Chessboxing : le Champion du Monde Thomas Cazeneuve face à Khemshid “Jim” Vogliqi

Chessboxing : le Champion du Monde Thomas Cazeneuve face à Khemshid “Jim” Vogliqi