg7 15. Nh1 f5 16. exf5 gxf5 17. f4 Qg6 18. Nf2 e4 (18... Kh8 $11) 19. a5 Ndf6 (19... Kh8 $14) 20. Ncd1 Rb8 21. b4 cxb4 22. Qxb4 Nd7 23. Ne3 (23. Ra3 $1 $16) 23... b6 (23... Nc5 $14) 24. Rfb1 Qf6 25. axb6 Rxb6 {[#]} 26. Qd2 (26. Qa5 $1 $16) 26... Rxb1+ 27. Rxb1 Nc5 28. Rb6 Bd7 29. g3 hxg3 30. hxg3 Kh8 31. Kg2 Rg8 32. Nfd1 Qf8 33. Nf1 Nf6 34. Nde3 Qe7 35. Qd4 Kh7 36. Qd2 Ra8 37. Rb1 {[%cal Bb6b1,Bb1h1,Bh1h6][%mdl 32]} a5 38. g4 fxg4 {Und weiter mit ...Sh5 wäre nett.} 39. Ng3 a4 40. Rh1+ Kg8 41. Qd4 {Th6 ist eine echte Drohung.} Nb3 $2 {[%mdl 8192]} (41... a3 $11) 42. Qc3 $18 Nc5 (42... Nh7 $142 43. Nh5 (43. Bxg4 Qf6 $16 ) (43. Nxg4 Qg7 $14) 43... Qf7) 43. Ngf5 Bxf5 44. Nxf5 Qf8 45. Rh6 Ncd7 {[#]} 46. c5 $1 {[%mdl 512]} a3 (46... dxc5 47. d6) 47. Rg6+ $2 (47. c6 $18 a2 48. Qa1) 47... Kf7 $1 $11 {[%cal Rf7g6]} 48. Rg7+ $2 (48. Rh6 $1 $11 {und Weiss steht sicher.} dxc5 49. Bb5) 48... Qxg7 $1 $19 49. Nxg7 Kxg7 50. c6 (50. cxd6 $17 {ist wohl besser.} Kg6 51. Bc4) 50... a2 $4 {[%mdl 8192]} (50... Nb6 $19 51. Qa1 Nbxd5) 51. cxd7 $18 a1=Q 52. Qxa1 Rxa1 53. d8=Q Ra2 54. Kf2 g3+ 55. Ke3 $2 (55. Kxg3 $18 Rxe2 56. f5) 55... g2 (55... Ra3+ $11 56. Kd2 g2 57. Qc7+ Kh6) 56. Qe7+ ({Keinesfalls} 56. Qc7+ $6 Kh6 $18) 56... Kg6 {[%cal Rg2g1]} 57. f5+ Kxf5 {[%cal Rg2g1]} 58. Qg7 Nxd5+ $2 (58... Rxe2+ $11 {und Schwarz ist OK.} 59. Kxe2 Ng4) 59. Kd4 $4 {[%mdl 8192]} (59. Kf2 $18) 59... Rxe2 $2 ({Lieber} 59... Rd2+ $19 60. Kc4 Ne3+ 61. Kb4 Rxe2 62. Qd7+ Kf4 63. Qxd6+ Kg4 64. Qg6+ Kf4 65. Qd6+ Kg4 66. Qg6+ Kh3 67. Qh5+ Kg3 68. Qe5+ Kf2 69. Qf6+ Ke1 70. Qc3+ Kf1 71. Qa1+ {[#]} Nd1 $1 {[%mdl 512]} 72. Qxd1+ Re1) 60. Kxd5 $19 {[%mdl 4096] Endspiel KD-KT} Rd2+ 61. Kc4 e3 62. Qf7+ Ke4 63. Qg6+ Kf3 64. Qf5+ Ke2 65. Qg4+ Kf2 66. Qf4+ Ke2 67. Qg4+ Ke1 68. Qg3+ Rf2 69. Qxe3+ Re2 (69... Kf1 $11 70. Qc1+ Ke2) 70. Qg3+ ({Günstiger ist} 70. Qg1+ $16 Kd2 71. Kd4) 70... Kf1 $11 71. Qf3+ Ke1 72. Qg3+ Kd1 73. Kd3 {Droht Matt per Dg4.} Rd2+ $1 74. Ke3 Re2+ (74... d5 $1 $11 {bleibt in der Remisbreite.}) 75. Kf3 Rd2 76. Ke3 (76. Qg4 $16) 76... Kc2 (76... Re2+ $11 77. Kf3 Rd2) 77. Ke4 {Schwarz muss nun Dg6 beachten.} d5+ 78. Ke3 $2 {[%mdl 8192]} (78. Kf4 $14) 78... Rd3+ {Precision: Weiß = 40%, Schwarz = 44%.} 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "27"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B51"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "84"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,84,0,19,0,0,0,22,12,22,22,24,12,25,19,25,25,8,7,18,16,20,0,25,20,25, 20,21,16,17,11,35,37,69,30,54,44,35,34,43,53,56,53,78,78,64,77,79,80,56,64,97, 96,166,142,138,156,143,141,155,77,339,60,77,90,87,52,72,-19,-18,-20,-6,-11,0, -24,0,-7,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. a4 Ngf6 5. Nc3 a6 {LiveBook: 12 Games} (5... g6 6. a5 Bg7 7. a6 O-O 8. O-O e6 9. d3 Qb6 10. axb7 Bxb7 11. Re1 Rfd8 12. Ba4 h6 13. h3 {1-0 (30) Carlsen,M (2822)-Dreev,A (2648) Tbilisi 2017}) 6. Bxd7+ {B51: Sicilian: Moscow Variation (3 Bb5+) without 3...Bd7} (6. Bc4 { seems wilder.} e6 7. O-O Be7 8. d4 cxd4 9. Qxd4 O-O 10. a5) 6... Bxd7 7. a5 g6 8. O-O Bg7 9. e5 $146 ({Predecessor:} 9. d3 O-O 10. Nd2 Ng4 11. Nd5 f5 12. h3 { 1-0 (41) Osorio Ortiz,M (2244)-Bossert,C (2196) Germany 2008}) 9... dxe5 10. Nxe5 O-O 11. d3 Be6 12. Re1 Nd5 13. Bd2 Qc7 14. Nxd5 Bxd5 15. Bc3 Rad8 16. Qe2 f6 17. Nc4 e5 18. b3 Rfe8 19. f3 Bf8 20. Qf2 Bc6 21. Re2 (21. f4 $5) 21... Qf7 22. Rae1 g5 23. Bd2 h6 24. Be3 Qd5 25. Nd2 f5 {...f4 is the strong threat.} 26. Nc4 e4 27. dxe4 fxe4 28. f4 gxf4 29. Qxf4 Bg7 30. Qh4 {Threatens to win with Rd2.} Kh7 (30... Qe6 $16) 31. Rd2 $18 Qg8 32. Rxd8 ({Much worse is} 32. Bxc5 $6 Rxd2 33. Nxd2 Qd5 $11) 32... Rxd8 {[#]} 33. Ne5 $1 {[%cal Re5c6][%mdl 512]} Re8 (33... Bxe5 34. Qxh6#) 34. Ng4 (34. Nxc6 $142 bxc6 35. Rd1 (35. Bxc5 Qd5 $16)) 34... Qe6 $2 {[%mdl 8192] [#]} (34... Re6 $16) 35. h3 $2 ({Weaker is} 35. Bxc5 Qg6 $16) (35. Bxh6 $1 $18 {[%mdl 512]} Qg6 (35... Bxh6 36. Rf1) 36. Bxg7+ Kxg7 37. Rf1) 35... Rf8 36. Bxc5 Rf5 37. Be3 h5 38. Nf2 ({Better is} 38. Bb6 $16) 38... Bf6 $11 39. Qg3 Be5 $36 {[%mdl 2048] Black is pushing.} 40. Qh4 Bf6 41. Qg3 Be5 42. Qh4 Bf6 {Precision: White = 55%, Black = 37%.} 1/2-1/2 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "28"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "0-1"] [ECO "A40"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "82"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,82,43,44,82,81,81,80,84,80,81,60,120,121,176,166,170,164,178,158,159, 164,164,162,182,97,107,120,118,116,180,179,179,177,171,113,114,113,135,124,111, 47,46,64,81,0,0,0,21,16,74,69,70,0,60,24,50,-136,-116,-92,-89,-540,-537,-989, -982,-957,-941,-29989,-29990]} 1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 c5 4. d5 d6 5. e4 Nf6 6. Nge2 O-O 7. Ng3 a6 8. a4 {[%cal Ba2a4,Ba4a5][%mdl 32] E70: King's Indian: Miscellaneous lines with 4 e4, including 5 Nge2 and 5 Bd3 0-0 6 Nge2} h5 (8... e6 9. Be2 exd5 10. cxd5 Nbd7 11. O-O Re8 12. f3 Rb8 13. Be3 h5 14. Qd2 Nh7 15. Bh6 Bd4+ 16. Be3 Bg7 17. Rfd1 h4 18. Nf1 h3 19. g3 b5 20. axb5 axb5 21. Nxb5 Ne5 {1-0 (46) Ivanchuk,V (2776)-Andreikin,D (2687) Havana 2011}) 9. Be2 { LiveBook: 4 Games} e5 10. Bg5 {White is better.} Qe8 11. Qd2 Nbd7 $146 ({ Predecessor:} 11... Nh7 12. Bh6 Nd7 13. Bxh5 gxh5 14. Nf5 Bf6 {0-1 (47) Serper, G (2574)-Shabalov,A (2601) Seattle 2000}) 12. a5 Nh7 13. Bh6 Rb8 (13... h4 $14) 14. Bxh5 $1 $16 Bxh6 (14... f5 $16 {keeps fighting.}) 15. Qxh6 $18 b6 16. Bd1 bxa5 17. b3 (17. Rxa5 $6 Rxb2 18. Ra2 Rxa2 $11) 17... Qd8 18. h4 Ndf6 19. Qd2 ( {Stronger than} 19. h5 g5 $17) 19... Bd7 20. Nf1 (20. h5 $18) 20... a4 21. bxa4 {[%cal Bb3a4,Ba4a5][%mdl 32]} Rb4 22. Ne3 Qa5 (22... Nh5 $16 {was worth a try.} ) 23. f3 Qb6 24. a5 Qb7 25. Ra2 (25. g4 $18) 25... Nh5 $16 26. Ne2 Rb8 27. g4 Nf4 28. Nxf4 ({Better is} 28. Bc2 $16) 28... exf4 $14 29. Ng2 Rxc4 30. Nxf4 ( 30. O-O $16) 30... Rd4 $11 31. Qc2 Qb4+ (31... Bxg4 $5 {[%cal Rd4d1]} 32. fxg4 Qb4+ 33. Kf2 (33. Kf1 Rxd1+ 34. Qxd1 Qxe4 $17) 33... Nf6 $11) 32. Kf2 c4 (32... Nf6 $11) 33. Ne2 Rd3 34. Nf4 (34. Kg2 $14) 34... Rb3 ({Black should play} 34... Rd4 $11) 35. Be2 c3 36. Kg3 $2 {[#]} (36. Kg2 $14 {stays ahead.}) 36... Qd4 $1 $36 {[%mdl 2048] Black has strong initiative.} 37. Nd3 ({Reject} 37. Bxa6 $6 Nf6 $11) 37... Nf6 38. Rd1 $2 {[%mdl 8192] [#]} (38. Qd1 $17) 38... Bxg4 $1 $19 {[%mdl 512]} 39. fxg4 {Black should prevent Bf3.} Nxe4+ 40. Kg2 {[#]} Rb2 $1 { [%mdl 512]} 41. Ra4 (41. Nxb2 Qf2+) 41... Qe3 {Precision: White = 37%, Black = 54%.} (41... Rxc2 $2 42. Rxd4 Rxe2+ 43. Kf3 $19) 0-1 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "29"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Ding, Liren"] [Result "1-0"] [ECO "A05"] [WhiteElo "2826"] [BlackElo "2772"] [Annotator "TA"] [PlyCount "79"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 17,79,0,0,0,8,5,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-24,-27,-29,-21,-114,-127,-137, -132,-132,-144,-163,60,47,63,70,318,145,366,363,368,341,509,339,317,322,309, 311,289,297,287,254,250,254,271,263,1604,1600,1425,1463,1526,1490,1785,1708, 1366,1411,2326,2321]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 O-O 5. Bg2 d6 6. d4 c5 7. c4 Qa5+ 8. Bc3 {E60: King's Indian: Unusual lines and Fianchetto Variation without Nc3} Qc7 9. Nbd2 Re8 {LiveBook: 3 Games} 10. O-O {The position is equal.} (10. d5 e6 11. dxe6 Bxe6 12. O-O Nc6 13. Qc1 d5 14. cxd5 Bxd5 15. Re1 Rad8 {0-1 (59) Dubov,D (2629)-Ding,L (2730) Doha 2014}) 10... e5 11. d5 $146 ({Predecessor:} 11. dxe5 dxe5 12. Ne1 Nc6 13. Nc2 Be6 14. Ne3 Rad8 15. Qc1 Nd4 {0-1 (54) Zaragatski,I (2491)-Gascon del Nogal,J (2428) Port of Spain 2016}) 11... e4 12. Ng5 {[%cal Rg5e4]} Bf5 13. Bxf6 Bxf6 14. Ngxe4 Bxa1 15. Qxa1 Bxe4 $1 16. Nxe4 Nd7 17. f4 Re7 18. g4 Rae8 19. Ng3 {[#]} (19. Qb1 $1 $11) 19... b5 $1 {[%mdl 512]} 20. e4 (20. cxb5 Re3) 20... bxc4 21. bxc4 {[#]} Qa5 $1 22. Qc1 Nf6 $2 (22... Qxa2 $19 23. e5 Rb8 24. exd6 Ree8) 23. e5 $1 $40 { [%cal Re5f6][%mdl 128] White attacks.} dxe5 24. f5 {Hoping for d6.} Nxg4 $2 ( 24... Rf8 $1 $14) 25. Qg5 (25. Ne4 $18) 25... e4 $2 (25... Qc3 $16 {was worth a try.} 26. Qxg4 Qd4+ 27. Qxd4 exd4) 26. d6 $18 {[%cal Bd5d6,Bd6d7][%mdl 32]} ( 26. Qxg4 Qc3 $18) 26... Re5 27. Qxg4 Qc3 (27... Qd2 {might work better.} 28. fxg6 (28. Nxe4 Rxe4 29. Bxe4 Qe3+ 30. Kh1 Rxe4 $15) (28. Bxe4 Qe3+ 29. Kg2 Rxe4 $17) 28... hxg6) 28. fxg6 hxg6 29. d7 ({Weaker is} 29. Bxe4 Qe3+ 30. Kh1 Rxe4 $15) ({Stronger than} 29. Nxe4 Rxe4 30. Bxe4 Qe3+ 31. Kh1 Rxe4 $11) 29... Rd8 30. Nxe4 Qd4+ 31. Kh1 {Threatens to win with Qh4.} Kg7 32. Nf6 Qxg4 33. Nxg4 Rg5 34. Nf6 Rf5 $2 (34... Re5 35. Bc6 Kf8) 35. Rxf5 {White is clearly winning.} gxf5 36. Ne8+ Kf8 37. Bc6 Ke7 38. h4 {[%cal Bh2h4,Bh4h5][%mdl 32]} Rb8 39. h5 Rb4 {[#]} 40. Nd6 $1 {[%mdl 512] Precision: White = 62%, Black = 44%.} 1-0 [Event "Champions Showdown MCDL 2017"] [Site "Saint Louis"] [Date "2017.11.14"] [Round "30"] [White "Ding, Liren"] [Black "Carlsen, Magnus"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D37"] [WhiteElo "2772"] [BlackElo "2826"] [Annotator "TA"] [PlyCount "104"] [EventDate "2017.??.??"] [EventType "match"] [EventCountry "USA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,104,32,27,31,37,31,29,37,33,33,29,43,27,91,99,90,92,108,114,139,118, 121,120,120,104,109,111,111,89,89,83,88,84,94,69,89,93,107,75,69,73,79,79,87, 88,95,95,92,72,81,64,74,47,66,9,48,0,59,54,47,38,29,28,82,15,89,0,34,0,0,0,80, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 a6 5. cxd5 exd5 6. Bg5 {D37: Queen's Gambit Declined: 5 Bf4} Be6 7. e3 Nbd7 8. Bd3 Bd6 9. O-O O-O 10. h3 {LiveBook: 3 Games} h6 11. Bf4 Qe7 12. Re1 Rfe8 $146 ({ Predecessor:} 12... Rac8 13. Ne5 c5 {0-1 (49) Ragger,M (2672)-Nabaty,T (2580) Warsaw 2013}) 13. a3 c6 14. Qc2 a5 15. Na4 Ne4 (15... b5 $11) 16. Bxe4 $16 dxe4 17. Qxe4 Nf6 18. Bxd6 Qxd6 19. Qe5 Qd8 {[#] ...Bb3 is the strong threat.} 20. Qf4 Bd5 21. Nc3 Ne4 22. Nxd5 Qxd5 23. Ne5 c5 24. Rad1 cxd4 25. exd4 Nf6 26. Qf3 (26. Re3 {seems wilder.} Rad8 27. a4 b6 28. b3 Qb7 29. Nc4) 26... Qxf3 27. Nxf3 Nd5 28. Re5 Red8 29. Rc1 f6 30. Re2 g5 31. g3 Kf7 32. Rec2 Rd7 33. Nd2 Ne7 34. Rc7 Rad8 35. Nb3 b6 36. a4 (36. Nd2 $14) 36... h5 37. R1c4 Nd5 (37... Rxc7 $11 38. Rxc7 Ke6) 38. Rxd7+ $14 Rxd7 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} 39. Nc1 Ke6 40. Ne2 h4 (40... Kd6 $11) 41. Nc3 (41. Rc6+ $16 Ke7 42. gxh4) 41... Kf5 (41... Rh7 $11 {keeps the balance.}) 42. g4+ (42. Rc6 $16) 42... Kg6 (42... Ke6 {feels hotter.} 43. Ne2 Rb7 44. Kg2 Kd6 45. b3 Re7) 43. Nxd5 Rxd5 {KR-KR} 44. Kg2 f5 { [#]} (44... b5 $1 $11 {remains equal.} 45. axb5 Rxb5) 45. Rc6+ (45. gxf5+ $1 $16 Kxf5 46. Kf3) 45... Kf7 $11 {The position is equal.} 46. gxf5 Rxd4 47. Rxb6 {aiming for b3.} Rxa4 48. Ra6 Rb4 49. Rxa5 Kf6 50. Rc5 Rxb2 51. Rd5 Rb4 52. Rc5 Rf4 {Precision: White = 55%, Black = 48%.} 1/2-1/2 17:50 2017.11.15.
Read previous post:
Magnus Carlsen Play Live Challenge – live

PGN [Event "Magnus Carlsen Play Live Challenge"] [Site "Hamburg"] [Date "2017.11.09"] [Round "1.3"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "Naber, Quirine"] [Result...

81 éve született Mihail Tal minden idök legnagyobb taktikusa!

BILEK ISTVÁN 2009. máj. 21 Elnézést, tud Ön úgy kombinálni, mint Mihail Tal?   [Event "Bled-Zagreb-Belgrade Candidates"] [Site "Bled, Zagreb...

Bundesliga 2017/18 Round 3 Nov 11, 2017 – Round 4    Nov 12, 2017  

https://hunonchess.com/schachbundesliga-saison-201718-round-2-oct-22

Round 16 -18 of Yingmei Cup CHN-chT 2017

Round 16 of Yingmei Cup CHN-chT 2017 2017.11.02 Round 16 [Event "Yingmei Cup CHN-chT 2017"] [Site "Tianjin"] [Date "2017.11.02"] [Round...

Magnus Carlsen Play Live Challenge simul

Live simultaneous webcast Play Magnus in partnership with Die Zeit, the Hotel Atlantic Kempinski and ChessBase present a live simultaneous...

Close