IoM International Chess 2018 R1

IoM International Chess 2018 R1

October 20 – 28 | Chess.com Isle of Man International | Douglas, Isle of Man LIVE

Elstartolt az esztendő legjelentősebb nyílt versenye. amit október 20. és 28 között Man sziget fővárosában, Douglasban rendeznek meg.A világranglista első tíz helyezettjéből hatan is játszanak a Man szigeten ma kezdődÖtt nyílt versenyen. Emellett magyar sakkozók is neveztek, Rapport Richárd a 11., Almási Zoltán a 19., Lékó Péter a 22. és Demeter Dorina 159., a rajtlistán.Tavaly a norvég világelső háromszoros világbajnok Carlsen nyerte ezt a verenyt.

chess.com Isle of Man International 2018 INFO LIVE RESULTS PGN

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Aronian, Levon”]
[Black “Kolosowski, Mateusz”]
[Result “1-0”]
[ECO “B47”]
[WhiteElo “2780”]
[BlackElo “2448”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,71,31,3,67,73,94,94,83,81,91,70,70,70,68,67,85,92,78,66,91,83,85,88,
140,70,408,414,426,406,408,417,389,348,422,391,395,396,411,408,422,386,383,396,
456,451,491,488,557,562,549,543,1084,1067,1341,1329]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4
cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6. g3 a6 7. Bg2 d6 8. O-O Bd7 9. Nce2 {B47:
Sicilian: Taimanov: 5 Nc3 Qc7 6 f4, 6 g3 and 6 Be2} Nf6 10. c4 {LiveBook: 7
Games} g6 $146 (10… Nxd4 $11 11. Qxd4 e5) ({Predecessor:} 10… Nxd4 11. Qxd4
e5 12. Qd3 Rc8 13. b3 b5 14. cxb5 Bxb5 15. Qe3 Be7 16. Bb2 O-O {0-1 (50)
Kalugin,S (2390)-Khairullin,I (2634) Olginka 2011}) 11. b3 {White is slightly
better.} Bg7 12. Ba3 Rd8 13. Qd2 O-O 14. Rfd1 Nxd4 15. Nxd4 Rfe8 16. Rac1 Bc8
17. Nc2 {[%cal Ra3d6]} Bf8 18. Bb2 Bg7 19. Ne3 b6 20. Bd4 Qb8 {[#]} (20… e5
$142 21. Nd5 Nxd5 22. cxd5 Qb7) 21. Bc3 (21. Qb4 $1 $16) 21… b5 $2 {[%mdl
8192] [#]} ({Black should try} 21… Bb7 $14) 22. e5 $1 $18 {[%mdl 512]} b4 (
22… dxe5 23. Qxd8) 23. Bxb4 ({Less strong is} 23. exf6 bxc3 24. Qxc3 Bf8 $18)
23… dxe5 24. Qxd8 Qxb4 25. Qd2 Qb8 26. c5 {[%cal Bc4c5,Bc5c6][%mdl 32]} e4
27. Qd6 Qa7 28. c6 Nd5 29. Nxd5 exd5 30. Qxd5 e3 31. fxe3 {White is clearly
winning.} Bh6 32. Kh1 Bxe3 33. Rc2 {[%cal Bc1c2,Bc2e2,Be2e6][%mdl 32]} Bf5 34.
Re2 Be6 35. Qf3 Bb6 {[#]} 36. Rxe6 $1 {Precision: White = 68%, Black = 32%.}
1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Vachier-Lagrave, Maxime”]
[Black “Lubbe, Nikolas”]
[Result “1-0”]
[ECO “C55”]
[WhiteElo “2780”]
[BlackElo “2447”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,61,8,14,19,27,34,56,61,69,42,50,41,57,58,52,59,79,36,35,33,38,29,98,
90,92,97,124,118,183,159,178,185,125,122,202,163,349,339,351,205,211,84,295,
286,308,173,275,252,396,364,386,355]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7
5. O-O O-O 6. Nc3 d6 7. a4 {[%cal Ba2a4,Ba4a5][%mdl 32] C55: Two Knights: 4 d3,
4 d4 exd4 5 e5 and Max Lange Attack} (7. a3 Bg4 8. Be3 Nd4 9. Bxd4 exd4 10. Nd5
Nxd5 11. Bxd5 c6 12. Bb3 Kh8 13. h3 Bh5 14. Re1 Bf6 15. g4 Bg6 {1-0 (68)
Fressinet,L (2662)-Bu,X (2730) Riadh 2017}) 7… Kh8 8. h3 Nd7 9. a5 {White is
slightly better.} Nb4 $146 ({Predecessor:} 9… Nc5 10. Nd5 f5 11. exf5 Bxf5
12. Re1 Bf6 13. c3 e4 14. dxe4 Bxe4 15. Nd4 {1/2-1/2 (41) Bosboom,M (2445)
-Hebden,M (2510) Ostend 1992}) 10. Ne2 c5 11. Ng3 Nb8 12. c3 N4c6 13. Qa4 Be6
14. Nf5 Bxf5 15. exf5 {Threatens to win with a6.} d5 16. a6 b6 (16… bxa6 $11
{keeps the balance.} 17. Bxa6 Qc7) 17. Bb5 $36 {[%mdl 2048] Black is under
strong pressure.} Qd6 18. Re1 Bd8 19. b4 cxb4 (19… Bf6 $16) 20. cxb4 $18 f6
21. Bd2 Ne7 22. Nd4 Rg8 (22… exd4 $2 23. Re6 $18) (22… g6 $16) 23. Be8 {
[#] aiming for Nb5.} Nxf5 $2 (23… Nxa6 24. Nb5 Qb8) 24. Nxf5 Qe6 25. Bb5 (25.
Bh5 $142 g6 26. Bf3 gxf5 27. Qa2) 25… Qxf5 {[#]} 26. Rac1 (26. Qc2 $1 $18)
26… g5 $2 (26… Be7 $16) 27. Qc2 Be7 28. d4 (28. Qc7 $142 g4 29. h4 (29.
Qxe7 gxh3 30. f4 Nxa6 $11)) 28… e4 (28… Qxc2 {might work better.} 29. Rxc2
Bd6 30. dxe5 fxe5) 29. Qc7 g4 (29… Qe6 $142 30. Qb7 Nxa6 31. Bxa6 Rab8) 30.
h4 ({Weaker is} 30. Qxe7 gxh3 31. Bf1 Nd7 $16) 30… Qe6 31. g3 {Precision:
White = 63%, Black = 27%.} ({Much less strong is} 31. Qb7 Nxa6 32. Rc6 Bd6 $18)
1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “So, Wesley”]
[Black “Krishna C R G”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A50”]
[WhiteElo “2776”]
[BlackElo “2445”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “92”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,92,16,21,16,21,14,29,29,42,28,39,35,41,20,25,10,8,-17,0,7,0,0,27,13,
16,30,37,-41,-40,-57,-41,-101,-50,-62,-58,-140,-145,-145,-110,-142,-66,-70,-82,
-183,-105,-138,-102,-180,-173,-191,-183,-183,-177,-181,-77,-85,-80,-79,-79,-64,
0,-265,0,-260,-251,-303,-290,-295,-298,-388,-389,-367,-208,-208,-214,-201,-132,
-200,-79,-74,-56,-64,-49,-60,-6]} 1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Bf4 (3. Nf3 d5 4. Nc3
a6 5. e3 Bf5 6. Ne5 Nbd7 7. Qb3 Qc7 8. cxd5 Nxe5 9. dxe5 Nxd5 10. Nxd5 cxd5 11.
Bd2 Qxe5 12. Rc1 Bd7 13. Be2 e6 {1-0 (40) Matlakov,M (2683)-Antipov,M (2593)
Sochi 2018}) 3… Qb6 4. Qd2 d5 5. e3 Bf5 6. Nc3 {A50: Queen’s Fianchetto
Defence (1 d4 Nf6 2 c4 b6)} e6 7. f3 Nbd7 8. g4 {White has an edge.} Bg6 9. h4
{Black must now prevent h5.} h6 $146 ({Predecessor:} 9… h5 10. g5 Ng8 11.
cxd5 exd5 12. Nh3 Bb4 {0-1 (24) Prachar,J-Rogovskoy,A (2345) Litomysl 1996})
10. c5 Qd8 11. b4 Be7 12. Bg3 O-O 13. Nh3 a5 14. b5 $1 e5 15. Be2 Ne8 16. g5
hxg5 17. hxg5 Nc7 18. Bd1 ({Better is} 18. bxc6 $14 bxc6 19. Bd3 Bxg5 20. f4
exf4 21. Nxf4) 18… Bxg5 $15 {Hoping for …Bh6.} (18… Nxb5 19. Nxb5 cxb5
20. Qh2 $16) 19. Qh2 Bh6 $36 {[%mdl 2048] Black is pushing.} 20. Nf2 Ne6 (20…
cxb5 $6 21. Ng4 $14) (20… f5 $1 $17 {[%cal Rf5f4] Strongly threatening …f4.
} 21. Bxe5 Nxe5 22. dxe5 Qe7) 21. dxe5 f5 (21… Nexc5 22. Ng4 $16) 22. Bf4 ({
White should play} 22. f4 $15) 22… Bxf4 $1 $17 (22… Nxf4 23. exf4 Nxc5 24.
bxc6 $15) 23. exf4 Kf7 24. Qg3 Rh8 (24… Qe7 $17 25. bxc6 (25. Rg1 Bh5 $17)
25… bxc6) 25. Rxh8 $1 $15 Qxh8 26. Ba4 (26. Rc1 $17) 26… Rc8 (26… Ndxc5
$19 27. bxc6 Nxa4 28. Nxa4 bxc6) 27. bxc6 bxc6 28. Nxd5 (28. O-O-O $17 {
is a better defense.}) 28… Ndxc5 $19 29. Nb6 Nxa4 30. Nxa4 Qf8 31. a3 Rd8 (
31… Bh5 $1 $19 {has better winning chances.} 32. Kf1 Rb8) 32. Nh3 $17 Qe7 {
Threatens to win with …Rd3.} 33. Ng5+ Nxg5 34. Qxg5 Qd7 (34… Qxg5 $15 35.
fxg5 Bh5) 35. Nb2 $2 {[%mdl 8192]} (35. Rb1 $1 $11 {and White stays safe.})
35… Qd2+ $19 36. Kf1 Rh8 ({But not} 36… Qxb2 $2 37. e6+ $1 {[%mdl 512]}
Kxe6 38. Re1+ Kd5 39. Qxd8+ Kc4 40. Qd6 $18) 37. e6+ {[#]} Kg8 $1 38. Qg2 Qxf4
39. Re1 Be8 40. Nd3 Qd4 (40… Qd6 $142 41. Ne5 Qxa3) 41. Qe2 Qd6 42. Nf2 Rh6
43. e7 (43. Qe3 $17 {was necessary.}) 43… Kf7 (43… Qxa3 $19 {is more
deadly. …Qb3 is the strong threat.} 44. Qc4+ Kh7) 44. Qe5 $17 Qxe5 45. Rxe5
a4 46. Rxf5+ Kxe7 {Precision: White = 63%, Black = 55%.} (46… Rf6 $15 47.
Rxf6+ Kxf6 48. Ne4+ Kxe7) 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Grischuk, Alexander”]
[Black “Merry, Alan B”]
[Result “1-0”]
[ECO “C10”]
[WhiteElo “2769”]
[BlackElo “2435”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “79”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,79,29,0,45,48,45,31,22,33,34,18,29,28,36,29,33,39,47,21,41,26,24,41,
37,32,44,14,53,52,250,244,252,250,254,250,241,243,250,254,448,244,245,239,249,
237,575,573,642,587,587,586,573,539,770,708,966,966]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3
dxe4 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. O-O Ngf6 8. Ng3 g6 {C10: French with
3 Nc3: Unusual Black 3rd moves and 3…dxe4} 9. b3 Bg7 10. Ba3 Bf8 11. Bb2 Bg7
12. Ba3 Bf8 13. Bb2 {LiveBook: 33 Games} (13. Bxf8 {is interesting.} Kxf8 14.
c4 Bxf3 15. Qxf3 c6 16. Qe3) 13… Bg7 $1 14. c4 O-O 15. b4 Bxf3 16. Qxf3 c6
17. a4 {[%cal Ba2a4,Ba4a5][%mdl 32]} Qc7 18. a5 {[#]} Rad8 $146 19. Rfe1 Rfe8
20. Bf1 {[%cal Bd3f1,Bf1b5,Bb5c6][%mdl 32]} h5 21. Rad1 b6 22. axb6 axb6 23.
Bc1 b5 24. cxb5 cxb5 25. Bxb5 {Hoping for Bg5.} Qb6 26. Bc6 {Threatens to win
with b5.} Ng4 $2 {[#]} (26… Nd5 $1 $14 27. Bxd5 exd5) 27. h3 $18 Nde5 28.
dxe5 Rxd1 29. Qxd1 Qxf2+ 30. Kh1 Qxg3 {[%csl Gg4][%cal Rg3h2] [#]} 31. hxg4
Qh4+ 32. Kg1 Rd8 33. Qe2 {Black must now prevent gxh5.} hxg4 34. Bf4 g5 $2 (
34… g3 {is more resistant.} 35. Qe3 Bf8 36. Qxg3 Qxg3 37. Bxg3 Bxb4) 35. g3 {
White is clearly winning.} Qh3 36. Bg2 Qh5 37. Bc1 Bf8 38. Qe4 Kg7 39. Be3 Be7
40. b5 {Precision: White = 81%, Black = 54%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Karjakin, Sergey”]
[Black “Soumya, Swaminathan”]
[Result “1-0”]
[ECO “B31”]
[WhiteElo “2760”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 20,71,44,36,37,37,61,59,72,82,74,64,76,58,62,62,64,67,45,22,29,21,36,37,
93,80,94,70,111,107,108,110,109,90,92,94,128,101,162,162,149,159,166,162,131,
154,278,261,359,357,344,339,662,660]} 1. e4 {Oratovsky,M} c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5
g6 4. O-O Bg7 5. Nc3 Nd4 6. Ba4 a6 {B31: Sicilian: 2…Nc6 3 Bb5 g6} 7. Nxd4
cxd4 8. Ne2 b5 9. Bb3 Bb7 10. d3 d5 11. f3 {[%cal Bf2f3,Bf3e4][%mdl 32]
LiveBook: 9 Games} e6 12. Qe1 Ne7 13. Qh4 {[#]} dxe4 $146 ({Predecessor:} 13…
h6 14. a4 {1-0 (25) Morozevich,A (2678)-Savchenko,S (2539) Moscow 2003 CBM 094
[Oratovsky,M]}) 14. fxe4 Nc6 15. Bg5 Qd6 16. Rf3 h6 17. Bf6 Bxf6 $1 18. Qxf6
Rh7 $1 19. Bd5 {Hoping for a4.} Rd8 $1 20. Bxc6+ Bxc6 21. Raf1 e5 ({Better is}
21… Qe7 $14) 22. Qxd6 $16 Rxd6 23. Rf6 $36 {[%mdl 2048] White fights for an
advantage.} Re6 {[#]} 24. Rxe6+ $1 fxe6 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} 25. Rf6
Ke7 26. Rxg6 Be8 27. Rg8 Kd8 28. Kf2 Rc7 (28… b4 $16) 29. c3 $18 dxc3 30.
bxc3 a5 31. a3 Rf7+ 32. Ke1 Ke7 (32… Rd7 $16) 33. Ng1 Bd7 34. Nf3 Kd6 35. Ra8
a4 $2 {[#]} (35… Rg7 36. Kf2 (36. Rxa5 Rxg2 37. h4 Rc2 $18) 36… a4 37. Ra6+
Kc7 38. Nxe5 Kb7) 36. Ra6+ {Precision: White = 96%, Black = 46%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Rapport, Richard”]
[Black “Raja Harshit”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B70”]
[WhiteElo “2725”]
[BlackElo “2420”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “93”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 19,93,0,25,0,0,0,0,0,48,9,14,-1,23,17,33,30,20,29,53,52,75,79,81,69,87,
68,68,67,73,66,119,81,95,71,85,83,88,69,61,71,70,60,52,48,91,56,42,28,54,66,76,
71,67,66,66,75,57,61,49,0,0,0,0,0,0,21,179,-22,-22,-28,-37,-151,0,0,0,-141]} 1.
e4 c5 2. Nc3 d6 3. Nge2 Nf6 4. g3 Nc6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 g6 7. Nde2 Bg7 8. Bg2
h5 {B70: Sicilian Dragon: 6 g3 and 6 Be2 (without a later Be3)} (8… Rb8 9.
O-O b5 10. Nd5 O-O 11. Bg5 Nd7 12. c3 h6 13. Be3 e6 14. Nb4 Nxb4 15. cxb4 Nb6
16. Bd4 e5 17. Bxb6 Qxb6 18. Nc3 Be6 19. a3 {1/2-1/2 (19) L’Ami,E (2636)
-Tiviakov,S (2583) Amsterdam 2018}) 9. h3 Bd7 10. a4 Qc8 {LiveBook: 3 Games}
11. Nd5 Nxd5 12. exd5 Ne5 13. Ra2 h4 (13… g5 $5) 14. g4 $1 {[#]} g5 $146 {
[%mdl 512]} ({Predecessor:} 14… f5 15. f4 Nxg4 16. hxg4 fxg4 {1-0 (42)
Hoepfl,T (2275)-Hoffmeyer,F (2225) Germany 2002}) 15. Nd4 (15. Bxg5 Bxg4) 15…
Qc4 16. b3 Qb4+ 17. Qd2 Qxd2+ 18. Bxd2 a6 19. Be3 Rc8 20. Be4 Bf6 21. a5 Rc7
22. Ke2 O-O 23. c4 Kg7 24. Nf5+ Bxf5 (24… Kh8 $14) 25. Bxf5 Ng6 26. Bb6 Nf4+
27. Kd1 Rc5 28. Rc2 (28. f3 {looks sharper.} Bc3 29. Ra4 Bd4 30. Rb4 Rb8 31.
Ba7) 28… e6 29. Bxc5 dxc5 30. Be4 Rd8 31. Kc1 Bd4 32. Kb1 exd5 33. cxd5 Rd7
34. d6 Kf6 35. f3 Ke5 36. b4 cxb4 37. Rc7 $36 {[%mdl 2048] White is on the
roll.} Rxd6 38. Rxf7 {Rf5+ is the strong threat.} Bc3 $1 {Strongly threatening
…Rd2.} 39. Re7+ Kf6 $1 {[%cal Rf6e7]} 40. Rxb7 Rd2 $1 {[%cal Rd2b2] Hoping
for …Rb2+.} 41. Bc2 $1 Rf2 42. Rd1 Ne6 $2 {[#]} (42… Ne2 $1 $11) 43. Rd5 $2
({White must play} 43. Rb6 $1 $18 Ke7 44. Rc6 (44. Rxa6 Nd4 $11)) 43… Nd4 $11
44. Rb6+ Ke7 45. Re5+ ({Better is} 45. Bd1 $15) 45… Kd8 {[%mdl 1024] Black
has strong compensation.} 46. Rd5+ Ke7 $1 {( -> …Rf1+)} 47. Re5+ {Precision:
White = 53%, Black = 56%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Naiditsch, Arkadij”]
[Black “Gaponenko, Inna”]
[Result “1-0”]
[ECO “A08”]
[WhiteElo “2721”]
[BlackElo “2409”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,61,10,20,73,67,67,71,71,64,183,174,197,193,179,191,207,182,202,205,
205,201,215,185,208,223,222,228,222,176,180,185,447,432,651,540,754,754,738,
736,716,707,3261,2918,29989,29990,29990,29991]} 1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 4.
Ngf3 c5 5. g3 Nc6 6. Bg2 g6 7. O-O Bg7 8. exd5 Nxd5 9. Nb3 {LiveBook: 48
Partien. A08: Königsindisch im Anzug} (9. Nc4 b5 10. Ne3 O-O 11. c4 bxc4 12.
dxc4 Ndb4 13. Qe2 Rb8 14. Rd1 Nd4 15. Nxd4 cxd4 16. a3 Na6 {1/2-1/2 (62)
Kovalev,V (2636)-Savchenko,B (2585) Sochi 2017}) 9… Qd6 (9… b6 $11) 10. c4
$16 {[%cal Bc2c4,Bc4c5][%mdl 32]} Nde7 11. Be3 {Weiß steht etwas besser.} Nd4
12. Ng5 $146 ({Vorgänger:} 12. Nbxd4 cxd4 13. Bd2 O-O 14. a3 h6 15. Re1 Rd8 16.
Bf4 Qb6 {1-0 (31) Svoboda,V (2266)-Skorpik,M (2160) Czechia 2010}) 12… f5 (
12… O-O $14) 13. Bxd4 $18 cxd4 14. c5 Qd8 {[#]} 15. Re1 $1 e5 16. Nd2 {
[%cal Bb3d2,Bd2c4,Bc4e5,Be5g6][%mdl 32]} h6 17. Ngf3 Qc7 18. Nc4 O-O 19. b4 {
[%cal Bb2b4,Bb4b5][%mdl 32]} ({Auf keinen Fall} 19. Ncxe5 g5) 19… Nc6 20. b5
Ne7 21. Ncxe5 Qxc5 22. Qa4 a6 23. Rac1 ({Jedoch nicht} 23. Qxd4 $6 Qxd4 24.
Nxd4 Rd8 $16) 23… Qxb5 $2 (23… Qd6 24. b6 (24. Qxd4 Qxd4 25. Nxd4 Rd8 $16)
24… Rd8) 24. Qa3 Nc6 (24… Bf6 $142 25. Rc7 (25. Nxd4 Qb6 $16) 25… Qb6 26.
Rxe7 Bxe7 27. Qxe7 Qf6) 25. Nxg6 Rd8 26. Rb1 Qa5 27. Qb3+ Qd5 {[#]} 28. Re8+ $1
{[%mdl 512]} Kf7 (28… Rxe8 29. Qxd5+) 29. Nfe5+ Kxe8 30. Bxd5 {[%csl Gb3,Ge5]
[%cal Rd5f7]} Nxe5 31. Re1 {Precision: Weiß = 80%, Schwarz = 38%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “Erenberg, Ariel”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C84”]
[WhiteElo “2712”]
[BlackElo “2407”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “130”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,130,0,0,0,-8,0,0,0,0,0,0,19,12,61,60,93,90,97,99,108,106,112,57,57,
63,83,98,87,92,119,113,112,107,102,108,159,158,148,155,320,204,336,364,401,413,
887,435,395,256,236,227,159,146,148,0,162,0,136,145,137,134,135,77,77,77,79,83,
77,78,78,75,80,79,76,77,77,77,77,77,77,77,78,52,52,41,44,25,35,29,29,21,24,8,8,
8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5.
O-O Be7 6. d3 b5 7. Bb3 O-O 8. a4 b4 9. Nbd2 {C84: Closed Ruy Lopez: Unusual
White 6th moves} Bc5 (9… d6 10. Nc4 Rb8 11. h3 h6 12. c3 bxc3 13. bxc3 Be6
14. Ba2 Nd7 15. Qe2 Kh7 16. d4 exd4 17. cxd4 {0-1 (30) Jakovenko,D (2710)
-Kovalev,V (2636) Sochi 2017}) 10. Nc4 d6 11. Be3 Bxe3 12. fxe3 {LiveBook: 4
Games} a5 13. Qe1 Ne7 $146 ({Predecessor:} 13… Nb8 14. d4 Nxe4 15. dxe5 Ba6
16. Rd1 Nd7 {0-1 (59) Kubis,F (2060)-Carvaga,R (2295) ICCF email 2015}) 14. Nh4
Be6 15. Qg3 Ng6 16. Nf5 Nh5 17. Qh3 Qg5 18. Rf3 {[%cal Bf1f3,Bf3g3,Bg3g2][%mdl
32]} d5 19. exd5 Bxd5 20. Nd2 $36 {[%mdl 2048] Black is under strong pressure.}
Bb7 21. Raf1 Rad8 {[#]} 22. g4 (22. Ne7+ $1 $16 {[%mdl 512]} Nxe7 (22… Qxe7
23. Rxf7) 23. Rxf7 Rxf7 24. Bxf7+ Kh8 25. Bxh5) 22… Nf6 $14 23. Rg3 $1 e4 24.
d4 c5 {next …cxd4 is good for Black.} 25. c3 Bc8 26. Rg2 bxc3 27. bxc3 cxd4
28. cxd4 Be6 ({Better is} 28… Bxf5 29. Rxf5 (29. gxf5 Qh4 $14) 29… Qh4) 29.
Qg3 $1 $16 Bxb3 30. Nxb3 Rb8 $2 (30… Nd5 $16) 31. Nxa5 h5 (31… Nd5 $142 32.
Nc6 Rb3) 32. gxh5 $18 Qxh5 33. Nc6 Rb3 (33… Rb7 $142 34. a5 Rd7) 34. a5 (34.
Qd6 $142) 34… Kh7 35. a6 Rb6 36. Ne5 Rxa6 37. Ne7 Qh6 38. Nf5 Qh5 39. Ne7 Qh6
$1 40. N7xg6 fxg6 41. Nxg6 Rfa8 {Threatening …Nh5.} 42. Ne7 (42. Nf4 $142 $1)
42… Ra1 $16 {[#]} 43. Nf5 $1 {[%cal Rf5h6]} Rxf1+ 44. Kxf1 Ra1+ 45. Kf2 Ra2+
{[#]} 46. Ke1 $1 Ra1+ 47. Kd2 Ra2+ 48. Kc1 Rxg2 49. Qxg2 Qg6 50. Qh3+ Qh5 51.
Qxh5+ Nxh5 {[%mdl 4096] Endgame KN-KN} 52. Kc2 Kg6 53. Ng3 {Threatens to win
with Nxh5.} Nf6 $1 54. Kb3 Kg5 $1 55. Kc4 {And now d5 would win.} Kg4 56. d5
Kf3 $1 57. Kd4 (57. d6 {looks sharper.} Kxe3 58. Nh5 Nd7 59. Nxg7 Kf4 60. h4)
57… Nxd5 $1 {The position is equal.} 58. Kxd5 Kxe3 59. Nxe4 $11 {KN-KP} Kf3
60. h3 Kg2 61. Ng5 Kg3 62. Ke5 {Hoping for Kf5.} Kh4 63. Kf5 $1 {[%cal Rf5g6]
White threatens Kg6 and mate.} Kg3 64. Ke4 {Black must now prevent Kf5.} Kh4
65. Kf4 g6 {Precision: White = 65%, Black = 68%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Artemiev, Vladislav”]
[Black “Tarjan, James”]
[Result “1-0”]
[ECO “E17”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2404”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “99”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,99,12,7,8,-5,26,17,13,12,32,37,33,28,27,15,73,64,62,57,57,48,57,50,
39,46,52,44,29,0,0,0,84,70,163,160,163,163,176,121,156,145,202,108,165,85,71,
39,265,266,267,201,195,195,188,185,212,185,215,215,215,215,215,215,344,325,320,
309,338,344,384,369,366,368,354,302,1091,1104]} 1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 4.
Nf3 Be7 5. O-O O-O 6. b3 b6 7. Bb2 Bb7 8. cxd5 exd5 9. d4 Nbd7 10. Nc3 {
[%cal Bb1c3,Bc3e2,Be2f4][%mdl 32]} Re8 11. Rc1 a6 12. e3 {E17: Queen’s Indian:
4 g3 Bb7 5 Bg2 Be7} Bd6 13. Ne2 {[#] LiveBook: 3 Games} Qe7 $146 ({Predecessor:
} 13… Ne4 14. Nf4 Qe7 15. Rc2 a5 16. Qc1 Ndf6 17. Rd1 a4 18. b4 c6 19. a3
Bxf4 20. exf4 {1/2-1/2 (59) Pashikian,A (2603)-Duda,J (2506) Legnica 2013}) 14.
Nf4 {The position is equal.} Rad8 15. Re1 {[%cal Bf1e1,Be1e2,Be2c2][%mdl 32]}
Ne4 16. Re2 Ndf6 17. Ne5 c5 18. Rec2 Rc8 19. Ng4 {Threatening Nxf6+.} Nxg4 (
19… c4 $11 {keeps the balance.}) 20. Qxg4 $16 c4 21. bxc4 dxc4 22. Nh5 $1 {
[%csl Gh5][%cal Rg4g7]} ({Much weaker is} 22. Rxc4 Rxc4 23. Rxc4 Nxf2 $15)
22… f5 $1 {[%cal Rf5g4]} 23. Qxf5 $40 {[%mdl 128] White mounts an attack.}
Rf8 24. Qg4 Bd5 25. Bxe4 Bxe4 {[#]} 26. Nxg7 $1 {[%mdl 512] Threatens to win
with Nf5+.} Bf3 (26… Qxg7 27. Qxe4) 27. Qe6+ Qxe6 (27… Kxg7 $11 28. d5+ c3
$1 {[%mdl 512]} 29. Rxc3 Qxe6 30. Rxc8+ Qf6 $1 {[%mdl 512]} 31. Bxf6+ Rxf6) 28.
Nxe6 b5 (28… Rf5 $14) 29. Nxf8 $18 Bxf8 30. a3 Kf7 31. Rd2 (31. h3 $18) 31…
Ke6 {[#]} 32. d5+ $1 Bxd5 (32… Kd7 $16 33. Rdc2 Bxd5) 33. e4 (33. f4 $18 Bc6
34. Kf2) 33… Bb7 {[#]} (33… Bc6 $16 34. Rc3 a5) 34. Kf1 (34. Re2 $1 $18)
34… a5 $16 35. f4 {f5+ is the strong threat.} Bxe4 $2 ({Black should try}
35… b4 $1 $14) 36. Re1 $18 Kf5 {[#]} 37. g4+ $1 Kxg4 38. Rxe4 {Strongly
threatening Rg2+.} c3 39. Rg2+ Kf3 40. Re5 {White wants to mate with Bc1.} cxb2
{[%mdl 4096] Endgame KRR-KRB} 41. Rf2+ Kg4 42. Rg5+ Kh4 43. Rxb2 b4 (43… Bxa3
{is a better defense.} 44. Rbxb5 Bd6) 44. a4 ({Not} 44. Rxa5 bxa3 45. Ra2 Kg4
$16) 44… Rc1+ 45. Ke2 Bc5 46. Rb3 Rc4 47. Kf3 Bb6 48. Rd3 Bc7 49. Rf5 Bb6 $2
(49… h5 50. h3 Rc6) 50. Rf6 {Precision: White = 53%, Black = 49%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Almasi, Zoltan”]
[Black “Bulmaga, Irina”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B90”]
[WhiteElo “2702”]
[BlackElo “2402”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “126”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,126,0,12,20,33,0,33,12,23,-10,16,0,-7,0,9,9,8,5,16,24,18,10,23,20,42,
12,18,0,32,33,54,59,71,67,69,43,43,37,38,38,38,22,54,18,19,19,100,98,75,19,19,
19,19,19,40,40,40,40,40,40,40,40,40,26,33,33,33,0,33,0,40,40,40,40,40,40,40,40,
40,40,40,40,40,47,40,40,40,33,33,33,33,33,40,38,33,0,40,40,40,0,40,0,41,40,33,
33,33,33,34,0,33,0,40]} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6.
Nb3 e6 {B90: Sicilian Najdorf: Unusual White 6th moves, 6 Be3 Ng4 and 6 Be3 e5}
(6… e5 7. Bg5 Be6 8. f4 exf4 9. Qd2 Be7 10. O-O-O Bxb3 11. cxb3 Nc6 12. Bxf4
O-O 13. Bxd6 Bxd6 14. Qxd6 Qa5 15. Be2 {1/2-1/2 (76) Kryvoruchko,Y (2695)
-Abdusattorov,N (2558) Batumi 2018}) 7. g4 Nc6 8. Bg2 Be7 {LiveBook: 6 Games}
9. g5 Nd7 10. h4 O-O $146 ({Predecessor:} 10… Qc7 11. f4 b5 12. Be3 Nb6 13.
Qe2 Rb8 14. Bf2 {1-0 (38) Mastrovasilis,D (2593)-Tsolakidou,S (2364) Porto Rio
2016}) 11. f4 b5 {[%cal Bb7b5,Bb5b4][%mdl 32]} 12. O-O Bb7 13. a4 b4 14. Ne2
Nc5 (14… a5 {feels hotter.} 15. Be3 Nb6 16. Bf2 Ba6 17. Re1 Nc4) 15. Be3 Nxb3
16. cxb3 Re8 17. Rc1 Bf8 18. Qd3 d5 19. e5 Rc8 20. Nd4 Nxd4 21. Qxd4 Qe7 22.
Qb6 Rxc1 23. Rxc1 Rc8 24. Rxc8 Bxc8 25. Bf1 (25. Bd4 {is interesting.} Qb7 26.
Kf2 Be7 27. Ke3 h6 28. Bf1) 25… Qb7 26. Qxb7 Bxb7 $14 {[%mdl 4096] Endgame
KBB-KBB} 27. Kf2 Be7 28. Bb6 h6 29. Ke3 f6 $1 {[%cal Rh6g5]} 30. Bh3 Bc8 {[#]}
(30… Kf7 $1 $11 {keeps the balance.}) 31. gxf6 $1 $16 gxf6 32. h5 (32. Kd4
$16) 32… fxe5 $11 33. fxe5 Bh4 $1 34. Kf3 Kf7 35. Be3 Kg7 36. Bc5 Be1 $1 37.
Bf1 Bb7 38. Bd3 Bc8 39. Be7 Bd2 40. Bg6 Bd7 41. Bd3 Bc8 42. Bc5 Be1 43. Bf2 Bd2
$1 44. Be3 Be1 $1 45. Bf1 Bb7 46. Kg4 Bc8 47. Be2 Bb7 48. Bd3 Bc8 $1 49. Bg6
Bd7 50. Kf3 Bc6 51. Bc5 Bd2 52. Bd6 Bd7 53. Bd3 Bc8 $1 54. Bf1 Bb7 55. Bc5 Bc8
56. Be3 Be1 $1 57. Bh3 Bd7 58. Bc5 Bd2 59. Bd6 Bc8 60. Ke2 Bf4 $1 61. Kd3 Bg3
62. Kd4 {aiming for Kc5.} Bf2+ 63. Kd3 Bg3 {Precision: White = 53%, Black =
61%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Nabaty, Tamir”]
[Black “Seul, Georg”]
[Result “1-0”]
[ECO “D02”]
[WhiteElo “2692”]
[BlackElo “2402”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “117”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,117,16,13,18,9,5,4,0,13,0,25,13,28,11,6,15,106,91,101,18,16,28,30,0,
0,0,0,0,2,0,0,-11,-8,-18,15,-19,0,0,32,19,34,17,35,35,69,64,66,59,62,55,60,58,
77,86,99,76,134,144,289,270,298,94,93,40,207,229,230,216,224,210,201,122,122,
91,91,84,182,165,214,212,259,248,252,258,250,245,244,232,232,218,262,250,244,
235,2326,1672,1606,1522,740,740,1256,740]} 1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. e3 e6 4. Nf3
Bd6 5. Bxd6 cxd6 6. c4 {D02: 1 d4 d5 2 Nf3 sidelines, including 2…Nf6 3 g3
and 2…Nf6 3 Bf4} dxc4 7. Bxc4 O-O 8. Nc3 a6 9. O-O b5 {LiveBook: 3 Games} 10.
Bd3 Bb7 11. a3 (11. Qe2 Nbd7 12. a4 {1-0 (44) Karjakin,S (2783)-Meier,G (2630)
chess.com INT 2017}) 11… Nbd7 12. e4 Rc8 $146 ({Predecessor:} 12… Qb6 13.
Re1 Rfd8 {1/2-1/2 (43) Waechter,N (2000)-Gamisch,L (1759) Borken 2016}) 13. Re1
e5 14. d5 Qb6 15. Qd2 Nc5 {Strongly threatening …Nb3.} 16. Bc2 b4 (16… Rc7
$11) 17. axb4 $16 Qxb4 18. Nh4 (18. Nd1 $16 Qxd2 19. Nxd2) 18… Rc7 $11 19.
Nf5 {[#] Black must now prevent Nxg7!} Ne8 $1 20. Ra2 Bc8 21. Ne3 g6 22. Nb1
Rb7 23. f3 f5 {[%cal Rf5e4]} 24. exf5 gxf5 25. Rc1 {[%cal Be1c1,Bc1c3,Bc3b3,
Bb3b8][%mdl 32]} Kh8 26. Bd1 Bd7 27. Nc4 Qxd2 (27… e4 {with more
complications.} 28. Qc3+ Qxc3 29. Nxc3 Rb4 30. Ne3 Nc7) 28. Nbxd2 Nd3 29. Rc3
Nb4 30. Rb3 Rb5 31. Ra4 Nxd5 {[#] Hoping for …Rxb3.} 32. Rxa6 Rc5 33. Rb8 {
And now Rxd6 would win.} Rg8 34. Bb3 ({Not} 34. Nxd6 $2 Rc1 $19) 34… Nf4 35.
g3 Be6 36. Kf1 Nd3 (36… Nd5 $142) 37. Nxd6 $16 Nc7 (37… Nxd6 $16 38. Rxg8+
Bxg8) 38. Rab6 $18 Bxb3 39. Nxb3 $2 (39. Rxb3 $18 Rc1+ 40. Ke2) 39… Rc2 $16
40. Nxf5 $40 {[%mdl 128] Black needs to defend precisely.} ({Better is} 40.
Nf7+ $16 Kg7 41. Rxg8+ Kxg8 42. Nh6+ Kf8 43. Nxf5) 40… Nxb2 $2 ({Black
should try} 40… Rxh2 $14 41. Rxg8+ Kxg8) 41. Na5 Rc1+ 42. Kg2 Rc2+ 43. Kh3
Nd3 44. Nc6 {Intending Nd8 and mate.} Ne6 45. Rxg8+ Kxg8 46. Nb4 Nxb4 (46…
Rb2 $16) 47. Rxe6 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} ({Don’t take} 47. Rxb4 $6 Rf2
$16) 47… Nd3 48. Re7 Rf2 49. Rg7+ Kf8 50. Rxh7 Rxf3 51. Kg4 e4 52. Rh8+ Kf7
53. Nd6+ Kg7 54. Re8 Nf2+ 55. Kg5 Re3 $2 (55… Nh3+ 56. Kh4 Nf2 57. Nxe4 Re3)
56. Re7+ $18 {White is clearly winning.} Kg8 57. Kg6 {[%cal Re7e8]} Rf3 58.
Nxe4 Kf8 59. Re6 {Precision: White = 54%, Black = 44%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Howell, David W L”]
[Black “Rahul Srivatshav P”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A48”]
[WhiteElo “2689”]
[BlackElo “2395”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “106”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,106,0,12,11,27,0,1,0,-7,-6,-6,-32,18,-13,14,14,38,20,43,38,33,21,12,0,
0,0,0,6,47,50,93,95,98,99,93,81,81,7,0,4,7,2,7,0,20,0,0,0,0,0,0,-8,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,8,6,9,0,0,0,0,0,0,0,8,8,8,8,8,8,8,8,104,104,104,104,104,96,110,110,
110,96,96,96,96,8,8,8,8]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. c3 b6 5. a4 $146 ({
Predecessor:} 5. Nbd2 Bb7 6. e3 c5 7. Bd3 O-O 8. O-O Nc6 9. Qe2 d5 10. dxc5
bxc5 11. e4 Qc7 12. Bxf6 dxe4 13. Nxe4 exf6 14. Nxc5 Rae8 15. Qd1 Ba8 {0-1 (52)
Georgiev,K (2623)-Moskalenko,A (2522) Katowice 2017}) 5… a6 6. Nbd2 {A48: 1
d4 Nf6 2 Nf3 g6: Torre, London and Colle Systems} Bb7 7. Qc2 c5 8. dxc5 bxc5 9.
e4 O-O 10. h3 d6 11. Be2 Nbd7 12. O-O Ra7 13. Rfe1 Qa8 {[%cal Rf6e4]} 14. Bf1
$36 {[%mdl 2048] White has the initiative.} Bc6 15. Rad1 Rb8 16. e5 dxe5 17.
Nxe5 Nxe5 18. Rxe5 Rd7 (18… h6 $5 {[%cal Rh6g5]} 19. Bxf6 exf6 20. Rxc5 a5
$11) 19. Ree1 Ne4 20. Nxe4 Bxe4 21. Qe2 Rxd1 22. Rxd1 e6 23. Qxa6 (23. a5 $16)
23… Qxa6 $11 24. Bxa6 Bc2 25. Rd2 Bxa4 26. Bf4 Re8 27. Bc7 Bf6 28. f4 Ra8 29.
Bc4 Bc6 30. Kf2 h5 31. g3 Rc8 32. Bd6 Rd8 {[#] And now …Be7! would win.} 33.
Ke3 Bd5 34. Bc7 Rc8 35. Bxd5 Rxc7 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} 36. Bc4 e5 37.
Rd6 Kg7 38. Bd5 Re7 {White must now prevent …exf4+.} 39. Rc6 exf4+ 40. Kxf4
Re2 41. Rxc5 Be5+ 42. Kf3 Rxb2 {[#]} 43. Bxf7 $1 {[%mdl 512]} Bxc3 (43… Kxf7
44. Rxe5) 44. Bxg6 {Bd3 is the strong threat.} Bd4 45. Rc6 Rb6 (45… Rb3+ $11
{remains equal.} 46. Ke4 Rxg3) 46. Rxb6 $16 Bxb6 47. Bxh5 {KB-KB} Bc7 48. g4
Bd8 49. Kg3 Kh6 50. h4 Be7 51. Be8 Bd8 52. g5+ (52. Bb5 $16) 52… Bxg5 $1 $11
53. hxg5+ Kxg5 {Precision: White = 43%, Black = 61%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Sethuraman, S.P..”]
[Black “Trent, Lawrence”]
[Result “1-0”]
[ECO “B66”]
[WhiteElo “2673”]
[BlackElo “2391”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,85,56,48,64,65,41,63,59,52,54,58,83,76,87,79,129,91,93,77,83,77,89,
60,358,348,480,390,378,242,255,236,222,133,133,116,109,113,116,129,132,126,131,
0,128,115,138,141,185,118,137,0,185,185,188,187,329,323,896,840,994,972,995,
695,758,614,887,689,633,619,808,718]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4
Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. Qd2 Qb6 8. Nb3 a6 9. O-O-O Qc7 {B66: Sicilian:
Richter-Rauzer: 7…a6 8 0-0-0 h6} 10. Bxf6 gxf6 11. f4 b5 {White is slightly
better.} 12. Kb1 h5 13. Bd3 {[#]} Bb7 $146 ({Predecessor:} 13… Bd7 14. Rhf1
Rb8 15. Qe1 b4 16. Ne2 a5 {1/2-1/2 (32) Nataf,I (2534)-Nakamura,H (2697)
Montreal 2008}) 14. Rhe1 O-O-O 15. Qf2 Qb8 16. Qh4 Qc7 17. Qxf6 Rg8 18. Qh4
Rxg2 19. Qxh5 {aiming for Nd5!} Bg7 $2 {[%mdl 8192] [#]} (19… Rg6 $14) 20.
Nd5 $1 $18 {[%cal Rd5c7][%mdl 512]} Qb8 (20… exd5 21. Qh3+) 21. Qxf7 {
[%cal Rd5b6]} exd5 22. Bf1 Rxh2 {And now …Qc7 would win.} 23. Qxg7 Qc7 24.
Qxc7+ ({White should play} 24. Qg3 $18 Rdh8 25. exd5) 24… Kxc7 $16 25. exd5
Nb4 26. Nd4 {Black must now prevent Ne6+.} Kb6 27. f5 Rc8 {[%cal Rb4c2]} 28.
Re2 Rh1 29. Ree1 Rh2 $1 {[%cal Rb4c2]} 30. Be2 Nxd5 31. Bf3 $36 {[%mdl 2048]
White is on the roll.} Rf2 32. Rf1 (32. Re2 $18 Rxe2 33. Nxe2) 32… Rh2 33.
Rfe1 Rf2 $1 34. Re2 Rxe2 35. Nxe2 ({Much less strong is} 35. Bxe2 $6 Rg8 $16)
35… Re8 (35… Nc3+ {might work better.} 36. Nxc3 Bxf3) 36. Bxd5 $18 Rxe2 $2
{[#]} (36… Bxd5 37. Rxd5 Rxe2 38. Rxd6+ Kc5) 37. Bxb7 $1 {White is clearly
winning.} Kxb7 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} 38. Rf1 Re7 {[#]} 39. a4 $1 {
[%mdl 512]} Kc6 (39… bxa4 40. Ka2) 40. Ka2 b4 41. f6 Rf7 42. Kb3 a5 43. Kc4 {
Precision: White = 71%, Black = 59%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Kovalev, Vladislav”]
[Black “Guramishvili, Sopiko”]
[Result “1-0”]
[ECO “B91”]
[WhiteElo “2664”]
[BlackElo “2378”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “57”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,57,18,0,-20,-14,-6,58,18,87,73,79,96,90,92,112,109,100,120,111,107,
113,115,122,56,58,31,42,35,47,47,119,132,132,110,107,106,1214,1206,1198,1166,
1504,1438,3021,2695]} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g3
e5 7. Nf3 {B91: Sicilian Najdorf: 6 g3} (7. Nb3 Be7 8. Bg2 O-O 9. a4 Nc6 10.
O-O Nb4 11. a5 Be6 12. Bg5 h6 13. Bxf6 Bxf6 14. Ra4 Nc6 15. Nd5 Rc8 16. c3 g6
17. Nxf6+ Qxf6 18. Qxd6 {1/2-1/2 (68) Duda,J (2737)-Grischuk,A (2766) chess.
com INT 2018}) 7… Be7 8. Nh4 O-O {LiveBook: 4 Games} 9. Nf5 {The position is
equal.} Bxf5 $146 ({Predecessor:} 9… Re8 10. Nxe7+ Qxe7 11. Bg2 h6 12. O-O b5
13. a4 b4 14. Nd5 Nxd5 15. exd5 {1/2-1/2 (31) Trkulja,Z (2179)-Menezes,C (2414)
Vienna 2016}) 10. exf5 Qc8 (10… d5 $11) 11. Bg2 h6 (11… Qxf5 $11 12. Bxb7
Ra7) 12. g4 $16 d5 13. Nxd5 Nxd5 14. Qxd5 Bb4+ {[#]} 15. Kf1 $1 Rd8 16. Qb3 Nc6
17. c3 Bc5 18. Be4 Rd6 19. h4 ({White should try} 19. Qc4 $16 Bb6 20. Kg2)
19… Qd7 $14 20. g5 Rd1+ 21. Kg2 Rxh1 22. Kxh1 Bxf2 (22… g6 $14) 23. gxh6
Bxh4 24. Be3 Na5 25. Qd5 Qc7 $2 {[%mdl 8192] [#]} (25… Qxd5 $16 26. Bxd5 gxh6
) 26. Rg1 $18 {White is clearly winning.} Bf6 27. Qd1 Qc4 28. Qf3 Nc6 29. hxg7
{Precision: White = 63%, Black = 36%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Xiong, Jeffery”]
[Black “Karavade, Eesha”]
[Result “1-0”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2656”]
[BlackElo “2374”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “41”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,41,13,31,20,25,23,34,38,29,0,142,124,230,234,229,155,153,154,718,720,
2398,1029,1033,1021,29988,29989,29989,29990]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4.
dxc5 e6 5. Nf3 Bxc5 6. a3 {B12: Caro-Kann: Advance Variation} Ne7 (6… Nd7 7.
Bd3 f6 8. b4 Be7 9. Bb2 fxe5 10. Nxe5 Nxe5 11. Bxe5 Bf6 12. O-O Nh6 13. Bxf6
Qxf6 {1-0 (70) Jakovenko,D (2735)-Fedoseev,V (2706) Poikovsky 2018}) 7. Bd3 Ng6
8. O-O O-O {LiveBook: 8 Games} 9. Ng5 {Qh5 is the strong threat.} Be7 10. Qh5 {
[%csl Gg5][%cal Rh5h7]} Bxg5 $1 11. Bxg5 Qc7 $146 ({Predecessor:} 11… Qb6 12.
Be7 Re8 {0-1 (43) Hoolt,S (2393)-Sargsyan,A (2276) Stary Smokovec 2018}) 12.
Nc3 {And now Nb5 would win.} Nc6 (12… Qxe5 $11 {keeps the balance.} 13. Rae1
Qc7) 13. f4 $1 $40 {[%mdl 128] Black is in trouble.} Nd4 {[#]} (13… h6 $16)
14. Rae1 $1 $18 h6 15. Bf6 gxf6 16. exf6 Nf5 $2 (16… Qd8 $16) 17. Bxf5 $1
exf5 18. Nxd5 (18. Re3 $142 Qd8 {[#]} 19. Nxd5 $1 {[%mdl 512]} Qxf6 20. Nxf6+
Kg7 21. Qd1) 18… Qc5+ 19. Re3 Rd8 20. Qxh6 {[%csl Gf6][%cal Rh6g7]} Qf8 21.
Ne7+ {Precision: White = 77%, Black = 20%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “L’Ami, Erwin”]
[Black “Serarols Mabras, Bernat”]
[Result “1-0”]
[ECO “B11”]
[WhiteElo “2639”]
[BlackElo “2367”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “83”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,83,18,26,17,23,14,29,24,35,25,50,50,47,55,57,56,56,47,53,42,55,58,58,
50,61,60,72,72,95,79,93,68,77,49,47,53,141,130,120,122,125,122,160,130,193,196,
197,188,293,253,249,228,414,407,418,418,386,397,468,454,429,432,418,373]} 1. e4
{Ftacnik,L} c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bg4 4. d4 e6 5. h3 Bxf3 6. Qxf3 dxe4 7. Qxe4 {
B11: Caro-Kann: Two Knights Variation} Nf6 8. Qd3 Be7 (8… Na6 9. a3 Qb6 10.
Be2 Be7 11. O-O O-O 12. Rd1 Rfd8 13. b4 Nc7 14. Na4 Qb5 {1/2-1/2 (39) Vachier
Lagrave,M (2794)-Ivanchuk,V (2732) Germany 2018}) 9. g3 O-O 10. Bg2 Nbd7 11.
O-O Qc7 {LiveBook: 6 Games} 12. Ne2 $146 ({Predecessor:} 12. b3 Rad8 13. Bb2
Rfe8 14. Rad1 Bf8 {1-0 (45) Vallejo Pons,F (2693)-Nisipeanu,L (2643) Plovdiv
2012 CBM 148 [Ftacnik,L]}) 12… Rfd8 13. Qb3 Qb6 14. c3 Rac8 15. Nf4 (15. Re1
{keeps more tension.} a5 16. Qc2 Qa6 17. Nf4 c5 18. d5) 15… Qxb3 16. axb3 a6
17. Nd3 Bd6 18. Re1 Re8 19. f4 Red8 20. g4 {[%cal Bg3g4,Bg4f5][%mdl 32]} Kf8
21. b4 Nd5 22. Bf3 Kg8 23. Kf2 Nf8 24. f5 exf5 25. gxf5 Nd7 26. Nc5 Rc7 27. Bg5
(27. Bxd5 $5 cxd5 28. Kf3 $14) 27… N7f6 28. Bxd5 cxd5 ({Better is} 28… Bxc5
$1 $14 29. Bxf6 (29. bxc5 Rxd5 30. Bxf6 Rxf5+ 31. Kg3 gxf6 $14) 29… gxf6) 29.
Bxf6 $1 $16 gxf6 30. Nd3 Rcc8 31. Kf3 Kf8 32. Re2 Bc7 (32… h5 $16 {keeps
fighting.} 33. Rg2 Ke7) 33. Rg2 h5 34. Rag1 b6 (34… Ke7 {was called for.} 35.
Rg7 Rh8) 35. Rg8+ Ke7 36. Re1+ Kd7 $2 {[#]} (36… Kd6 37. Rg7 Rf8) 37. Rg7 $18
Rf8 38. Re6 Rce8 39. Rxf6 Ke7 40. Re6+ Kd8 41. Rxe8+ Kxe8 42. Nf4 {Precision:
White = 62%, Black = 35%.} 1-0

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Kashlinskaya, Alina”]
[Black “Giri, Anish”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A40”]
[WhiteElo “2447”]
[BlackElo “2780”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “72”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,72,5,10,0,0,0,0,0,0,-3,-2,0,9,-22,1,-12,18,0,29,22,24,27,35,43,12,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
1. d4 e6 2. c4 Bb4+ 3. Bd2 a5 4. Nf3 d5 (4… Nf6 5. e3 b6 6. Bd3 Bb7 7. O-O
O-O 8. Nc3 d6 9. Rc1 Nbd7 10. Qe2 Bxc3 11. Bxc3 Ne4 12. Nd2 f5 13. Bxe4 fxe4
14. Qg4 Rf6 15. Nxe4 Rg6 16. Qf3 {1-0 (35) Anton Guijarro,D (2652)-Forcen
Esteban,D (2569) Linares 2018}) 5. Bxb4 axb4 6. e3 {A40: Unusual replies to 1
d4} b6 7. Nbd2 $146 ({Predecessor:} 7. Bd3 Nf6 8. Qc2 O-O 9. Nbd2 c5 10. O-O
dxc4 11. Bxc4 Qe7 12. Rfd1 Bb7 13. Bd3 Rc8 14. dxc5 {1/2-1/2 (14) Keber,
E-Osthus,R DESC email 2001}) 7… Nf6 8. Be2 O-O 9. O-O Qe7 10. Qb3 Bb7 11.
Rfc1 dxc4 12. Bxc4 c5 13. Bb5 Ne4 14. Nxe4 Bxe4 15. dxc5 bxc5 16. Qc4 Qb7 17.
Qxc5 {The position is equal.} Bxf3 18. gxf3 Ra5 19. Bc6 $1 {[%cal Rc6b7]} Qa6
20. Qc4 $1 Nxc6 21. Qxc6 Qe2 22. Rc2 Qd3 23. Qe4 Qxe4 24. fxe4 $11 {[%mdl 4096]
Endgame KRR-KRR} b3 25. Rc3 Rxa2 26. Rxa2 bxa2 {KR-KR} 27. Ra3 Rb8 28. Rxa2 g5
29. Kf1 Kg7 30. Ke2 Kf6 31. Kd3 g4 32. Kc3 Rc8+ 33. Kd3 Rd8+ 34. Kc3 Rc8+ 35.
Kd3 Rd8+ 36. Kc3 Rc8+ {Precision: White = 73%, Black = 81%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Sundararajan, Kidambi”]
[Black “Kramnik, Vladimir”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A25”]
[WhiteElo “2445”]
[BlackElo “2779”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “153”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,153,28,13,41,46,56,50,55,47,47,30,39,35,56,59,70,66,82,75,87,87,103,
0,82,0,89,73,87,81,83,95,91,86,118,95,123,100,114,111,111,112,113,63,161,154,
135,21,21,34,66,56,80,66,76,0,0,0,0,0,0,-6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-38,-38,-38,-38,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,
-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-27,-27,0,-71,-71,-71,-71,-71,-71,
-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,-71,0,-71,-8,-8,-8,-8,-8,-8]} 1. c4 Nf6 2. Nc3
e5 3. e3 Nc6 4. a3 g6 (4… d5 5. cxd5 Nxd5 6. Qc2 Nxc3 7. dxc3 a5 8. Nf3 Bd6
9. a4 O-O 10. Bc4 Bg4 11. h4 Qf6 12. Ng5 Bf5 13. e4 Bd7 {1-0 (52) Harikrishna,
P (2731)-Vidit,S (2723) chess.com INT 2018}) 5. d4 d6 6. Nf3 {A25: English
Opening vs King’s Indian with …Nc6 but without early d3} Bg7 7. Be2 O-O 8.
O-O {LiveBook: 6 Games. White has an edge.} e4 9. Nd2 Re8 10. b4 {[%cal Bb2b4,
Bb4b5][%mdl 32]} h5 $146 ({Predecessor:} 10… Qe7 11. b5 Nd8 12. a4 h5 13. Ba3
{0-1 (39) Horvath,J (2538)-Poulet,P (2300) Vaujany 2015}) 11. b5 Na5 12. Bb2
Bf5 13. Nd5 c5 14. bxc6 Nxc6 15. Qb3 b6 16. Bc3 Rc8 17. a4 h4 18. a5 ({White
should play} 18. h3 $16) 18… Nxa5 {[#]} (18… Nxd5 $11 19. cxd5 Nxa5) 19.
Bxa5 (19. Nxf6+ $1 $16 Bxf6 20. Bxa5 bxa5 21. Qc3) 19… bxa5 (19… Nxd5 $1
$11 {remains equal.} 20. cxd5 bxa5) 20. Nxf6+ $16 Bxf6 21. Qc3 Rc5 22. Qa3 Rc7
23. Qxa5 Bg7 24. Rfc1 Qe7 25. Nb1 Rb8 26. Nc3 Rcb7 27. h3 Bc8 28. Rcb1 f5 (
28… Rxb1+ $14 29. Rxb1 Rxb1+ 30. Nxb1 a6) 29. Rxb7 $18 Rxb7 30. Rb1 (30. Nd5
$16 Qf8 31. Nf4) 30… Rxb1+ $11 31. Nxb1 Bf8 32. Nc3 Qb7 33. Qd8 Be6 34. Nd5 (
{Of course not} 34. Qxh4 Qb2 $11) ({Better is} 34. Nb5 $16) 34… Bxd5 35. cxd5
Kg7 36. Qa5 Be7 37. Qb5 Qc8 38. Qc6 Qd8 39. Bb5 a5 40. Qd7 Qf8 41. Qc7 Kh6 42.
Qxa5 Bg5 43. Qc3 f4 44. exf4 Qxf4 45. Bd7 Qf7 (45… e3 {feels hotter.} 46.
Qxe3 Qxe3 47. fxe3 Bxe3+ 48. Kf1 Kg5) 46. Be6 Qa7 47. g3 hxg3 48. Qxg3 Qxd4 49.
h4 ({Don’t blunder} 49. Qxd6 $2 Qd1+ 50. Kg2 Qf3+ 51. Kf1 e3 $19) 49… Bc1 50.
Kg2 Qf6 51. Qg4 Bf4 52. h5 gxh5 53. Qf5 Qg6+ 54. Qxg6+ Kxg6 $15 {[%mdl 4096]
Endgame KB-KB} 55. Bd7 Kg5 56. Be8 Be5 57. Bf7 h4 58. Be6 Kf4 59. Bd7 Bd4 60.
Bc8 Bc5 61. Be6 Ke5 62. Kf1 Bb6 63. Kg2 Kd4 64. Kf1 Kd3 65. Bf5 $1 Kd4 66. Be6
Kc4 67. Ke2 Kc3 {And now …Bxf2! would win.} 68. Bf5 Kd4 69. Be6 Ke5 70. Kf1
Kf4 {[#] Strongly threatening …Kf3.} 71. Kg2 Ba7 72. Bd7 Ke5 73. Be6 Bc5 74.
Kf1 h3 (74… Bb4 $17 {next …Bc5 is good for Black.} 75. Kg1 Kf4) 75. Bxh3
$11 {The position is equal.} Kxd5 76. Ke2 Ke5 77. f3 {Precision: White = 72%,
Black = 65%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Sadhwani, Raunak”]
[Black “Anand, Viswanathan”]
[Result “0-1”]
[ECO “C70”]
[WhiteElo “2438”]
[BlackElo “2771”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “148”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,148,33,45,33,48,30,41,29,45,55,52,48,31,16,33,33,19,26,27,14,49,49,
59,55,53,67,187,237,212,225,197,206,202,135,146,144,145,47,109,117,288,58,173,
170,154,28,26,29,35,0,0,0,0,0,0,-75,-82,-146,-142,-145,-137,-137,-141,-144,
-150,-175,-166,-177,-162,-156,-129,-152,-130,-137,-128,-157,-147,-189,-185,
-216,-214,-244,-185,-203,-153,-169,-176,-177,-178,-177,-158,-154,-116,-155,
-179,-213,-211,-217,-228,-228,-215,-208,-216,-219,-189,-225,-217,-217,-211,
-197,-178,-493,-493,-493,-486,-474,-445,-1445,-1160,-1760,-1331,-2542,-2280,
-2537,-2532,-2249,-2053,-6095,-5872,-2631,-2119,-29951,-6436,-29972,-29964]} 1.
e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 {[%cal Bf1b5,Bb5a4,Ba4b3,Bb3d5][%mdl 32]} a6 4. Ba4 g6
5. O-O Bg7 6. c3 {C70: Ruy Lopez: 3…a6 4 Ba4, Norwegian and Delayed
Schliemann} b5 (6… Nge7 7. d4 exd4 8. cxd4 b5 9. Bc2 d5 10. exd5 Nxd5 11.
Re1+ Be6 12. Bg5 Qd7 13. Nc3 O-O 14. Be4 Rae8 15. Bxd5 Bxd5 16. Ne5 Nxe5 17.
dxe5 {1/2-1/2 (32) Anand,V (2760)-Mamedyarov,S (2808) Stavanger 2018}) 7. Bb3
d6 8. d4 exd4 {LiveBook: 5 Games} 9. Nxd4 Bd7 $146 ({Predecessor:} 9… Bb7 10.
Re1 Nge7 11. Nf3 O-O 12. Bg5 h6 13. Bh4 Na5 14. Bc2 Nc4 {1-0 (59) Sasikiran,K
(2672)-Van Foreest,J (2624) Batumi 2018}) 10. Bd5 Nge7 $1 11. Bg5 {[%cal Bc1g5,
Bg5h4,Bh4g3][%mdl 32]} f6 12. Nxc6 $1 Bxc6 13. Bxc6+ Nxc6 14. Bh4 Qd7 15. a4
Rb8 16. axb5 axb5 17. Ra6 Ne7 18. Qb3 Qg4 19. Bg3 Qxe4 20. Ra7 $1 {[%cal Ra7c7]
} Kd7 ({Black should play} 20… Qc4 $14 21. Qxc4 bxc4) 21. Rd1 $18 {[%mdl
1024] White has strong compensation.} Rb6 22. Na3 Nc8 {[#]} 23. f3 $1 Qe8 24.
Ra5 {Threatens to win with Bf2.} Qe6 {[#]} 25. Qb4 $1 ({But not} 25. Qxe6+ Kxe6
26. Nxb5 Rb7 $14) 25… Bh6 26. Rxb5 (26. Nxb5 $16 {Strongly threatening Qa4.}
Re8 27. Qa4 Be3+ 28. Kh1) 26… Re8 (26… Qe2 $1 $14 27. Re1 Be3+ 28. Kh1 Rxb5
29. Nxb5 (29. Rxe2 Rxb4 30. cxb4 Re8 $17) 29… Qd3) 27. Nc4 $16 {[%cal Rb5b6]}
Ra6 $2 (27… Rc6 $16 {is a better defense.} 28. Na5 Be3+ 29. Kh1 Rb6) 28. Rb8
$2 (28. h3 $18) 28… Be3+ (28… Rc6 $1 $14 29. b3 Be3+ 30. Kh1 Bf2 31. Ne5+ (
31. Bxf2 Qe2 $11) 31… fxe5 32. Bxf2 Ne7) 29. Kh1 $18 {Hoping for Re1.} Rc6
30. Na5 ({White should try} 30. Nxe3 $16 Qxe3 31. Qh4) 30… Rb6 $1 $11 {
[%cal Rb6b4]} 31. Rxb6 Nxb6 32. c4 {And now c5 would win.} Ke7 $40 {[%mdl 128]
White needs to defend precisely.} 33. c5 Bxc5 34. Qh4 $1 {aiming for Re1.} Qf7
35. Qh6 (35. Nb7 $1 $11 {keeps the balance.}) 35… g5 $17 36. f4 ({Better is}
36. Nb7) 36… Qg6 37. fxg5 Qxh6 38. gxh6 Be3 39. Bh4 Kf7 40. Rf1 Nd7 41. Nc6
Bxh6 42. Be1 Ne5 43. Nd4 Nd3 44. Bc3 Be3 45. Nc2 Bf2 46. Rd1 Nc5 47. Nb4 Ne4
48. Nd3 Bb6 49. Be1 Ng5 50. h4 Ne4 51. g3 f5 52. Kg2 Nf6 53. Nf4 Re3 54. Bc3 {
Threatening Bxf6.} Ne4 55. Rd3 c6 56. Rxe3 Bxe3 $19 {[%mdl 4096] Endgame
KBN-KBN} 57. Nd3 Ke6 58. Kf3 Bh6 59. Be1 Nf6 60. b3 Ng4 61. Ke2 Ne5 62. Nf2 d5
63. Nd3 $2 (63. Bc3) 63… Nxd3 64. Kxd3 {KB-KB} c5 65. Ke2 Bf8 66. Kf3 (66. h5
$142 c4 67. bxc4 dxc4 68. Kf3) 66… h5 67. Ke3 Bd6 68. Bf2 Be5 69. Kd3 Kd6 70.
Be1 Kc6 71. Bf2 Kb5 72. Be1 c4+ 73. bxc4+ dxc4+ 74. Kc2 Kc5 {Precision: White
= 38%, Black = 66%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Ladron De Guevara Pinto, Paolo”]
[Black “Nakamura, Hikaru”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B38”]
[WhiteElo “2427”]
[BlackElo “2763”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “69”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 31,69,46,41,37,37,37,31,35,31,31,33,33,42,36,69,44,44,16,17,22,16,12,24,
16,25,0,101,38,45,45,45,45,45,45,45,0,45,0,50,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4
cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Nc3 d6 8. Be2 O-O 9. O-O Nxd4 10. Bxd4
Bd7 11. h3 Bc6 12. Qc2 {B38: Sicilian: Maroczy Bind with 5…Bg7 and 7…0-0} (
12. Bf3 a5 13. Qd2 Nd7 14. Bxg7 Kxg7 15. b3 Qb6 16. Nd5 Bxd5 17. exd5 Qb4 18.
Qb2+ Kg8 19. a3 Qb6 {1/2-1/2 (29) Romanov,E (2619)-Ivanchuk,V (2713) Batumi
2018}) 12… a5 13. Rad1 Nd7 14. Bxg7 Kxg7 15. Bg4 Nc5 16. e5 f5 {LiveBook: 6
Games} 17. exf6+ Rxf6 18. Rfe1 $146 ({Predecessor:} 18. Nd5 Bxd5 19. Rxd5 e5
20. Qd2 {1/2-1/2 (20) Valsecchi,A (2491)-Altini,N (2415) Gallipoli 2017}) 18…
h5 19. Be2 e5 20. Bd3 Qb6 21. Be4 Raf8 22. Rd2 $1 g5 23. Bxc6 bxc6 24. Ne4 Nxe4
25. Rxe4 {c5! is the strong threat.} Qc5 26. b3 h4 27. Rde2 Rf4 28. Rxf4 (28.
Qb2 {is more complex.}) 28… gxf4 $11 {[%mdl 4096] Endgame [#] KQR-KQR} (28…
Rxf4 $11 {remains equal.} 29. Qd1 Kg6) 29. Qe4 (29. Qd1 $1 $16) 29… Rf6 30.
Rd2 Kh6 31. Kh2 Qb6 32. Qf3 Rg6 33. Qe4 Rf6 34. Qf3 Rg6 35. Qe4 {Precision:
White = 47%, Black = 60%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Munguntuul, Batkhuyag”]
[Black “Wojtaszek, Radoslaw”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B92”]
[WhiteElo “2422”]
[BlackElo “2727”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “111”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,111,0,0,0,-27,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-19,0,0,0,0,0,-25,-27,
-26,-29,-44,45,50,54,47,68,57,64,72,52,68,107,68,168,43,219,0,39,46,67,0,56,68,
154,134,150,141,261,0,237,237,237,237,237,237,240,240,332,154,154,147,181,139,
139,139,139,139,139,139,138,120,159,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 c5 2.
Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nf3 Be7 8. Bg5 Nbd7 9. a4
{LiveBook: 55 Games. B92: Sicilian Najdorf: 6 Be2} Qb6 10. O-O $146 ({
Predecessor:} 10. a5 Qxb2 11. Bd2 Qb4 12. Nd5 Qc5 13. Bb4 Qc6 14. Nxe7 Kxe7 15.
Nxe5 Nxe5 16. Qd4 Ke8 17. Bxd6 {1-0 (26) Vachier Lagrave,M (2795)-Xiong,J
(2652) chess.com INT 2017}) 10… h6 11. Be3 Qxb2 12. Nd5 Nxd5 13. Qxd5 Nf6 ({
Not} 13… Qxc2 $2 14. Bc4 $16) 14. Qd3 Qb4 15. Nd2 Qa5 16. Nc4 Qc7 17. Nb6 Rb8
18. a5 O-O 19. Rfb1 Qc6 20. Bf3 Be6 21. Rb2 Nd7 22. Nxd7 Bxd7 23. Rab1 Qc8 (
23… Bd8 $15) 24. Ba7 $1 $14 {[%cal Ra7b8]} Ra8 25. Rxb7 Bb5 26. R1xb5 axb5
27. Qxb5 ({And not} 27. Rxe7 Qd8 $17) 27… Bd8 28. a6 Qxc2 29. g3 $1 Bg5 (
29… Rc8 $14) 30. Bb6 (30. Bb8 $1 $18) 30… d5 $2 (30… Bd8 $1 $14) 31. a7
$2 (31. exd5 $18 {Hoping for Be2.} e4 32. Be2) 31… dxe4 32. Be2 $1 {[#]} e3
$1 33. h4 ({White should try} 33. Bc5 $14 exf2+ 34. Kxf2) (33. Bxe3 Bxe3) 33…
exf2+ (33… Qf5 $11 34. hxg5 Qxf2+ 35. Kh1 Rfc8) 34. Kxf2 Bd2 (34… Bd8 $14)
35. Bc5 $1 $16 {[%cal Rc5f8][%mdl 1024] White has strong compensation.} Bc3 {
next …Bd4+ is good for Black.} 36. Rb8 $1 $36 {[%mdl 2048] Black is under
strong pressure.} Qf5+ {[#]} (36… Qe4 $16 37. Bxf8 (37. Rxf8+ Rxf8 38. Qd3
Qxd3 $18) 37… Bd4+ 38. Ke1 Bxa7 39. Rxa8 Qxa8) 37. Kg1 $2 (37. Kg2 $1 $18
Qe4+ 38. Bf3 Qc2+ 39. Kh1 Qc1+ 40. Kh2 Qc2+ 41. Bg2 Rfxb8 42. axb8=R+ Rxb8 43.
Qxb8+ Kh7 44. Qb7) 37… Rc8 $2 (37… Qh3 $11 {and Black is okay.}) 38. Qb7
$18 Raxb8 39. axb8=Q Rxb8 40. Qxb8+ Kh7 41. Qb3 Qe4 42. Qd1 (42. Bc4 $18 {
and White stays clearly on top.} Bd4+ 43. Kh2) 42… g6 $16 43. Kh2 Bd4 44. Bf8
Qa8 45. Bb4 Qe4 46. Qf1 Kg7 47. Be7 f5 48. Bd6 f4 {[#]} 49. g4 $2 (49. Qf3 $1
$16 {[%cal Rf3e4]} Qxf3 50. Bxf3) 49… Qd5 $11 {The position is equal.} 50.
Bb4 Qb3 51. Be1 {Black must now prevent Qf3.} Qe3 52. Qf3 {aiming for Qxe3.}
Qg1+ 53. Kh3 {Bc4 is the strong threat.} Qxe1 54. Qb7+ Kh8 {[%csl Gf4][%cal
Re1g3]} 55. Qc8+ Kh7 {[%cal Re1h1]} 56. Qd7+ {Precision: White = 57%, Black =
42%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Fenil, Shah”]
[Black “Wang, Hao”]
[Result “0-1”]
[ECO “B13”]
[WhiteElo “2411”]
[BlackElo “2722”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 19,82,38,39,33,37,30,31,37,42,43,41,36,65,45,67,72,75,76,80,54,84,39,48,
30,25,26,31,33,24,20,32,11,25,-11,0,-43,-37,-29,0,0,0,-43,-35,-111,-118,-128,
-123,-133,-117,-138,-127,-183,-175,-191,-188,-197,-212,-233,-248,-245,-244,
-253,-241,-235,-219]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nc6 5. c3 Nf6 6.
Bf4 g6 7. Nf3 Bg7 8. O-O O-O 9. Nbd2 Nh5 10. Be3 Qd6 11. Re1 {B13: Caro-Kann:
Exchange Variation and Panov-Botvinnik Attack} b6 12. a4 Bb7 13. Nb3 {White is
slightly better.} a5 14. Qd2 $146 ({Predecessor:} 14. Nbd2 Nf4 15. Bb5 Ne6 16.
Nf1 Ba6 17. Bxa6 Rxa6 18. Qd3 Ra7 {1/2-1/2 (38) Ambartsumova,K (2325)-Burmakin,
V (2520) Pontevedra 2017}) 14… Rfe8 15. Bh6 Bh8 16. Bb5 Nf6 17. Bf4 Qd8 18.
Ne5 Rc8 19. Qd3 Ne4 20. Nd2 (20. Qh3 {seems wilder.} e6 21. Nd2 Nd6 22. Ndf3
Bg7 23. Bd3) 20… Nxe5 21. Bxe5 Bxe5 22. dxe5 Nc5 23. Qh3 Bc6 24. Nf3 {
next Ng5 is good for White.} Ne6 25. Bxc6 Rxc6 26. Red1 (26. Qh6 $5 {[%cal
Re1e3]}) 26… Rc4 27. Qh6 Qd7 28. Qe3 Nc5 29. Qh6 f6 30. Re1 Re4 31. Rxe4 ({
White should try} 31. Qd2 $15) 31… dxe4 $17 32. exf6 exf6 33. Nd4 Nxa4 34.
Qd2 {and if b4 works, White does fine.} Nc5 35. b4 (35. h3 $17 {was necessary.}
) 35… axb4 $19 36. cxb4 Ne6 37. Nb3 Rd8 38. Qe2 Qd3 39. Qxd3 Rxd3 40. Rb1 Kf7
41. Kf1 Nf4 {Precision: White = 60%, Black = 78%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Arjun Kalyan”]
[Black “Le, Quang Liem”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B33”]
[WhiteElo “2408”]
[BlackElo “2715”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “132”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 27,131,32,23,32,31,38,35,39,50,12,61,42,46,45,39,31,33,-13,0,-26,24,0,
35,0,22,0,25,0,0,0,0,-2,-8,-13,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-2,0,-18,-16,-28,-40,-38,-32,
-39,0,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-28,-57,-14,-14,-14,-14,-14,-21,-21,-21,-21,
-36,-43,-58,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 {
[%cal Bd4b5,Bb5a3,Ba3c2,Bc2e3][%mdl 32]} d6 7. Bg5 a6 8. Na3 b5 9. Nd5 Be7 10.
Bxf6 Bxf6 11. c3 Rb8 12. Nc2 O-O 13. h4 g6 14. g3 {B33: Sizilianisch (Lasker/
Pelikan/Sweschnikow-Variante)} Bg7 {LiveBook: 9 Partien} 15. Nce3 (15. h5 Ne7
16. Nce3 Nxd5 17. Nxd5 Bb7 18. Be2 Bf6 19. Qd3 Bg5 20. Rd1 Rc8 21. Bf3 Rc5 22.
Ne3 Rc6 23. Nd5 Rc5 24. Ne3 Rc6 25. Nd5 Rc5 {1/2-1/2 (25) Mueller,G (2575)
-Moll,R (2603) GER email 2015}) 15… Be6 16. h5 {Weiß steht etwas besser.} a5
17. a3 Rb7 18. hxg6 $146 ({Vorgänger:} 18. Bh3 Qd7 19. h6 Bh8 20. Qf3 f5 21.
exf5 gxf5 {1/2-1/2 (44) Schulz,G (2379)-Jacobs,R (2382) GER email 2016}) 18…
hxg6 19. Qf3 Qg5 20. Bh3 b4 21. axb4 axb4 22. Qg2 bxc3 23. bxc3 Rc8 24. Rd1 {
zielt auf Lxe6 ab.} Nd8 {[%cal Bc6d8,Bd8b7,Bb7c5][%mdl 32]} 25. Qh2 Qh5 26. Qg2
Qg5 $1 27. Qh2 Rb2 28. Bf1 (28. Bxe6 fxe6 29. Nb4 Rxc3 $17) 28… Nb7 29. Qh4
$132 {[%mdl 2048] Weiss is not keeping still} Qxh4 30. gxh4 Kf8 31. h5 Nc5 32.
f3 gxh5 33. Rxh5 Bxd5 34. Nxd5 Ne6 35. Rd2 Rb3 36. Bh3 Rd8 37. Bxe6 fxe6 38.
Nc7 Kf7 {[#] …Tc8 ist eine echte Drohung.} 39. c4 $1 Rxf3 40. Nb5 Ke7 {
Weiss muss nun …Tf4 beachten.} 41. Rg2 Rf7 42. Rh7 Bf8 43. Rxf7+ Kxf7 $11 {
[%mdl 4096] Endspiel KTL-KTS} 44. Rd2 Rc8 45. Nxd6+ Bxd6 46. Rxd6 Rxc4 {KT-KT}
47. Ke2 Rxe4+ 48. Kd3 Rh4 (48… Ra4 {is more complex.} 49. Rd7+ Kf6 50. Rh7
Kg6 51. Rc7 Rb4) 49. Ra6 Kf6 50. Ra8 e4+ (50… Kg6 $15) 51. Ke3 {Die Stellung
ist ausgeglichen.} Kf5 52. Ra5+ e5 {Weiss sollte …Th3+ verhindern.} 53. Ra8
Rh3+ 54. Ke2 e3 55. Ra4 Rg3 56. Rb4 Rg4 57. Rxg4 Kxg4 58. Kxe3 {KB-K} Kf5 59.
Kf3 e4+ {[%cal Be5e4,Be4e3,Be3e2][%mdl 32]} 60. Ke3 {[%cal Bf3e3,Be3e2,Be2d2]
[%mdl 32]} Ke5 61. Ke2 Kd4 62. Kd2 e3+ 63. Ke2 Ke4 64. Ke1 Kd3 {[#] ( -> …e2)
} 65. Kd1 e2+ 66. Ke1 Ke3 $2 {[%mdl 8192] Precision: Weiß = 62%, Schwarz = 72%.
} (66… Ke4 67. Kxe2) 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Eggleston, David J”]
[Black “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Result “0-1”]
[ECO “C54”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2711”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “90”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,90,12,15,-87,-79,-76,-62,-58,-67,-47,0,-58,-68,-131,-99,-144,-135,
-137,-134,-171,-162,-200,-199,-341,-333,-570,-575,-662,-645,-623,-577,-558,
-562,-560,-585,-578,-555,-556,-551,-505,-473,-464,-395,-950,-941,-2274,-2045,
-1555,-1354,-29980,-8778,-5818,-2553,-29989,-29979,-29972,-6987,-29989,-29990,
-29990,-29991,-29991,-29992,-29993,-29962,-29942,-12586,-6099,-12006,-5160,
-5134,-29971,-29967,-29998,-29999]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5.
d3 d6 6. O-O O-O 7. a4 a5 8. Bg5 {C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main lines with
5 d4 and 5 d3} h6 9. Bh4 g5 {[#] LiveBook: 14 Games} 10. Nxg5 $1 {[%mdl 512]}
hxg5 $17 11. Bxg5 Kg7 12. Qf3 Rh8 $1 13. Nd2 {[#]} Qe7 $146 ({Predecessor:}
13… Be6 14. Rae1 Qe7 15. Bb5 Nb8 {1-0 (38) Kovalenko,I (2635)-Meskovs,N
(2546) Tallinn 2018}) 14. h4 ({Better is} 14. Rfe1 $11) 14… Bd7 $15 15. Bd5 (
15. Rfe1 $15) 15… Rag8 16. Nc4 {[#]} Nxd5 $1 {[%mdl 512]} 17. Bxe7 (17. exd5
f6) 17… Ndxe7 18. Ne3 Rxh4 19. g3 Rh6 20. Rfc1 (20. Rfd1 {was worth a try.})
20… Rf8 $19 21. Kf1 $2 (21. Rc2 f5 22. exf5) 21… f5 22. Ke1 fxe4 23. Qxe4 {
[#]} d5 $1 {[%mdl 512]} 24. Qg2 (24. Nxd5 Bf5) 24… Bh3 25. Qg1 Bxe3 26. fxe3
Rhf6 {[%cal Bh6f6,Bf6f3,Bf3f2][%mdl 32]} 27. Ke2 Bg4+ 28. Ke1 e4 29. d4 {
If White can now play Rc2 this consolidates a bit.} Rf3 30. c4 $2 (30. Rcb1)
30… Nb4 31. Kd2 Rf2+ 32. Kc3 R8f3 {[%cal Rf3e3]} 33. Kb3 Rxe3+ 34. Rc3 dxc4+
35. Kxc4 Be6+ 36. d5 Bxd5+ 37. Kd4 Nc2+ 38. Kc5 Rxc3+ 39. bxc3 Rf6 40. Kb5 Nxa1
41. Qxa1 e3 42. c4 Bc6+ 43. Kxa5 Kf7 44. g4 Bf3 45. c5 Nc6+ {Precision: White
= 11%, Black = 86%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Zhukova, Natalia”]
[Black “Eljanov, Pavel”]
[Result “0-1”]
[ECO “A17”]
[WhiteElo “2403”]
[BlackElo “2703”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “106”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,106,13,29,19,39,7,15,10,13,-18,-10,-8,-13,-72,-57,-75,-54,-85,-68,
-118,-105,-177,-180,-220,-212,-205,-202,-278,-268,-239,-196,-216,-212,-197,
-183,-198,-129,-228,-240,-410,-289,-264,-272,-402,-389,-369,-354,-414,-213,
-204,-207,-205,-201,-253,-256,-256,-248,-279,-273,-358,-343,-505,-498,-593,
-510,-3408,-1801,-1632,-495,-1124,-399,-29937,-29956,-5700,-5698,-29965,-29969,
-29968,-29970,-29970,-29971,-29971,-29972,-29971,-29970,-29972,-29973,-29970,
-29971,-29970,-29970]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. a3 Bxc3 6.
Qxc3 d6 7. b4 {A17: English Opening: 1…Nf6 with …Bb4} e5 (7… a5 8. Bb2 e5
9. e3 b6 10. Be2 axb4 11. axb4 Rxa1+ 12. Bxa1 c5 13. b5 Re8 14. d3 Nbd7 {
1/2-1/2 (29) Cheparinov,I (2687)-Almasi,Z (2688) Varadero 2016}) 8. Bb2 Re8 9.
e3 Bg4 {LiveBook: 4 Games} 10. Be2 e4 $146 ({Predecessor:} 10… Nbd7 11. d3
Nf8 12. h3 {1/2-1/2 (12) Krivoshey,S (2496)-Epishin,V (2554) La Laguna 2007})
11. Nd4 {Hoping for Bxg4.} Bxe2 $1 12. Nxe2 Nc6 13. f4 exf3 $1 14. gxf3 Ne5 $36
{[%mdl 2048] Black is pushing.} 15. O-O-O (15. O-O $11 {keeps the balance.})
15… c5 16. bxc5 dxc5 17. Nf4 b5 18. cxb5 Rb8 19. a4 (19. Rhg1 $17 Rxb5 20.
Qc2) 19… a6 $1 $19 20. d4 cxd4 21. Rxd4 Qe7 $1 22. Kb1 {With the idea Nd5.}
axb5 23. a5 Nxf3 24. Nd5 Nxd5 $1 25. Rxd5 {[%csl Gb2][%cal Rc3g7]} Qe4+ 26. Ka1
{[%csl Gb2][%cal Rc3g7]} Qa4+ (26… Nd4 $19 27. Rg1 Qxd5 28. Qxd4 Qxd4 29.
Bxd4 f6 $1 {[%mdl 512]}) 27. Kb1 (27. Qa3 $17 {was the only defense.}) 27… f6
$1 28. Qd3 $2 (28. Rc1 {keeps fighting.}) 28… Ne5 29. Bxe5 fxe5 ({Resist}
29… Rxe5 30. Rxe5 fxe5 31. Kb2 $17) 30. Rg1 (30. Kb2 $142 Rf8 31. Rd1 Qxa5
32. Qc3) 30… Qb4+ 31. Ka2 Qxa5+ 32. Kb2 {Threatening Rxg7+!} Qb4+ (32… Ra8
$142 {aiming for …Qa2+.} 33. Qb3 Kh8) 33. Qb3 Qxb3+ 34. Kxb3 {[%mdl 4096]
Endgame KRR-KRR} Rbd8 35. Rgd1 {[#]} Rxd5 $1 36. Rxd5 {KR-KR} Kf7 37. Rxb5 Kf6
38. Kc4 {[#]} Rd8 $1 39. Rb2 (39. h4 $142 h5 40. Ra5) 39… Kf5 40. Rb7 Ke4 41.
Rxg7 (41. Rb5 $142 Rd1 42. Kc3) 41… Rc8+ 42. Kb3 h5 (42… Kxe3 $142 43. h4
Rh8) 43. Rg3 (43. Rg5 $142 h4 44. Rh5) 43… Kd3 44. e4+ $2 (44. Kb4 $19 e4 45.
Rh3) 44… Kxe4 45. Rh3 Kf4 46. Rxh5 e4 {[%cal Be5e4,Be4e3][%mdl 32] Black
mates.} 47. Rh7 e3 48. Rf7+ Ke4 49. Re7+ Kf3 50. Rf7+ Kg2 51. Re7 Kf2 52. Rf7+
Ke1 53. h4 Rh8 {Precision: White = 31%, Black = 71%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Houska, Jovanka”]
[Black “Gelfand, Boris”]
[Result “0-1”]
[ECO “A43”]
[WhiteElo “2402”]
[BlackElo “2701”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “72”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,72,28,25,4,6,0,0,0,0,0,8,0,3,-30,-26,-31,-38,-36,-24,-29,-24,-12,-28,
-47,5,-39,0,4,4,4,2,0,37,13,21,27,37,16,52,-74,-67,-107,-114,-205,-197,-190,
-214,-185,-197,-470,-400,-375,-313,-554,-434,-716,-713,-779,-639,-1452,-613,
-29967,-29968,-5555,-5810]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 b5 4. c3 Qb6 $146 ({
Predecessor:} 4… g6 5. e4 Nxe4 6. Bxb5 Bg7 7. O-O O-O 8. Re1 Nf6 9. c4 d6 10.
Nc3 Nbd7 11. Bg5 Nb6 {1-0 (89) Sedlak,N (2608)-Milanovic,D (2454) Valjevo 2018}
) 5. a4 b4 6. c4 {A43: Schmid Benoni} g6 7. Nbd2 Bg7 8. e4 {The position is
equal.} d6 9. Bd3 O-O 10. O-O e6 11. dxe6 Bxe6 12. Ra2 Nc6 13. b3 Ng4 14. h3
Nge5 15. Bb1 Rae8 16. Ng5 {With the idea f4.} Nd4 (16… Bc8 $15) 17. Ngf3 Bc8
18. Nxd4 cxd4 19. Nf3 Nxf3+ 20. Qxf3 Bb7 {[#] Threatens to win with …f5!} 21.
Qf4 f5 22. exf5 gxf5 23. Qh4 ({Much worse is} 23. Bxf5 Qc5 $15) 23… Re6 24.
Bf4 (24. f3 $14) 24… d3 $17 25. Bxd3 {[#]} Qd4 $1 26. Rd1 (26. Rd2 $17 Rg6
27. g3) 26… Rg6 $40 {[%mdl 1152] Black has strong compensation. Black goes
for the king.} 27. g3 Bf3 28. Be2 Qe4 29. Bd3 $2 (29. Bg5 {is a better defense.
} Bxe2 30. Qxe4 fxe4 31. Rxe2 Rxg5 32. Rxe4) 29… Qe6 30. Bxd6 Qxd6 31. c5 $2
(31. Be2 Qc6 32. Rd8) 31… Qxc5 32. Bc4+ (32. Qc4+ $142 Qd5 33. Be2 Qxc4 34.
Bxc4+ Kh8 35. Be2) 32… Kh8 33. Rd8 Rd6 34. Rxf8+ Bxf8 35. Qf4 Rd1+ 36. Bf1
Qd5 {Precision: White = 39%, Black = 69%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Tania, Sachdev”]
[Black “Leko, Peter”]
[Result “0-1”]
[ECO “D41”]
[WhiteElo “2400”]
[BlackElo “2690”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “126”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 25,126,19,34,16,15,14,25,18,12,29,29,1,17,0,42,39,47,50,47,14,27,6,4,12,
13,9,20,30,28,-27,-18,-34,-36,-34,-14,-52,-58,-84,-86,-88,-73,-74,-68,-68,-68,
-68,-68,-68,-68,-68,-60,-68,-37,-68,-68,-68,-67,-67,-65,-69,-58,-72,-44,-68,
-52,-37,-39,-83,-76,-52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-199,-199,-12837,-12838,-12838,
-12839,-12839,-12839,-12840,-12840,-12840,-12840,-12841,-12841,-12841,-12842,
-12845,-12843,-12844,-12843,-12843,-12843,-12844,-12844]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3.
Nf3 d5 4. Nc3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Bxd2+
10. Qxd2 O-O 11. Bc4 Nd7 12. O-O b6 13. Rfe1 Bb7 14. a4 {D41: Queen’s Gambit
Declined: Semi-Tarrasch with 5 cxd5} (14. Rad1 Rc8 15. Bb3 Re8 16. h4 h6 17.
Qf4 Qc7 18. Qxc7 Rxc7 19. d5 Nc5 20. d6 Rd7 21. Bc4 Red8 22. e5 Bxf3 23. gxf3 {
1-0 (35) Vachier Lagrave,M (2779)-Dominguez Perez,L (2739) chess.com INT 2018})
14… Nf6 15. Bd3 h6 16. a5 {White has an edge.} bxa5 17. Rxa5 Qc7 18. Rc5 Qe7
19. Qa5 {[#]} Qd8 $146 ({Predecessor:} 19… Rfd8 20. h3 a6 21. Rc7 Rd7 {
0-1 (44) Lenic,L (2662)-Swiercz,D (2654) chess.com INT 2018}) 20. Qb4 Rb8 21.
Qa3 a6 22. h3 (22. Qa1 {looks sharper.} Qe7 23. Nd2 Rfc8 24. Rxc8+ Bxc8 25. Rc1
) 22… Qe7 23. Ra5 Qxa3 24. Rxa3 Rfd8 25. Rb3 {[#] Hoping for Reb1.} Ba8 26.
Rxb8 Rxb8 27. e5 (27. Ne5 $142) 27… Nh5 28. Bxa6 Bxf3 29. gxf3 $11 {[%mdl
4096] Endgame KRB-KRN} Rb2 30. Re4 g5 $1 {[%mdl 1024] Black has compensation.}
31. Kg2 Nf4+ 32. Kg3 Rb1 33. Kh2 Kg7 34. h4 Rd1 35. hxg5 hxg5 36. Bb5 Kg6 37.
Ba6 Kh5 38. Bb5 Kh4 (38… Rb1 $5 {[%cal Rb1b5]} 39. Be8 Kg6 $15) 39. Ba6 Rd2
40. Kg1 Kh5 41. Bc4 Kg6 42. Ba6 Kg7 43. Bb5 Kf8 44. Ba6 Ke7 45. Bb5 Kd8 46. Re1
Rxd4 47. Ra1 Ng6 (47… Ke7 $15 48. Ra8 Rd8 49. Rxd8 Kxd8) 48. Ra8+ Kc7 {
White must now prevent …Rb4.} 49. Be8 $1 Kb7 (49… Nxe5 {feels hotter.} 50.
Bxf7 Nxf7 51. Ra7+ Kd6 52. Rxf7 Ke5) 50. Bxf7 Kxa8 (50… Nxe5 {looks sharper.}
51. Re8 Nxf7 52. Re7+ Kc6 53. Rxf7 Kd6) 51. Bxg6 {KR-KB} Rf4 {[#] aiming for ..
.Kb7.} 52. Kf1 $2 (52. Bh7 $11) 52… Kb7 $19 53. Ke2 $2 (53. Be8) 53… Kc6 {
Black is clearly winning.} 54. Be4+ Kc5 55. Kd3 Rf7 56. Ke3 Ra7 57. Bd3 Ra3 58.
Ke4 Ra4+ 59. Ke3 Kd5 60. Ke2 Ra3 61. Bb5 Rc3 62. Be8 Kxe5 63. Bd7 Kf5 {
Precision: White = 54%, Black = 65%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Hemant, Sharma”]
[Black “Jones, Gawain C B”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A26”]
[WhiteElo “2393”]
[BlackElo “2677”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “104”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 25,104,0,5,-28,-15,-14,-16,-10,0,-9,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,18,15,19,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,0,17,
0,23,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 Nc6 4. Bg2 d6
5. d3 Nf6 6. Nf3 O-O 7. O-O e5 8. Rb1 a5 9. a3 Nd4 10. b4 axb4 11. axb4 c6 12.
b5 Bg4 13. bxc6 bxc6 14. e3 {A26: English Opening vs King’s Indian with …Nc6
and d3} (14. Nxd4 {is interesting.} exd4 15. Ne4 Nxe4 16. Bxe4 Ra2 17. Re1) (
14. Nxd4 exd4 15. Ne4 Nxe4 16. Bxe4 d5 17. cxd5 cxd5 18. Bg2 Re8 19. Re1 Qd7
20. Rb2 Rab8 21. Rxb8 Rxb8 {1/2-1/2 (78) Flores,D (2589)-Markus,R (2599)
Istanbul 2012}) 14… Nxf3+ 15. Bxf3 Bxf3 16. Qxf3 d5 17. cxd5 cxd5 18. e4 {
[%cal Re4d5]} d4 19. Nb5 Qe7 $146 ({Predecessor:} 19… Qd7 20. Na3 Rfb8 {
1/2-1/2 (34) Singer,H-Duer,A Lienz 1981}) 20. Bg5 Rfc8 21. Rfc1 Rab8 22. Kg2 h6
23. Bxf6 Bxf6 24. Na3 (24. Rxc8+ {feels hotter.} Rxc8 25. Ra1 Qe6 26. Na3 Ra8
27. Qd1) 24… Qxa3 25. Qxf6 Qxd3 26. Qxe5 Qxb1 27. Rxb1 Rxb1 28. Qxd4 $11 {
[%mdl 4096] Endgame KQ-KRR} h5 29. h3 Re1 30. g4 h4 31. Qd7 Ra8 32. Qe7 Re2 33.
e5 Ra6 34. Qxh4 Re6 35. Qd8+ Kg7 36. Kg3 {And now Qd4 would win.} R2xe5 37. Qd4
{[#] aiming for f4.} Kg8 38. f3 Re8 39. h4 Re1 40. Kf4 R8e6 41. Kg3 Re8 42. Kf4
Kh7 43. Qd3 Kg7 44. Qd4+ Kg8 45. Qd5 R8e6 {The position is equal.} 46. Qd4 R1e2
47. Kg3 R2e3 48. Qd8+ Kh7 49. Qg5 Rd3 50. h5 Ree3 51. hxg6+ fxg6 52. Qf6 Rxf3+
{Precision: White = 44%, Black = 66%.} 1/2-1/2

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Hoefelsauer, Thomas”]
[Black “Adhiban, B..”]
[Result “0-1”]
[ECO “A40”]
[WhiteElo “2380”]
[BlackElo “2668”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “60”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 13,59,31,35,15,16,8,10,8,2,10,46,0,32,39,52,0,23,8,14,-81,-95,-296,-277,
-302,-302,-295,-296,-288,-265,-272,44,-152,-161,-169,-157,-171,-2,-183,-185,
-183,-188,-149,-150,-187,-180,-134,-150,-29999]} 1. d4 g6 2. Nf3 Bg7 3. c4 c5
4. d5 d6 5. e4 e6 6. Nc3 {A40: Verschiedene (seltene) Antworten auf 1.d4} (6.
Bd3 exd5 7. cxd5 Bg4 8. Nbd2 Nf6 9. O-O O-O 10. h3 Bxf3 11. Nxf3 c4 12. Bxc4
Nxe4 13. Re1 Re8 {1-0 (42) Giri,A (2752)-Adhiban,B (2655) Wijk aan Zee 2018})
6… exd5 7. exd5 Bg4 {LiveBook: 6 Partien} 8. Bd3 $146 {Weiß steht etwas
besser.} ({Vorgänger:} 8. Be2 Ne7 9. O-O O-O 10. Bf4 Nf5 11. Nd2 Bxe2 12. Nxe2
Re8 13. Ng3 Nxg3 14. hxg3 {1/2-1/2 (55) Volkov,S (2590)-Maletin,P (2572)
Taganrog 2013}) 8… Nd7 9. O-O Ne5 10. Be2 Bxf3 11. Bxf3 Nh6 12. Be2 O-O 13.
f4 Nd7 14. Bd3 (14. g4 $1 $14) 14… Nf6 15. h3 Nh5 16. g4 (16. Kh2 $11 {
bleibt in der Remisbreite.}) 16… Qh4 $1 $17 {( -> …Ld4+)} 17. Rf3 $2 (17.
Qf3 $17 {war die einzige Chance.} Ng3 18. Rf2 Qxh3 19. Ne4) 17… Rae8 18. Bd2
{Und Le1 würde nun gewinnen.} Bd4+ 19. Kg2 {[#]} Nxg4 $1 {[%mdl 512]} 20. hxg4
Qxg4+ 21. Kh2 {[#]} Bf2 $2 (21… Be3 $1 $19 {[%mdl 512]} 22. Bxe3 Rxe3 23.
Rxe3 Qxf4+ 24. Kh1 Qxe3) 22. Ne4 $2 {[#]} (22. Rh3 $14 {nötig, um obenauf zu
bleiben.} Bg3+ 23. Kg2 Nxf4+ 24. Bxf4 Qxd1 25. Rxd1 Bxf4 26. a3) 22… Rxe4 $1
{[%mdl 512]} 23. Bxe4 {zielt auf Th3 ab.} Bg3+ 24. Rxg3 Qxg3+ 25. Kh1 {[#]} Qf2
$1 $40 {[%cal Rh5g3][%mdl 1152] Schwarz hat starke Kompensation. Schwarz will
per K.O. gewinnen.} ({Nicht} 25… Nxf4 26. Qf3 $11) 26. Bg2 {[#]} Re8 $1 ({
Minderwertig wäre} 26… Nxf4 27. Bxf4 Qxf4 28. Qe2 $11) ({Jedoch nicht} 26…
Ng3+ 27. Kh2 $11) 27. Be1 Ng3+ 28. Kh2 Nf1+ 29. Kh1 Qxf4 {[%csl Gf1][%cal
Rf4h2]} 30. Qf3 $2 (30. Kg1 $17 Ne3 31. Qe2) 30… Qh2# {Precision: Weiß = 34%,
Schwarz = 64%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Wallace, John Paul”]
[Black “Melkumyan, Hrant”]
[Result “0-1”]
[ECO “B36”]
[WhiteElo “2377”]
[BlackElo “2660”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “74”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 27,74,52,56,54,58,37,38,31,37,42,45,40,31,39,51,45,31,37,68,38,48,46,50,
0,29,0,0,-123,0,-122,0,-18,-17,-16,-13,-30,-13,-19,-15,-65,-41,-102,-75,-160,
-154,-787,-770,-2032,-1952]} 1. Nf3 c5 2. e4 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4
Nf6 6. Nc3 d6 7. f3 Nxd4 8. Qxd4 Bg7 9. Be3 O-O 10. Qd2 a5 {B36: Sicilian:
Maroczy Bind: Gurgenidze System} (10… Qa5 11. Rc1 Be6 12. Nd5 Qxa2 13. Nxe7+
Kh8 14. Bd4 Rae8 15. Qc3 Nh5 16. Bxg7+ Nxg7 17. b4 Qa4 18. b5 a5 19. Nd5 Bxd5
20. cxd5 f5 21. Ra1 Qb4 22. Qxb4 axb4 {1-0 (51) Carlsen,M (2832)-Guseinov,G
(2645) chess.com INT 2017}) 11. b3 Bd7 12. Be2 Bc6 13. Rc1 Nd7 14. O-O Nc5 {
LiveBook: 26 Games} 15. Rc2 Be5 16. Kh1 e6 17. Bg5 f6 18. Be3 Qe7 $146 19. Nd1
f5 20. exf5 Rxf5 {Black wants to play …Qh4.} 21. Nf2 Qh4 {[%csl Ge5][%cal
Rh4h2]} 22. Nh3 $1 Raf8 23. Qe1 Qh5 24. Kg1 g5 $1 {[%cal Bg6g5,Bg5g4][%mdl 32]}
25. Qd1 {f4 is the strong threat.} (25. Rc1 $5 {[%cal Rf3f4]}) 25… Qg6 26.
Rd2 Qf6 27. Bd4 {[#]} (27. g4 $11) 27… h5 (27… g4 $1 $17 {[%cal Rg4h3]
[%mdl 512]} 28. fxg4 Rxf1+ 29. Bxf1 Bxd4+ 30. Rxd4 Ne4) 28. Bxe5 (28. Re1 $1
$11 {was the only way to keep the balance.}) 28… Qxe5 ({Black should play}
28… dxe5 $17 29. g4 hxg4 30. fxg4 Rxf1+ 31. Bxf1 Ne4) 29. Re1 {[#] And now
Bd3 would win.} g4 $1 {[%mdl 512]} 30. Bd3 (30. fxg4 Qe3+) 30… Qd4+ 31. Nf2
Nxd3 32. Rxd3 Qg7 {[%cal Rg4f3]} 33. Rxd6 Bxf3 34. Qd4 {[#]} (34. Qd2 $15)
34… e5 $1 $40 {[%cal Re5d4][%mdl 128] Black wants a kill.} 35. Qb6 {[#]} ({
White should try} 35. Qd2) 35… Bc6 $1 36. Rd2 $2 (36. Nh1 $17) 36… g3 $19 {
( -> …gxh2+)} 37. hxg3 Qxg3 {Precision: White = 23%, Black = 71%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Jackson, James P”]
[Black “Short, Nigel D”]
[Result “0-1”]
[ECO “C60”]
[WhiteElo “2371”]
[BlackElo “2652”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “58”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,58,20,16,14,27,29,43,20,23,-18,40,0,55,62,60,64,56,42,100,-14,-9,-2,
-8,-5,0,-7,-11,-46,0,0,0,0,0,0,0,-97,-92,-143,-163,-173,-173,-158,-156,-654,
-718,-817,-806,-2543,-2331]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nge7 4. Nc3 d6 5. d4 a6
6. Bxc6+ Nxc6 {LiveBook: 6 Games} 7. Bg5 $146 {C60: Ruy Lopez: Unusual Black
3rd moves and 3…g6} ({Predecessor:} 7. dxe5 dxe5 8. Qxd8+ Kxd8 9. Be3 f6 10.
O-O-O+ Bd7 11. Rd2 Kc8 12. Rhd1 Be6 13. Nd5 Rb8 14. a3 a5 {0-1 (63) Guseinov,G
(2616)-Efimenko,Z (2661) Baku 2013}) 7… f6 8. Be3 Be7 9. d5 {White is
slightly better.} Nb8 {[%cal Bc6b8,Bb8d7,Bd7e5][%mdl 32]} 10. h3 c5 (10… f5
$11) 11. a4 O-O ({Better is} 11… f5 $1 $11) 12. g4 $14 Rf7 13. Nd2 Nd7 14.
Qe2 g6 ({Black should play} 14… b6 $14) 15. f4 (15. h4 $16) 15… exf4 $11
16. Bxf4 Ne5 17. O-O Bd7 18. Rf2 {[#]} (18. a5 {feels hotter.} h5 19. Bxe5 fxe5
20. Rxf7 Kxf7 21. Na4) 18… b5 $1 {[%mdl 512]} 19. Bxe5 (19. b3 {seems wilder.
} Qa5 20. Qe3 Re8 21. Raf1 Bd8 22. axb5 axb5 23. Bxe5 Rxe5 24. Ne2) (19. axb5
axb5) 19… dxe5 20. axb5 axb5 21. Rxa8 Qxa8 22. Nxb5 Qa1+ 23. Rf1 (23. Kg2 $11
{remains equal.}) 23… Qxb2 $17 24. c4 ({White should try} 24. Nc7) 24… Bxb5
$1 25. cxb5 c4 $1 26. Rb1 Qc2 27. Qe1 $2 ({Don’t go for} 27. b6 $2 Bc5+ 28. Kh1
c3 $19) (27. Re1 $17) 27… Bc5+ $19 {Black is clearly winning.} 28. Kh1 Qd3 {
[%cal Rd3h3] [#]} 29. Kg2 Ra7 {Precision: White = 32%, Black = 62%.} 0-1

[Event “IOM chesscom Masters 2018”]
[Site “Douglas”]
[Date “2018.10.20”]
[Round “1”]
[White “Lubbe, Melanie”]
[Black “Meier, Georg”]
[Result “0-1”]
[ECO “C15”]
[WhiteElo “2359”]
[BlackElo “2639”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “46”]
[EventDate “2018.10.17”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,46,-34,-22,-25,-24,-22,-39,-31,-18,-12,-31,-103,-115,-324,-153,-155,
-163,-254,-262,-320,-315,-310,-310,-314,-326,-360,-361,-352,-315,-452,-449,
-438,-443]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 {[%cal Bb1c3,Bc3e4,Be4g5][%mdl 32]} Bb4 4.
Nge2 dxe4 5. a3 Be7 6. Nxe4 Nf6 7. N2c3 O-O 8. Be3 Nc6 {LiveBook: 6 Games. C15:
French: 3 Nc3 Bb4: Unusual White 4th moves} 9. Ng5 (9. Bb5 Nxe4 10. Nxe4 f5 11.
Bxc6 bxc6 12. Nc3 f4 13. Bd2 Qxd4 14. Qe2 Rb8 15. Nd1 Rf5 16. Bc3 {0-1 (30)
Jones,G (2650)-Puranik,A (2475) Warsaw 2016}) 9… e5 $146 ({Predecessor:} 9…
h6 10. Nf3 Nd5 11. Nxd5 exd5 12. Qd2 Bf5 13. Be2 Re8 14. O-O Bd6 15. b3 Be4 16.
c4 {0-1 (42) Ashby,A (2129)-Westerinen,H (2325) Rogaska Slatina 2012}) 10. d5
Nd4 {The position is equal.} 11. Bxd4 exd4 12. Qxd4 c6 {[%cal Rf6d5]} 13. Bd3 (
{White should play} 13. O-O-O $15 Nxd5 14. Nge4) 13… Nxd5 $17 14. Bxh7+ Kh8
15. h4 Bf6 $36 {[%mdl 2048] Black is on the roll.} 16. Qd2 {[#]} (16. Qd1 $142
g6 17. Nxd5 cxd5 18. Kf1) 16… Nxc3 $1 $19 17. bxc3 Qxd2+ 18. Kxd2 {[#]} g6 $1
19. Rab1 Kg7 20. Rb4 Rh8 21. Rf4 Bf5 22. g4 (22. Rb1 {was necessary.}) 22…
Bxg5 23. hxg5 Be6 {Precision: White = 22%, Black = 96%.} 0-1


7 77 GM Cramling Pia 2465 0 ½ – ½ 0 WFM Demeter Dorina 2064 159

Demeter Dorina

Anish Giri Demeter Dorina chess airtime

13-year-old Vincent Keymer of Germany is one of the brilliant young players to look out for at IOMChess

 

Last year’s senior superhero, Jim ‘Kramnik Krusher’ Tarjan is fighting to stay alive against 20-year-old Russian star Vladislav Artemiev

Batkhuyag Munguntuul of Mongolia stands well in a long game against Radoslaw Wojtaszek of Poland at #IOMChess (I’m going for a lie down now after typing those names in…)

 

Top US stars Wesley So and Hikaru Nakamura are both held to first round draws at IOMChess

 

Surprise as Anish Giri draws a game… that’s a headline I never thought I’d live to write. Well, OK, it really was a surprise as Alina Kashlinskaya is rated 333 points less than him IOMChess

 

I think rpragchess just won his 1st round game at #IOMChess – an interesting encounter

Raunak Sadhwani in play against Vishy Anand in Rd 1 of IOMChess – it’s starting to look like Vishy has turned it round.

Does Vishy Anand look worried? He has a very tricky position vs 13-year-old Raunak Sadhwani in round 1 of the #iomchess International

Photos Round 1 John Saunders/Facebook/Offical Site