Egy kis statisztika

Egy kis statiztika, amit a Fide tett közzé

 

Female players comprise ~10% of all FIDE-rated players. An exceptionally high percentage is noted in Timor-Leste (41%), Vietnam (37%), Mongolia (35%), Mozambique (34%), as well as famous for their female champion traditions China (29%) & Georgia (27%).

A női játékosok az összes FIDE besorolású játékos ~ 10% -át teszik ki. Kivételesen magas százalékos arány figyelhető meg Kelet-Timorban (41 %) , Vietnam (37 %) , Mongólia (35 %) , Mozambik (34 %) , valamint híres női bajnok hagyományairól Kína (29 %) & Georgia (27 %) .

Currently, there are 1722 holders of the Grandmaster title in the world. 37 of them are females, with 7 in China, 6 in Russia, and 5 in Georgia.

Jelenleg 1722 nagymester címmel rendelkezik a világon. Közülük 37 nő, közülük 7 Kínában, 6 Oroszországban és 5 Grúziában.