10th Danzhou Super-GM Tournament | Danzhou, China – 2019 June 29 – July 08 – Round 4

live/10th Danzhou Super-GM Tournament | Danzhou, China – 2019 June 29 – July 08 – Round 4

Rapport tartja a lépést a kínai sakkozókkal, négyes holtversenyben az élen áll

A Danzhouban zajló szuperverseny negyedik fordulójában Rapport Richárd világossal győzött az egyiptomi Bassem Amin ellen és négyes holtversenyben vezet.

2019 The 10th Hainan Danzhou GrandMaster Tournament Round 4 Jul 3, 2019 06:30 :

White Evaluation Black
1
 GM Artemiev, V. (1) 2761
 GM Vidit, S. G. (1½) 2707
2
 GM Wei, Yi (2) 2741
½ – ½
 GM Inarkiev, E. (1½) 2693
3
 GM Rapport, R. (1½) 2735
1-0
 GM Amin, Bassem (½) 2707
4
 GM Wang, Hao (2) 2737
½ – ½
 GM Yu, Yangyi (2) 2738

Nyomjuk a rockot meg a sakkot

AC/DC – ‘Let There Be Rock’ (BBC Sight and Sound 1977)

grat RR

[Event “10th Hainan Danzhou GM 2019”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2019.07.03”]
[Round “4.1”]
[White “Artemiev, Vladislav”]
[Black “Vidit, Santosh Gujrathi”]
[Result “1-0”]
[ECO “A37”]
[WhiteElo “2761”]
[BlackElo “2707”]
[Annotator “RC”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2019.06.30”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:12]} c5 {[%emt 0:01:02]} 2. g3 {[%emt 0:00:23]} g6 {[%emt 0:
01:33]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:13]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:02]}
Nc6 {[%emt 0:00:31]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:23]} e6 {[%emt 0:03:30]} 6. d4 {
[%emt 0:00:28]} cxd4 {[%emt 0:00:26]} 7. Nb5 {[%emt 0:00:13]} d5 {[%emt 0:00:
14]} 8. cxd5 {[%emt 0:00:36]} exd5 {[%emt 0:00:35]} 9. O-O {[%emt 0:00:46]}
Nge7 {[%emt 0:00:11]} 10. Nbxd4 {[%emt 0:05:38]} O-O {[%emt 0:03:11]} 11. b3 {
[%emt 0:02:04]} Nf5 {[%emt 0:15:13]} 12. Nxc6 {[%emt 0:02:15]} bxc6 {[%emt 0:
02:55]} 13. Rb1 {[%emt 0:00:41]} Qa5 {[%emt 0:12:10]} 14. Bb2 {[%emt 0:25:04]}
Qxa2 {[%emt 0:01:19]} 15. Bxg7 {[%emt 0:00:10]} Kxg7 {[%emt 0:00:11]} 16. g4 {
[%emt 0:00:29]} Ne7 {[%emt 0:03:02]} 17. Qd4+ {[%emt 0:01:41]} f6 {[%emt 0:09:
29]} 18. Qc5 {[%emt 0:12:32]} Ng8 {[%emt 0:19:00]} 19. Qxc6 {[%emt 0:16:25]}
Bxg4 {[%emt 0:00:00]} 20. Nd4 {[%emt 0:11:56]} Qa5 {[%emt 0:00:00]} 21. h3 {
[%emt 0:00:00]} Bf5 {[%emt 0:00:00]} 22. Ra1 {[%emt 0:00:00]} Qb6 {[%emt 0:03:
33]} 23. Nxf5+ {[%emt 0:00:27]} gxf5 {[%emt 0:00:07]} 24. Qxd5 {[%emt 0:03:32]}
Rae8 {[%emt 0:09:14]} 25. Qxf5 {[%emt 0:00:00]} Re5 {[%emt 0:00:09]} 26. Qf3 {
[%emt 0:02:04]} Rfe8 {[%emt 0:00:08]} 27. e3 {[%emt 0:05:03]} a5 {[%emt 0:00:
29]} 28. Rab1 {[%emt 0:02:07]} Ne7 {[%emt 0:05:05]} 29. Rfd1 {[%emt 0:01:13]}
Ng6 {[%emt 0:00:37]} 30. Rd4 {[%emt 0:03:49]} f5 31. Rd7+ {[%emt 0:04:35]} R8e7
{[%emt 0:02:49]} 32. Rxe7+ {[%emt 0:00:00]} Nxe7 {[%emt 0:00:06]} 33. Qg3+ {
[%emt 0:00:19]} Ng6 {[%emt 0:00:14]} 34. h4 {[%emt 0:00:06]} h5 {[%emt 0:04:59]
} 35. Rc1 {[%emt 0:00:30]} Qf6 {[%emt 0:01:44]} 36. Rc7+ {[%emt 0:01:43]} Re7 {
[%emt 0:00:35]} 37. Rc6 {[%emt 0:00:07]} Re6 {[%emt 0:00:06]} 38. Rxe6 {
[%emt 0:00:44]} Qxe6 {[%emt 0:00:07]} 39. Qc7+ {[%emt 0:00:39]} Kh6 {[%emt 0:
03:38]} 40. Qxa5 {[%emt 0:00:07]} Nxh4 {[%emt 0:00:14]} 41. Qd5 {[%emt 0:07:37]
} Qe7 {[%emt 0:00:27]} 42. Bh1 {[%emt 0:10:26]} f4 {[%emt 0:17:40]} 43. Be4 {
[%emt 0:00:00]} fxe3 44. fxe3 {[%emt 0:01:49]} Qg7+ {[%emt 0:03:48]} 45. Kf2 {
[%emt 0:03:14]} Qb2+ {[%emt 0:00:27]} 46. Ke1 {[%emt 0:00:00]} Qc1+ {[%emt 0:
01:25]} 47. Ke2 {[%emt 0:00:00]} Qb2+ {[%emt 0:00:07]} 48. Qd2 {[%emt 0:03:21]}
Qe5 {[%emt 0:07:01]} 49. Qd4 {[%emt 0:00:15]} Qe7 {[%emt 0:00:44]} 50. Bd3 {
[%emt 0:01:56]} Ng2 {[%emt 0:02:22]} 51. Qe4 {[%emt 0:00:48]} Qf6 {[%emt 0:00:
20]} 52. Qxg2 {[%emt 0:02:34]} Qb2+ {[%emt 0:00:14]} 53. Kf1 {[%emt 0:00:05]}
Qc1+ {[%emt 0:00:28]} 54. Kf2 {[%emt 0:00:06]} 1-0


[Event “10th Hainan Danzhou GM 2019”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2019.07.03”]
[Round “4.2”]
[White “Wei, Yi”]
[Black “Inarkiev, Ernesto”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E20”]
[WhiteElo “2741”]
[BlackElo “2693”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “69”]
[EventDate “2019.06.30”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 c5 5.
g3 Nc6 6. Bg2 Ne4 7. Bd2 Bxc3 8. bxc3 O-O {E20: Nimzo-Indian: 4 g3 and 4 f3} (
8… Nxd2 9. Qxd2 d6 10. O-O Qe7 11. Qe3 O-O 12. dxc5 dxc5 13. Ne5 Nxe5 14.
Qxe5 f6 15. Qe3 Rb8 16. a4 {1-0 (30) Mamedyarov,S (2756)-Jobava,B (2710)
Plovdiv 2010}) 9. O-O d6 10. Be3 Qe7 {White has an edge.} 11. Qd3 Nf6 12. Nd2
e5 $146 ({Predecessor:} 12… Bd7 13. Rab1 b6 14. dxc5 dxc5 {0-1 (50) Kogan,A
(2495)-Debnar,L (2250) Trencin 1995}) 13. dxc5 dxc5 14. Bg5 h6 15. Bxf6 Qxf6
16. Qe3 Qe7 17. Nb3 Bg4 18. Nxc5 Na5 19. Nd3 Rfe8 20. Bd5 Rac8 21. Qe4 Be6 22.
Rab1 b6 23. Rb4 Bxd5 24. cxd5 Rxc3 25. f4 (25. Rd1 $15) 25… exf4 $17 26. Rxf4
Nb7 27. Qxe7 Rxe7 28. Rfe4 Kf8 29. Rec4 Rxc4 30. Rxc4 Rxe2 $15 {KRN-KRN} 31.
Rc8+ Re8 32. Rc7 Re7 33. Rc8+ Re8 34. Rc7 Re7 35. Rc8+ {Accuracy: White = 71%,
Black = 59%.} 1/2-1/2


[Event “10th Hainan Danzhou GM 2019”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2019.07.03”]
[Round “4.3”]
[White “Rapport, Richard”]
[Black “Amin, Bassem”]
[Result “1-0”]
[ECO “D78”]
[WhiteElo “2735”]
[BlackElo “2707”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “87”]
[EventDate “2019.06.30”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 O-O 5.
O-O d5 6. c4 c6 7. Qb3 a5 8. cxd5 {D78: Fianchetto Grünfeld: 6 0-0 c6} a4 (8…
cxd5 9. Nc3 Nc6 10. Rd1 e6 11. Bf4 Qe7 12. a3 Ne4 13. Nxe4 dxe4 14. Ne5 Nxe5
15. dxe5 a4 {1/2-1/2 (55) Vidit,S (2707)-Korobov,A (2687) Hengshui 2019}) 9.
Qd1 cxd5 10. Nc3 {The position is equal.} Ne4 11. Ng5 Nxc3 12. bxc3 Nc6 $146 ({
Predecessor:} 12… h6 13. Nh3 Bxh3 14. Bxh3 e6 15. Rb1 Qd7 {1-0 (37) Persanyi,
B (2270)-Kiss,V (2219) Hungary 2018}) 13. e4 dxe4 14. Nxe4 Qa5 15. Bd2 Rd8 16.
Rb1 b6 17. Re1 Bd7 18. h3 Rac8 19. Qe2 Be6 20. Be3 Bd5 21. Rb5 $36 {[%mdl 2048]
White fights for an advantage.} Qa7 22. Nd6 Rxd6 23. Rxd5 Rxd5 24. Bxd5 e6 25.
Bg2 Na5 (25… Ne7 $14) 26. d5 $1 $16 exd5 {[#]} (26… Qd7 $16) 27. Bxd5 (27.
Qg4 $1 $18 {[%cal Rg4c8][%mdl 512]} Rd8 28. Bg5) 27… Qd7 28. Qg4 (28. c4 $16)
28… Qxg4 $11 29. hxg4 b5 30. Bf4 Bf8 31. g5 Nc4 32. Bb7 Rd8 ({Black should
try} 32… Rc5 $14) 33. Bc6 $1 $16 Na3 34. Kg2 b4 (34… Bg7 $14) 35. cxb4 {
Black must now prevent b5.} ({Resist} 35. Bxa4 $6 bxc3 36. Kf3 Ra8 $14) 35…
Nc2 36. Rb1 $1 {b5 is the strong threat.} Nxb4 37. Bxa4 Nxa2 {[#]} (37… Nd3
$16) 38. Rb7 $1 $18 {And now Bb3 would win.} Nc3 39. Bb3 Nd5 {[#]} 40. Bd2 $1
Bg7 $2 (40… Rd6 41. Rb8 Rb6 42. Rxf8+ Kxf8 43. Bxd5 f6) 41. Bxd5 {[%mdl 64]
Overworked Piece} Rxd5 42. Rb8+ Bf8 43. Bb4 Rxg5 44. Bxf8 {Accuracy: White =
80%, Black = 38%.} 1-0


[Event “10th Hainan Danzhou GM 2019”]
[Site “Danzhou”]
[Date “2019.07.03”]
[Round “4.4”]
[White “Wang, Hao”]
[Black “Yu, Yangyi”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E04”]
[WhiteElo “2737”]
[BlackElo “2738”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “83”]
[EventDate “2019.06.30”]
[EventType “tourn”]
[EventCountry “CHN”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. d4 e6 5. O-O Nf6 6. c4 dxc4 7.
dxc5 Qxd1 8. Rxd1 Bxc5 9. Nbd2 c3 10. bxc3 O-O 11. Nb3 Be7 {E04: Open Catalan:
5 Nf3} 12. Nfd4 Nxd4 13. cxd4 Nd5 14. Na5 {[#]} Bd7 $146 ({Predecessor:} 14…
Bb4 15. Bd2 Nc3 16. Nxb7 Nxe2+ 17. Kf1 Nc3 18. Bxc3 Bxc3 19. Rac1 Bxb7 20. Bxb7
{1/2-1/2 (31) Rapport,R (2726)-Yu,Y (2751) Shenzhen 2019}) 15. Nxb7 Ba4 16. Rf1
Rfc8 17. e4 Nc3 18. Re1 Bc6 19. Nc5 Bb5 $1 20. Bf3 Bxc5 21. dxc5 Rxc5 22. Be3
Rc4 23. e5 Bc6 24. Bxc6 Rxc6 25. Rac1 Rac8 26. Rc2 a5 27. Rec1 Ne2+ $1 28. Rxe2
{[#] aiming for Rxc6.} Rxc1+ 29. Bxc1 Rxc1+ $11 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} 30.
Kg2 Rc3 (30… g5 {seems wilder.} 31. Re4 h5 32. Ra4 Rc5 33. f4 gxf4 34. gxf4
Kg7) 31. Re3 {The position is equal.} Rxe3 32. fxe3 {KP-KP} Kf8 33. Kf3 Ke7 34.
Ke4 Kd7 $1 35. Kd4 {And now Kc5 would win.} Kc6 $1 36. Kc4 Kb6 37. g4 g5 38. h3
h6 39. a4 Kc6 40. Kd4 Kb6 41. Kc4 Kc6 42. Kd4 {Accuracy: White = 69%, Black =
76%.} 1/2-1/2


Standings

Rank Name Score Rating
1
 Wang, Hao
2½/4 2737
2
 Yu, Yangyi
2½/4 2738
3
 Wei, Yi
2½/4 2741
4
 Rapport, Richard
2½/4 2735
5
 Artemiev, Vladislav
2/4 2761
6
 Inarkiev, Ernesto
2/4 2693
7
 Vidit, Santosh Gujrathi
1½/4 2707
8
 Amin, Bassem
½/4 2707

GAMES chessbase pgn
Sakk
cca.imsa.cn

PHOTOS

http://www.imsa.cn/archives/74310

Results- Eredmények
http://chess-results.com/tnr452997.aspx?lan=1

live at 14:30: