CHN-ch Rapid Open-Women 2017, Shenzhen Live Info Results PGN

CHN-ch Rapid Open-Women 2017, Shenzhen Live Info Results PGN

Website

please scroll down page

2017 Chinese Rapid and Blitz Open Championships 9 rounds in Shenzhen. Official Homepage of the Organizer   please scroll down page CHN-ch Rapid Open 2017, Shenzhen

China Rapid Chess Championships 2017Open

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 2 GM Wei Yi CHN 2663 7,0 0,0 45,5 6,0 2,0
2 1 GM Yu Yangyi CHN 2752 6,5 0,0 50,0 5,0 1,0
3 10 IM Liu Yan CHN 2461 6,0 1,0 47,5 3,0 1,0
4 4 GM Lu Shanglei CHN 2626 6,0 1,0 47,0 4,0 2,0
5 3 GM Zhou Jianchao CHN 2661 6,0 1,0 45,5 4,0 1,0
6 5 GM Wen Yang CHN 2616 5,5 0,0 47,5 4,0 2,0
7 30 Peng Xiongjian CHN 0 5,5 0,0 47,0 4,0 1,0
8 8 GM Xu Yinglun CHN 2480 5,5 0,0 45,0 3,0 1,0
9 15 GM Bai Jinshi CHN 2380 5,5 0,0 42,5 3,0 2,0
10 28 FM Xu Zhihang CHN 0 5,5 0,0 40,0 4,0 3,0
11 6 GM Wan Yunguo CHN 2531 5,0 0,0 41,5 4,0 3,0
12 27 IM Liu Guanchu CHN 0 4,5 0,0 47,0 3,0 1,0
13 14 Liu Chang CHN 2385 4,5 0,0 46,0 2,0 1,0
14 16 Yuan Qingyu CHN 2350 4,5 0,0 41,0 4,0 1,0
15 17 IM Xu Yi CHN 2333 4,5 0,0 41,0 3,0 1,0
16 23 GM Xu Xiangyu CHN 2172 4,5 0,0 40,5 2,0 0,0
17 12 IM Li Di CHN 2397 4,5 0,0 39,0 2,0 0,0
18 18 Xiang Zeyu CHN 2318 4,5 0,0 34,5 2,0 0,0
19 22 GM Fang Yuxiang CHN 2202 4,5 0,0 33,0 1,0 1,0
20 9 GM Gao Rui CHN 2476 4,0 0,0 44,0 2,0 0,0
21 24 Zhang Ziji CHN 2133 4,0 0,0 35,5 2,0 0,0
22 7 IM Lou Yiping CHN 2524 4,0 0,0 35,0 1,0 1,0
23 25 GM Ye Rongguang CHN 0 4,0 0,0 34,5 3,0 1,0
24 29 Lan Zilun CHN 0 4,0 0,0 34,0 1,0 0,0
25 19 Lin Yi CHN 2316 4,0 0,0 32,5 2,0 2,0
26 26 IM Bao Qilin CHN 0 4,0 0,0 32,5 2,0 1,0
27 31 Zhao Yuanhe CHN 0 3,5 0,0 41,5 2,0 2,0
28 21 Chen Qi B CHN 2208 3,5 0,0 33,0 2,0 1,0
29 11 Dai Changren CHN 2442 3,0 0,0 37,0 1,0 1,0
30 20 IM Chu Wei Chao CHN 2311 3,0 0,0 36,5 2,0 1,0
31 13 Guo Yu CHN 2394 3,0 0,0 34,5 0,0 0,0
please scroll down page CHN-ch Rapid Women 2017, Shenzhen

China Rapid Chess Championships 2017(Women)

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 11 WGM Zhai Mo CHN 0 7,0 0,0 46,5 6,0
2 1 WGM Huang Qian CHN 2453 6,5 0,5 46,5 4,0
3 13 WIM Kuang Yinghui CHN 0 6,5 0,5 44,5 5,0
4 21 Zhu Jiner CHN 0 6,0 0,0 46,5 3,0
5 2 IM Guo Qi CHN 2451 5,5 0,0 44,0 3,0
6 4 WGM Wang Jue CHN 2441 5,0 0,0 47,5 3,0
7 6 WFM Xiao Yiyi CHN 2171 5,0 0,0 43,0 4,0
8 3 IM Shen Yang CHN 2450 5,0 0,0 39,0 4,0
9 16 WFM Zhao Shengxin CHN 0 4,5 0,0 39,0 2,0
10 10 WGM Ni Shiqun CHN 0 4,5 0,0 38,5 3,0
11 17 Li Xueyi CHN 0 4,5 0,0 37,5 3,0
12 12 WIM Gu Tianlu CHN 0 4,5 0,0 37,5 2,0
13 14 WIM Wang Doudou CHN 0 4,5 0,0 34,5 2,0
14 5 WGM Zhang Xiaowen CHN 2390 4,0 0,0 46,5 3,0
15 18 Ren Xiaoyi CHN 0 4,0 0,0 42,5 1,0
16 15 WIM Xu Huahua CHN 0 4,0 0,0 37,5 3,0
17 20 Zhang Lanlin CHN 0 4,0 0,0 36,0 3,0
18 19 Yuan Ye CHN 0 4,0 0,0 35,0 1,0
19 8 Hong Xing CHN 1938 4,0 0,0 34,0 2,0
20 9 Ning Kaiyu CHN 1785 3,0 0,5 35,0 1,0
21 7 Chu Ruotong CHN 2041 3,0 0,5 33,0 0,0
please scroll down page CHN-ch Blitz Open 2017, Shenzhen

China Blitz Chess Championships 2017Open

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 1 GM Wei Yi CHN 2678 7,5 1,0 50,0 7,0 3,0
2 2 GM Lu Shanglei CHN 2665 7,5 0,0 44,5 7,0 3,0
3 5 GM Zhou Jianchao CHN 2562 6,0 0,0 48,5 4,0 1,0
4 10 Liu Chang CHN 2458 6,0 0,0 43,5 6,0 2,0
5 13 IM Xu Yi CHN 2435 5,5 2,0 50,0 4,0 3,0
6 25 GM Xu Xiangyu CHN 2211 5,5 2,0 47,5 3,0 0,0
7 3 GM Wan Yunguo CHN 2625 5,5 1,5 46,5 4,0 1,0
8 14 IM Liu Guanchu CHN 2425 5,5 0,5 40,5 5,0 2,0
9 4 GM Wen Yang CHN 2574 5,0 0,0 50,0 3,0 1,0
10 11 IM Liu Yan CHN 2455 5,0 0,0 48,5 5,0 2,0
11 16 Chen Qi B CHN 2375 5,0 0,0 43,5 5,0 1,0
12 20 Yuan Qingyu CHN 2334 5,0 0,0 43,5 4,0 3,0
13 21 Dai Changren CHN 2303 5,0 0,0 41,0 5,0 3,0
14 8 GM Bai Jinshi CHN 2476 5,0 0,0 40,5 4,0 3,0
15 6 GM Xu Yinglun CHN 2495 5,0 0,0 33,5 4,0 1,0
16 15 Zhao Yuanhe CHN 2399 4,5 0,5 45,5 3,0 0,0
17 26 Zhang Ziji CHN 2186 4,5 0,5 37,5 3,0 1,0
18 12 IM Lou Yiping CHN 2446 4,0 0,0 43,5 3,0 2,0
19 7 GM Fang Yuxiang CHN 2478 4,0 0,0 41,0 3,0 0,0
20 9 GM Gao Rui CHN 2474 4,0 0,0 40,0 3,0 1,0
21 24 Peng Xiongjian CHN 2245 4,0 0,0 35,5 4,0 2,0
22 18 IM Li Di CHN 2354 4,0 0,0 32,5 4,0 3,0
23 23 IM Chu Wei Chao CHN 2292 3,5 0,0 42,0 3,0 1,0
24 29 GM Ye Rongguang CHN 0 3,5 0,0 32,5 3,0 1,0
25 22 Xiang Zeyu CHN 2301 3,5 0,0 28,5 3,0 0,0
26 19 IM Bao Qilin CHN 2345 3,0 0,0 33,5 2,0 2,0
28 FM Xu Zhihang CHN 2145 3,0 0,0 33,5 2,0 2,0
28 30 Lan Zilun CHN 0 2,5 0,5 31,5 2,0 1,0
29 27 Lin Yi CHN 2161 2,5 0,5 31,0 2,0 0,0
30 17 Guo Yu CHN 2370 0,5 0,0 35,5 0,0 0,0
CHN-ch Blitz Women 2017, Shenzhen

China Blitz Chess Championships 2017(Women)

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3  TB4
1 4 IM Guo Qi CHN 2324 6,0 0,0 47,5 5,0 3,0
2 21 WIM Wang Doudou CHN 0 6,0 0,0 47,0 5,0 3,0
3 13 Ren Xiaoyi CHN 2138 6,0 0,0 45,0 4,0 2,0
4 1 WGM Wang Jue CHN 2452 6,0 0,0 43,0 5,0 3,0
5 2 WGM Zhai Mo CHN 2398 6,0 0,0 42,5 5,0 3,0
6 18 Chu Ruotong CHN 2065 6,0 0,0 41,0 4,0 3,0
7 11 WFM Xiao Yiyi CHN 2151 5,5 0,0 42,0 4,0 1,0
8 9 Yuan Ye CHN 2165 5,5 0,0 35,5 5,0 2,0
9 14 Zhang Lanlin CHN 2123 5,0 0,0 46,5 5,0 3,0
10 15 WIM Gu Tianlu CHN 2101 5,0 0,0 42,0 5,0 3,0
11 20 WIM Kuang Yinghui CHN 0 5,0 0,0 36,0 5,0 3,0
12 6 WGM Zhang Xiaowen CHN 2294 4,5 0,0 39,0 4,0 1,0
13 8 WGM Ni Shiqun CHN 2168 4,0 0,0 41,5 4,0 4,0
14 19 Ning Kaiyu CHN 1592 4,0 0,0 40,5 2,0 1,0
15 16 Li Xueyi CHN 2085 4,0 0,0 39,5 1,0 0,0
16 5 IM Shen Yang CHN 2311 4,0 0,0 38,5 3,0 2,0
17 3 WGM Huang Qian CHN 2372 4,0 0,0 37,5 2,0 1,0
18 12 WIM Xu Huahua CHN 2139 4,0 0,0 35,5 2,0 0,0
19 10 WFM Zhao Shengxin CHN 2156 3,5 0,0 37,5 2,0 1,0
20 7 Zhu Jiner CHN 2214 3,0 0,0 34,5 1,0 0,0
21 17 Hong Xing CHN 2084 2,0 0,0 33,5 1,0 0,0
Read previous post:
Houdini is TCEC Season 10 champion!

TCEC Season 10 rapid and blitz starts tomorrow The TCEC rapid and blitz, including all engines of S10, starts right...

9th London Chess Classic 2017 R5

https://youtu.be/yI_ji_3ZT8c [Event "9th London Chess Classic 2017"] [Site "London"] [Date "2017.12.06"] [Round "5"] [White "Carlsen, Magnus"] [Black "So, Wesley"] [Result...

AlphaGo learns Chess, pwns Stockfish

https://youtu.be/l4rdTycJcQw Az AlphaGo a Google DeepMind által kifejlesztett számítógépes goprogram, mely 2015 októberében elsőként vert meg profi gojátékost előnykő nélkül...

Elkelt Kádár sakk készlete 702 000 Ft-ért

https://hunonchess.com/elado-kadar-janos-sakk-keszlete/

Mindkét csapata nyert az ASE Sakk Szakosztályának az elözö bajnoki fordulóban

https://youtu.be/nTEFYT2RMts https://hunonchess.com/hungarian-chess-league-20172018r3/

Close