Rapportal Kínába

Rapportal Kínába

Average rating: 2727

Starting rank list of players

No. Name FideID FED Rtg
1 GM Artemiev Vladislav 24101605 RUS 2761
2 GM Wei Yi 8603405 CHN 2741
3 GM Yu Yangyi 8603820 CHN 2738
4 GM Wang Hao 8602883 CHN 2737
5 GM Rapport Richard 738590 HUN 2735
6 GM Amin Bassem 10601457 EGY 2707
7 GM Vidit Santosh Gujrathi 5029465 IND 2707
8 GM Inarkiev Ernesto 4162722 RUS 2693

LIVE RATINGS
Last update: 30 June 2019, 09:27 GMT

12 ↓2 Artemiev 2760.2

22 ↑2 Rapport 2735.4
35 ↓ Amin 2707.0
36 ↓ Vidit 2702.9
41 ↑1 Inarkiev 26.:93.0

A Kínai topból idén hárman:Wei Yi ,Yu Yangyi, Wang Hao

# Name Classic +/− Rapid Blitz Age
3 Ding Liren 2804.6 −0.4   2785.6   2779.4     26  
20 ↓2 Wei Yi 2736.5 −4.5   2713.0 2686.0   20  
21 ↓1 Yu Yangyi 2736.3 −1.7   2775.0 2709.6     25  
29 ↓6 Wang Hao 2725.6 −11.4   2758.0 2725.0   29  
30 ↓2 Bu Xiangzhi 2722.5 −6.5   2708.0 2767.0   33  
40 ↑1 Wang Yue 2694.0 0.0 2710 i 2666 i   32  
44 ↓5 Li Chao 2691.2 −6.8   2645.0 2693 i   30  
76 ↑3 Ni Hua 2668.0 0.0 2647 i 2579 i   36  
87 ↑1 Hou Yifan 2659.0 0.0 2607.0 2627.0   25  

2018 Yu Yangy won the 9th Hainan Danzhou Grand Master Chess Tournament.hunonchess

9th Hainan Danzhou GM 2018 (Danzhou CHN)
Fri 27th Jul 2018 – Fri 3rd Aug 2018

th Hainan Danzhou GM Danzhou CHN Fri 27th Jul 2018 – Fri 3rd Aug 2018
Leading Final Round 7 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts TB1 TB2 TB3
1 Yu Yangyi GM CHN 2762 * ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 4.5 0.0 3 14.75
2 Le Quang Liem GM VIE 2728 ½ * ½ ½ ½ 0 1 1 4.0 0.0 2 13.00
3 Wei Yi GM CHN 2729 0 ½ * ½ 1 ½ ½ ½ 3.5 2.0 1 11.75
3 Fedoseev Vladimir GM RUS 2707 0 ½ ½ * ½ 1 ½ ½ 3.5 2.0 1 11.75
5 Duda Jan-Krzysztof GM POL 2737 ½ ½ 0 ½ * 1 0 1 3.5 1.5 2 12.00
6 Bu Xiangzhi GM CHN 2712 1 1 ½ 0 0 * ½ ½ 3.5 0.5 2 13.00
7 Shankland Samuel GM USA 2727 ½ 0 ½ ½ 1 ½ * 0 3.0 0.0 1 11.00
8 Vidit Santosh Gujrathi GM IND 2718 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 * 2.5 0.0 1 8.25